برچسب: چگونه شلوار را کوتاه کنید

4

روشهای مختلفی برای کوتاه کردن شلوار وجود دارد.در اینجا یک روش برای کوتاه کردن شلوار لی به شما یاد می دهیم .با این روش لبه…بیشتر