برچسب: butterfly knitting

3

بافت پروانه ای یا پاپیونی یک بافت ساده و در عین حال بسیار زیبا است که قصد دارم در این پست برایتان توضیح بدهم. این پروانه ها…بیشتر