برچسب: کمی خیاطی کمی ابتکار

2

گاهی به مناسبت های مختلف مثل شروع سال جدید یا دلایل مختلف مثل کهنه شدن پرده یا عوض کردن منزل، پرده جدیدی می خرید. بعد متوجه…بیشتر