برچسب: چهل تکه دوزی بالشتک سوزن

0

یکی از لوازم ضروری برای یک خیاط، بالشتک سوزن است که باید در حین کار نزدیک خیاط باشد تا سوزن ها را در آن قرار…بیشتر