برچسب: ساخت عروسک جورابی گورخر

7

یکی از ساده ترین روشها برای ساخت عروسک، استفاده از جوراب است. شما با استفاده از یک جفت جوراب می توانید یک عروسک نرم و…بیشتر