عروسک میمون جورابی

0

ساخت عروسک های جورابی بسیار مورد توجه قرار گرفته است چون با وسایلی بسیار معمولی و ارزان می توان یک عروسک زیبا برای کودکان درست کرد. در خدمت شما هستیم با دوخت یک میمون با نمک و دم دراز فقط با یک جفت جوراب.

وسایل مورد نیاز :

  • یک جفت جوراب
  • قیچی
  • خط کش
  • نخ و سوزن و سوزن ته گرد و چرخ خیاطی
  • الیاف پشم شیشه

روش کار:

۱) یک لنگه جوراب را در نظر گرفته و از سمت ساق پا تا پاشنه، از وسط یک خط مستقیم بکشید. این بدن میمون است.

۲) این خط را قیچی کرده و هر دو طرف را تا پایین مستقیم دوخته و قسمت پایین را گرد بدوزید (بین دو پا را کمی باز بگذارید) سپس به رو برگردانید.

قسمت سفید (سرپنجه جوراب) سر میمون و پاشنه جوراب پشت میمون است.

۳) لنگه دوم جوراب را در نظر گرفته و مثل شکل ۵ از سمت پنجه جوراب مستقیم تا بالا دوخته و انتهای کار را به شکل نیم دایره بدوزید. (برای اینکه جوراب موقع دوخت و برش جابجا نشود کناره های آنرا سوزن ته گرد بزنید.)

قسمت دوخته شده را از بقیه جوراب با قیچی جدا کنید.

شکل ۷ نتیجه برش فوق است که دم میمون محسوب می شود.

قسمت های باقیمانده از این لنگه جوراب را مانند شکل ۸ برش بزنید. یعنی پاشنه، پنجه، کشباف را جدا کنید که دو قسمت راه راه مستطیلی نیز از بین آنها باقی می ماند.

یکی از مستطیل ها را به دو قسمت کنید ( از قسمتی که دولای جوراب است) هر قسمت بدست آمده را دولا کنید و سوزن ته گرد بزنید ( به سمت تا کردن توجه کنید)

سمت باز مستطیل ها را مستقیم دوخته و انتهای کار را گرد بدوزید. اینها دست های میمون است.

مستطیل دوم را از طول به دو قسمت تقسیم کنید و مانند شکل ۱۴ روی آنرا با خودکار دو نیم دایره بکشید.

قسمتی را که خط کشیده اید با چرخ بدوزید. یک سمت کار باز است. اضافه دور آن را قیچی کنید. این ها گوش های میمون است.

در شکل ۱۷ ، دو گوش، دو دست و دم را که آماده کرده اید می بینید.

داخل گوش مقدار کمی پشم شیشه قرار دهید.

و تکه گوش را با چرخ در حالی که داخل آن پشم شیشه است رو دوزی کنید. مثل شکل ۲۰٫

بدن را از قسمتی که بین دو پا باز گذاشته بودید با پشم شیشه پر کنید.

بقیه قسمتها یعنی دم و دست ها را هم با پشم شیشه پر کنید.

قسمت باز بین پاها را با دقت با سوزن و نخ همرنگ پس دوزی کنید.

دستها را به دو طرف بدن بدوزید.

گوشها را به دو طرف سر بدوزید. دم را به پشت عروسک بدوزید.

قسمتی ار پنجه یا پاشنه را که بریده بودید مانند شکل زیر به عنوان پوزه روی صورت عروسک بدوزید. یک قسمت کوچک را باز بگذارید.

از قسمتی که باز است، پشم شیشه را وارد پوزه میمون کنید و آنرا پر کنید.

و دوخت را به پایان برسانید.

نخ های اضافه را قیچی کنید. عروسک شما تقریبا آماده است.

برای چشمها می توانید از تکه گردی که روی آنرا با نخ مشکی دوخته اید یا دکمه یا مهره و یا چشم آماده عروسک استفاده کنید.

اینهم میمون بامزه و شیطون که آماده شده است تا فرزند شما را سرگرم کند. امیدوارم پسندیده باشید.

شاد و دلگرم باشید:)

ناهید

ایرانیم و مثل همه ایرانیان علاقه مند به هنر و عقیده دارم که همه بانوان سرزمینم باید دستی در هنر داشته باشند برای روز مبادا پس هرچه را یاد میگیرم تقدیم شما عزیزان می کنم و چیزی نمی خواهم جز دعای خیر شما.

ارسال نظر