بافت مدل برگ چپ و راست

0

سلام روزتون خوش . امروز با آموزش یک نمونه بافت دو میل در خدمتتون هستیم. این مدل در عین راحتی بسیار زیباست و برای بلوز ،شال و کلاه میتونه استفاده بشه.

اگر به صورت تک بافته بشه،مثل همین نمونه که در زیر میبینید،برای جلوی ژاکت و روی آستین مناسب است.

و اگر مدل تکرار شود برای شال و کلاه قشنگ است.این دیگه به سلیقه شما بستگی داره که به چه شکلی از این بافت استفاده کنید.

بافتهای مورد نیاز :

شما برای هر گل به ۳۱دانه نیاز دارید.

بافت ،هر ۸ رج یکبار تکرار می شود.

رجهای زوج به همان شکلی که دیده می شود،بافته می شود.

نکته: ۵ دانه اول و آخر که به صورت رو بافته شده و حاشیه گل را تشکیل داده ،در واقع دو تای آن حاشیه است و ۳ تای از رو ،جزء نقشه است پس اگر خواستید گل را تکرار کنید،باید بین هر دو گل ۳ تا از رو ببافید.

رج پایه: ۵ زیر،۹ رو،۳ زیر،۹ رو،۵ زیر

رج۱: ۵تا رو -۳تا زیر-  ۲تا یکی به راست- ۴ تا زیر- ۱ ژوته – ۳ تا رو – ۱ ژوته – ۴ تا زیر – ۲تا یکی به چپ – ۳ تا زیر- ۵ تا رو

قسمت نارنجی در واقع قرینه قسمت بنفش است که دو برگ دو طرف حاشیه وسط را شکل می دهد.

۳ تا رو که قبل از ژوته قرار گرفته همان حاشیه وسط بین دو برگ است.

رج ۳: ۵ تا رو- ۲تا زیر-۲ تا یکی به راست- ۴ تا زیر- ۱ژوته- ۱ زیر- ۳تا رو- ۱ زیر-۱ ژوته- ۴ تا زیر- ۲ تا یکی به چپ – ۲ تا زیر – ۵ تا رو

رج ۵: ۵ تا رو – ۱ زیر- ۲ تا یکی به راست – ۴ تا زیر -۱ژوته – ۲ تا زیر- ۳ تا رو – ۲ تا زیر – ۱ ژوته – ۴ تا زیر – ۲ تا یکی به چپ – ۱ زیر – ۵ تا رو

رج ۷: ۵ تا رو – ۲ تا یکی به راست- ۴ تا زیر- ۱ ژوته – ۳ تا زیر – ۳ تا رو – ۳ تا زیر – ۱ ژوته – ۴ تا زیر – ۲ تا یکی به چپ – ۵ تا رو

رج ۹: تکرار رج ۱

۲ تا یکی به راست: دانه دوم و اول را جابجا می کنیدیعنی دو دانه را از میل خارج کرده و دانه اول را به میل سمت چپ می دهید و دانه دوم را از رو ،جلوی دانه اول در میل قرار داده و دوتا یکی می کنید.

۲ تا یکی به چپ: دانه اول را نبافته به میل سمت راست بدهید.دانه دوم را ببافید و سپس از داخل دانه اول بیرون بکشید که به این ترتیب دوتا یکی می شود.

نقشه بافت:

خوب اینهم از یک مدل زیبای تقریبا توری .

ببافید و سرگرم شوید.

ناهید

ایرانیم و مثل همه ایرانیان علاقه مند به هنر و عقیده دارم که همه بانوان سرزمینم باید دستی در هنر داشته باشند برای روز مبادا پس هرچه را یاد میگیرم تقدیم شما عزیزان می کنم و چیزی نمی خواهم جز دعای خیر شما.

ارسال نظر