برچسب: بافت مدل ساقه و غنچه با دو میل

2

هوا که گرم میشه ،حس بافتن بافتنی هم میره ولی یادگیری مدل بافتنی که ضرر نداره خصوصا اگه یکی از همراهان عزیز هنربازار درخواست کرده…بیشتر