برچسب: آموزش دوخت دمپایی روفرشی

2

وقتی هوا سردمیشه اول جایی که یخ میکنه نوک انگشتان پاست.به همین خاطر پوشیدن یه روفرشی گرم و نرم یا به قول فرنگیا یه اسلیپر…بیشتر