برچسب: سینه مرغ

2

روز بخیر دوستان جان امروز میخواهم در مورد فیله مرغ با شما صحبت کنم. متاسفانه بسیاری به اشتباه فیله را همان سینه مرغ میدانند ولی…بیشتر