برچسب: نمونه تابلوهای کچه کاری

4

سلام عزیزان همراه هنر کچه دوزی یا کچه کاری در واقع زیرمجموعه هنر نمدکاری(نمدمالی)است. نمد از دیرباز در کشور ما بوسیله روستائیان از پشم گوسفند…بیشتر