الگوی آستین کودک در متد مولر

10

آموزش ۲۶ از سری آموزش های دوره نازکدوزی با متد مولر

سلام دوباره، رسیدیم به آموزش آستین برای الگوی کوچولوها

آستین مولر برای الگوی کودک خیلی خیلی شبیه همان آستین بزرگسالانه با یه سری اختلاف کوچک که الگورو ساده تر میکنه

پس خیلی سریع بریم سراغ رسم الگو

در این الگو هم مطابق الگوی آستین بزرگسال، ابتدا نیاز به اندازه های زیر از حلقه آستین ها داریم.

ارتفاع حلقه آستین جلو : فاصله نقاط ۷ و ۲۷ از هم را اندازه میگیریم.

ارتفاع حلقه آستین پشت: فاصله عمودی نقطه ۳۰ از خط کف حلقه را اندازه میگیریم.

مجموع محیط حلقه آستین جلو و پشت: همانطوری که الگوی جلو و پشت از قسمت پهلو با هم مماس هستند، منحنی حلقه آستین ها را با متر ایستاده از نقطه ۲۷ تا ۳۰ مطابق تصویر زیر اندازه میگیریم.

بعد از اینکه اندازه های بالا را بدست آوردیم نوبت به رسم الگوی آستین می شود.

۱) ابتدا یک خط عمودی رسم کنید و ابتدای آن را نقطه ۱ بنامید.

۱ به ۲) گشادی کف حلقه را ضربدر ۲ و تقسیم بر ۱۰ کرده سپس بعلاوه ۰٫۵ الی ۱ سانت کنید و از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید تا نقطه ۲ بدست آید. از نقطه ۲ خطی افقی به سمت راست رسم کنید.

۱ به ۳) ارتفاع حلقه آستین جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید. از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید و نقطه ۳ را علامت بزنید و خطی افقی رسم کنید. (خط کف حلقه)

۲ به ۴) از نقطه ۲ به اندازه قد آستین پایین بیایید و نقطه ۴ را علامت بزنید و خطی افقی در آن نقطه رسم کنید. (خط لبه آستین یا مچ)

۳ به ۵) فاصله ۳ به ۴ را اندازه بگیرید سپس نصف آن را منهای ۱ سانت کرده و از نقطه ۳ به این اندازه پایین بیایید و خط افقی ۵ را رسم کنید (خط آرنج).

۳ به ۶) از نقطه ۳ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بالا بیایید و نقطه ۶ را علامت بزنید. (نقطه ۶ همان نقطه موازنه در قسمت جلوی آستین است)

۶ به ۷) محیط حلقه جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید و پس از آن منهای صفر الی ۱ سانت کنید. از نقطه ۶ به این اندازه طوری علامت بزنید که نقطه ۷ روی خط افقی ۲ قرار گیرد (خط چین).

پس از مشخص شدن محل نقطه ۷ ، برای اینکه آستین پس از رسم کامل، در قسمت بازو تنگ نشود باید اندازه نقطه ۲ به ۷ را کنترل کنید.

۲ به ۷) فاصله ۲ به ۷ باید حداقل برابر نصف دور بازو بعلاوه ۲ سانتی متر باشد. اگر اندازه ۲ به ۷ کمتر یا بیشتر از این مقدار بود، محل نقطه ۷ را اصلاح کنید.

از نقطه ۷ خطی عمود به سمت پایین تا خط مچ بکشید و محل نقاط ۸ و ۹ و ۱۰ را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

۲ به ۱۱) از نقطه ۲ به اندازه نصف اندازه ۲ به ۷ بعلاوه ۱ سانت جلو بیایید و نقطه ۱۱ را علامت بزنید.

۲ به ۱۲) نقطه ۱۲ در وسط خط ۲ به ۱۱ قرار میگیرد. حالا نقطه ۶ را به ۱۲ وصل کنید.

۶ به ۱۳) نقطه ۱۳ در وسط خط ۶ به ۱۲ قرار میگیرد. سپس نقطه ۱۳ را به ۱۱ وصل کنید.

۷ به ۱۴) از نقطه ۷ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بعلاوه ۰٫۵ سانتی متر پایین می آییم و نقطه ۱۴ را مشخص می کنیم. نقطه ۱۴ را به ۱۱ وصل می کنیم.

۱۴ به ۱۵) از نقطه ۱۴ روی خط ۱۱ به ۱۴ به اندازه ۰/۵ سانت جلو می رویم و نقطه ۱۵ را مشخص میکنیم.

