فهرست : مدل نمددوزی

0

در پست قبل گفتیم که یک نوع ازکچه برجسته یا حجمی،برای ساخت عروسکهای مینیاتوری استفاده می شود .برای آشنایی شما…بیشتر