برچسب: دوخت کاور اتو گام به گام و تصویری

4

خانمهای باسلیقه برای جلوگیری از کثیف شدن و خاک گرفتن وسایل از کاور استفاده می کنند .البته همه جور کاوری رو میشه تو بازار پیدا…بیشتر