برچسب: دوخت چهل تکه نامنظم

0

چهل تکه نامنظم اغلب با تکه پارچه های اضافی دوخته می شود. قبلا نمونه هایی از این دست داشته ایم .مثل کیف چهل تکه دستگیره…بیشتر