بافت سبدی یا گلیمی مسطح

0

سلام به عزیزان هنرمند، قبلا با دوخت گلیمی برجسته آشنا شده اید ، امروز چند نمونه دیگر از دوخت گلیمی مسطح را برایتان انتخاب کرده ایم امیدوارم که یاد بگیرید و لذت ببرید.

از این دوخت برای پر کردن مرکز گل استفاده شده است.

ابتدا شکل گل مورد نظر را کشیده و در مرکز گل ،خطوط موازی عمودی بدوزید.

حالا به همان روشی که در دوخت گلیمی گفتیم ،دوخت افقی را به ترتیب از زیر و روی خطوط عمودی،یکی در میان، عبور دهید.

به این ترتیب وسط گل را پر کنید .برای دوخت گلبرگها هم می توانید از دوخت گلیمی برجسته استفاده کنید.

در این نمونه برای بافت گلبرگها از این روش استفاده شده است.ابتدا دوختهای عمودی یک گلبرگ را انجام دهید.

سپس دوختهای افقی را به همان ترتیب انجام دهید.دوخت یک گلبرگ را که تمام کردید به سراغ گلبرگ بعدی بروید.نتیجه کار را در عکس پایین می بینید.

موفق باشید:)

 

ناهید

ایرانیم و مثل همه ایرانیان علاقه مند به هنر و عقیده دارم که همه بانوان سرزمینم باید دستی در هنر داشته باشند برای روز مبادا پس هرچه را یاد میگیرم تقدیم شما عزیزان می کنم و چیزی نمی خواهم جز دعای خیر شما.

ارسال نظر