طراحی لباس مقدماتی (آناتومی اندام)

در دوره مقدماتی طراحی لباس، پس از آشنایی کامل با ابزار و لوازم مورد نیاز این هنر، شما یاد می‌گیرید که چطور یک اندام متناسب را به صورت تمام رخ، نیم رخ، سه رخ و در فیگورهای مختلف رسم کنید تا بیس کار برای سوار کردن لباس و خلاقیت در طراحی آماده شود. همچنین طراحی اصولی و حرفه‌ای اجزای صورت، دست و پا را یاد می‌گیرید تا بتوانید یک مانکن بی‌عیب و نقص در حالات مختلف طراحی کنید. در تمام این مراحل، استاد محترم خانم محسنی از طریق واتساپ همراه شماست و با دادن تمرین و بررسی کارهای هنرجویان، شما را در رسیدن به سطوح حرفه‌ای این هنر یاری می‌دهد.