طراحی لباس پیشرفته 2 (جنسیت سازی)

در دوره پیشرفته 2 طراحی لباس، وارد اصول و مبانی رنگ در لباس و طراحی نقوش پارچه و تاثیر خطوط در طراحی لباس می‌شویم و سپس به بررسی جنسیت‌های مختلف پارچه و طریقه جنسیت سازی بافت و پشم، مخمل، چهارخونه، خز، جین، ساتن، حریر، لمه، تور و گیپور می‌پردازیم. در نهایت یاد می‌گیریم که چطور با استفاده از مود بورد خلاقیت خود را در طراحی لباس پرورش دهیم.