برچسب: بافت سرهمی شورتی برای سیسمونی

2

سلام عزیزان دل. باخوبی ها و بدی ها هرآنچه که بود،برگی دیگراز دفتر روزگار ورق خورد.سالی دیگر گذشت. در سال ۹۹ از خدای متعال برای…بیشتر