۸ به ۱۶) برابر ۲ به ۱۱ است. نقاط ۱۵ و ۱۶ را به هم وصل می کنیم.

۳ به ۱۷) برابر نصف فاصله ۳ به ۱۶ است.

۱۷ به ۱۸) برابر ۰/۵ سانتی متر. در نقطه ۱۸ یک خط افقی کوچک موازی خط کف حلقه رسم می کنیم.

۴ به ۱۹) برابر ۳ به ۱۷ است. سپس نقاط ۱۸ و ۱۹ را به هم وصل کرده، محل تقاطع این خط با خط آرنج را نقطه ۲۰ می نامیم.

۱۱ به ۲۱) نقطه ۲۱ وسط خط ۱۱ به ۱۳ قرار دارد.

۲۱ به ۲۲) از نقطه ۲۱ به اندازه ۰/۷۵ سانت عمود به خط ۱۱ به ۱۳ بالا می رویم نقطه ۲۲ بدست می آید سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۲۲ و سپس به ۱۳ وصل میکنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط راهنمای کاپ مماس شود. برای رسم این هلال می توانید از پیستوله استفاده کنید.

۱۱ به ۲۳) نقطه ۲۳ وسط خط ۱۱ به ۱۴ قرار دارد.

۲۳ به ۲۴) از نقطه ۲۳ به اندازه ۰/۵ سانت عمود به خط ۱۱ به ۱۴ بالا می رویم نقطه ۲۴ بدست می آید سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۲۴ و سپس به ۱۴ وصل میکنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط راهنمای کاپ مماس شود. برای رسم این هلال می توانید از پیستوله استفاده کنید.

هلال ۶ به ۱۸) از نقطه ۶ به ۱۸ مانند تصویر زیر یک هلال زیبا رسم کنید.

هلال ۱۴ به ۱۸) از نقطه ۱۴، هلالی به نقطه ۱۸ رسم کنید به طوری که از نیمه پایینی خط ۱۵ به ۱۶ عبور کند.

به فرم هلال ها در شکل زیر دقت کنید و توجه داشته باشید که هر دو هلال باید در نقطه ۱۸ به خط چین کوتاه مماس باشند.

هلال ۱۸ به ۲۵) برابر هلال ۸ به ۱۶ در الگوی بالاتنه بعلاوه ۰/۵ سانت که باید با متر ایستاده اندازه بگیرید. (نقطه ۲۵ همان نقطه موازنه در قسمت پشت آستین است)

اگر به شکل قبل دقت کنید، آستینی که تا این مرحله رسم کرده اید دقیقا شبیه آستینی است که درز زیر آن دوخته شده باشد. ولی ما برای برش نیاز به آستین باز داریم پس حالا وقت کپی کردن بخش های زیر آستین است. شروع می کنیم :

۱) مانند تصویر زیر، الگو را از روی خط قرمز رنگ ۶ به ۴ تا کنید.

حالا روی قسمت تا شده، خطوط قرمز رنگ یعنی ۶ به ۱۸ به ۱۹ به ۴ را کپی کنید، پس از باز کردن تای الگو، خطوط قرمز رنگ مانند تصویر زیر سمت راست رسم شده اند. (می توانید از کاغذ کپی استفاده کنید).

۲) اینبار الگو را از روی خط قرمز ۱۴ به ۱۰ مطابق تصویر زیر تا کنید.

حالا خطوط قرمز رنگ ۱۴ به ۲۵ به ۱۸ به ۲۰ به ۱۹ به ۱۰ را کپی کنید تا ناحیه زرد رنگ مطابق تصویر زیر کپی شود.

آستین نهایی مطابق تصویر سمت راست خواهد شد.

تنگ کردن لبه آستین:

برای اینکه لبه مچ آستین خیلی گشاد نباشد، از نقاط جدید ۱۹ و ’۱۹ به اندازه ۲ الی ۳ سانتی متر داخل شده و نقاط ۲۶ و ’۲۶ را مشخص میکنیم و سپس این دو نقطه را با خط کش به نقاط ۱۸ و ’۱۸ وصل میکنیم.

کنترل آستین:

در الگوی آستین کودک هم باید همان کنترل هایی که برای آستین بزرگسال گفتیم انجام بشه. یعنی کنترل دور بازو و کنترل تاج آستین.

مخصوصا مقایسه تاج و حلقه آستین که میتونید به همان روشهای گفته شده در کنترل آستین مولر، اندازه تاج و حلقه آستین را هماهنگ کنید.

 

اگر این آموزش برای شما مفید بود لطفا سه صلوات برای سلامتی و شادی دل مولامون آقا امام زمان (عج) هدیه بفرمایید.

