برچسب: آموزش دوخت کاور برای ظرف شیرینی

6

قدیما یه سماور تو هر خونه بود که معمولا هم تو آشپزخونه نبود بلکه بغل اتاق میگذاشتنش و خانم خونه کنارش می نشست و هی…بیشتر