دوخت گلیمی در گلدوزی برزیلی (۲)

3

یک نمونه دیگر از دوخت گلیمی را برایتان انتخاب کرده ایم.این نمونه شباهت ها و تفاوتهایی با دوخت گلیمی ۱ دارد.

۱) مرکز گل را با دایره مشخص کنید.

۲) در چهار جهت دایره سه کوک بلند بدوزید .دقت کنید که کوک وسط باید بلندتر از دو کوک کناری باشد.

۳)یکی از دوختها را در نظر گرفته و سوزن را از زیر روی محیط دایره وارد پارچه کنید.

۴) در اینجا دوخت گلبرگ کاملا مانند دوخت گلیمی شماره ۱ است یعنی سوزن را باید از زیر نخ اول ،سپس از روی نخ دوم و بعد از زیر نخ سوم رد کنید.

۵) در برگشت باید سوزن را اول از روی نخ اول و بعد از زیر نخ دوم و سپس از روی نخ سوم عبور دهید.

۶) به این ترتیب باید گلبرگها را در چهار جهت بدوزید.

۷) و در انتها ، وسط گل را با گره فرانسوی پر کنید.

این گل زیبا هم کاربردهایی در دوخت تابلو و لباس دارد. در زیر نمونه های این دوخت را ببینید.

اینهم دو نمونه دیگر

این دوخت را هم به دوختهای برزیلی خود اضافه کنید و منتظر آموزش دوختهای بعدی باشید.

عکس نمونه کارهای خود را برای ما ارسال کنید.

در پناه امام زمان موفق باشید:)

ناهید

ایرانیم و مثل همه ایرانیان علاقه مند به هنر و عقیده دارم که همه بانوان سرزمینم باید دستی در هنر داشته باشند برای روز مبادا پس هرچه را یاد میگیرم تقدیم شما عزیزان می کنم و چیزی نمی خواهم جز دعای خیر شما.

گفتگو۳ دیدگاه

ارسال نظر