بافت حاشیه لوزی با دومیل

0

تابستان داره کم کم بساطش رو جمع میکنه تا جاشو به پاییز بده.پاییز هم که شروع فصل سرماو شبهای بلنده.جون میده واسه لم دادن و بافتنی بافتن .

خوب پس لازمه که قبل از شروع سرما چندتا مدل قشنگ یاد بگیرید.

امروز یه مدل حاشیه لوزی که مناسب پایین لباس،پایین آستین و پایین دامن هست،براتون انتخاب کردیم.

ببافید و سرگرم شوید.

برای این بافت نیاز به مضربی از ۱۶ + ۳ دارید.

مثلا اگر بخواهید این مدل ۳ بار تکرار شود: ۱۶*۳= ۴۸ + ۳ =۵۱ یعنی ۵۱ دانه سر می اندازید ،این لوزیها ۳ بار تکرار می شود.

رج پایه: بعد از اینکه دانه ها را سر انداختید،یکبار همه دانه ها را از رو ببافید.

رج ۱: یک دانه حاشیه، ۲ دانه بعدی را باهم گرفته و از رو ،کور کنید.(دوتا یکی از رو)،{۵ تا از رو،۱ زیر،۱ ژوته ،۱ زیر،۱ ژوته ،۱ زیر،۵ تا رو،۳ تا یکی از رو(سه تا را با هم از رو یکی کنید)}

نکته ۱: برای تکرار مدل باید دانه های داخل { } را به همان شکل که گفته شده ببافید.

نکته ۲:وقتی به انتهای رج رسیدید باید ۳ دانه باقی مانده باشد. ۲ دانه را از رو یکی کنید و دانه سوم را هم به عنوان دانه انتهایی از رو ببافید.

رج پشت یا برگشت ( رجهای زوج) همه از رو بافته می شود.

رج ۳: یک دانه حاشیه و دو تا یکی از رو ۴ تا از رو ،۲ تا زیر،۱ ژوته،۱ زیر،۱ژوته،۲ تا زیر،۴تا رو،۳ تا یکی از رو} تکرار داخل کروشه

رج ۵: یک دانه حاشیه و دو تا یکی از رو ۳ تا از رو،۳ تا زیر،۱ژوته،۱ زیر،۱ ژوته،۳ تا زیر،۳ تا رو،۳ تا یکی از رو} تکرار داخل کروشه

رج ۷:یک دانه حاشیه و دو تا یکی از رو ۲ تا از رو،۴ تا از زیر،۱ژوته،۱ زیر،۱ ژوته،۴ تا از زیر،۲ تا از رو،۳ تا یکی از رو} تکرار داخل کروشه

رج۹:یک دانه حاشیه و دو تا یکی از رو { ۱ دانه رو،۵ تا از زیر،۱ژوته،۱ زیر،۱ ژوته،۵ تا زیر،۱ رو،۳ تا یکی از رو} تکرار داخل کروشه

رج ۱۱:یک دانه حاشیه و دو تا یکی از رو ۶ تا زیر،۱ژوته،۱ زیر،۱ ژوته،۶ تا زیر،۳ تا یکی از رو} تکرار داخل کروشه 

در رج ۱۱ دانه های از رو که بافت ابری را تشکیل میداد ،تمام شده.

در اینجا حاشیه لوزی به پایان می رسد.برای زیباتر شدن کار می توانید یک رج رفت و برگشت،ابری (رکن) ببافید تا بافت حاشیه شما از بقیه لباس جدا شود.

لباسهایی که به این شکل دارای حاشیه هستند،اغلب ساده بافته می شوند.

 

ناهید

ایرانیم و مثل همه ایرانیان علاقه مند به هنر و عقیده دارم که همه بانوان سرزمینم باید دستی در هنر داشته باشند برای روز مبادا پس هرچه را یاد میگیرم تقدیم شما عزیزان می کنم و چیزی نمی خواهم جز دعای خیر شما.

ارسال نظر