برچسب: برای قسمت کش شلوار بافتنی چه کار کنم؟

0

یکی از بافتهای ساده ولی کاربردی، کشباف دولا است. به این بافت کشباف دولا می گویند چون در بین پشت و روی بافت فاصله ای…بیشتر