برای دیدن اموزش قبل که رسم الگوی بالاتنه کودک بود و آموزش بعد روی دکمه های زیر کلیک کنید.

دوستای خوبم اگر به خیاطی علاقه دارید و دوست دارید به جای رفتن به آموزشگاه، این هنر را خودتون در منزل از پایه به خوبی یاد بگیرید، می توانید از فیلم های آموزشی ما در بخش “حرفه ای شو” استفاده کنید. با دیدن این فیلم ها حتی اگر تا حالا هیچ کلاس خیاطی نرفته باشید می توانید این هنر را به صورت حرفه ای یاد بگیرید. برای ورود به این بخش روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستای خوبم خوشحال میشم در پیج های اینستاگرام هنربازار با آیدی honarbazaar@ و پیج آموزش خیاطی خودم با آیدی reihan_sewing@ همراه من باشید تا هم از آموزشهای جدید مطلع شوید و هم کلی فیلم آموزشی رایگان ببینید.

 

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس های حضوری خیاطی من و یا بسته های آموزشی (DVD) لطفا به شماره 09361906626 فقط در واتس اپ پیام دهید. لطفا به هیچ عنوان با این شماره تماس نگیرید چون از پاسخگویی معذورم. همچنین خوشحال می شوم در پیج های اینستاگرام من با آیدی های HonarBazaar@ و Reihan_sewing@ همراه من باشید. درضمن سوالات خیاطیتان را فقط و فقط در همین سایت و یا روزهای چهارشنبه در استوری پیج اینستاگرامم پاسخگو هستم. با عرض پوزش از پاسخگویی به سوالات آموزشی از طریق واتس اپ و یا دایرکت اینستاگرام نیز معذورم. باتشکر

گفتگو۱۰ دیدگاه

 1. Avatar

  سلام عزیزم ممنون بابت آموزشای خوبتون
  الگوی یقه آمریکایی و انگلیسی رو هم قراره توی آموزشاتون بذارین یا نه ؟

 2. Avatar

  با سلام و احترام و تشکر از سایت خوبتون
  یک درخواست داشتم. اگر ممکنه لطف کنید آموزش پیراهن مردانه و شلوار مردانه رو هم بزارید. صفر تا صدش رو.
  ممنون میشم.

 3. Avatar

  سلام من از روی الگوی بالاتنه که توضیح دادید الگو رو کشیدم و با مراحل دوخت مانتو پیش رفتم اما الان که دوختم انگار تکه های جلوی لباس به هم نمیرسن باید بیشتر از دو سانت دکمه خور میذاشتم؟ سجاف رو دقیقا مثل شما جدا دوختم ، کجای کارم اشتباه بوده؟؟

 4. Avatar

  سلام ممنون بابت جواب سوالای قبلیم ببخشید ی سوال دیگه میپرسم… من الگوی بالاتنه رو رسم کردم همه کاراش رو از آموزش بزرگسال انجام دادم رسیدم به مرحله برش، برش زدم الان فهمیدم سرشانه رو کنترل نکردم باید چه کنم؟

 5. Avatar

  سلام ممنون از وقتی که میذارید
  ببخشید منظورتون از گشادی حلقه جلو وپشت (۶به۷)همون محیط حلقه هاست؟آزادی که در (۱به۲) گفته بودید چقدر باید باشه؟
  اگه بخوایم از کمر لباس بچه برش بخوره تو اندازه ها گفتین کمر جایی که دست به کمر بگیره اینجوری بالاتنش بلند نمیشه و بدریخت؟ آخه تو اندازه گیری بزرگسال کمر در امتداد آرنج هست و به نظرم ی خورده بالاتر.. ببخشید طولانی شد

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم باید جای درستی دستشو به کمرش بزنه. حدودا میشه همون محدوده آرنج. باید دقت کنید بعضی بچه ها دستشونو رو باسنشون مثلا میزنن به کمرشون!!! بچه اند دیگه باید شما نظارت کنید در هرحال از آرنج هم میتونید استفاده کنید.

 6. Avatar

  سلام ممنون از وقتی که میذارید..
  ببخشید تو الگو، مجموع گشادی حلقه جلو وپشت(۶به۷) همون مجموع محیط حلقه هاست؟
  آزادی که تو فاصله۱به ۲ گفتین چقدر باید باشه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بله منظورم همون محیط بود اصلاح شد.
   این عبارت رو هم اضافی نوشته بودم پاک کردم. گشادی کف حلقه دقیقا همون مقداریه که روی بالاتنه رسم کردید.

ارسال نظر