برچسب: آموزش بافت از بالا

2

بهارکه میشه هوا کمی گرم میشه اما نه اونقدر که دیگه نشه لباس بافتنی پوشید.خصوصا بچه ها که حساسترند و ممکنه زودتر سرما بخورن. به…بیشتر