برچسب: انواع بافت

0

از زمانی که انسان ها پشم گوسفند را دیدند و طریقه ریسیدن آن را یاد گرفتند به این فکر افتادن که از اون لباس ببافن .کشف…بیشتر

0

در این فیلم آموزش بافت نامرئی و همچنین استفاده از این بافت برای اتصال ابتدا و انتهای بافت های مدور به خوبی نشان داده شده است.…بیشتر