برچسب: وسایل مورد نیاز نمددوزی

0

نمد چه کاربردی داره؟ میشه ازش زیرانداز درست کرد و در مناطق مرطوب و سرد از رطوبت وسرما در امان بود. میشه باهاش لباسهای گرم…بیشتر