رسم آستین در متد مولر

233

سلام به همه دوستان عزیزم. واقعا متاسفم که زودتر نتونستم آموزش آستین رو بذارم، دیگه خودتون می دونید که عید چقدر کار میریزه سر خانم ها 🙂

ولی الوعده وفا. بین مهمون بازی ها تصاویر آموزش رو کم کم آماده کردم و امروز بالاخره وقت کردم تا متنشو بنویسم و تقدیمتون کنم. امیدوارم که این آموزش رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه. خب برویم سراغ آموزش آستین به سبک مولر.

تصاویر در اندازه بزرگ هستند، کافی است روی آنها کلیک کنید.

اندازه های مورد نیاز:

برای رسم آستین به اندازه های زیر احتیاج داریم :

۱) گشادی کف حلقه (این اندازه در آموزش محاسبات اولیه در متد مولر توضیح داده شد)

۲) قد آستین (به آموزش طریقه اندازه گیری در متد مولر مراجعه کنید)

۳) دور بازو

۴) دور مچ

۵) دور آرنج (دور آرنج نیز مانند دور مچ اندازه گیری می شود)

۶) مجموع ارتفاع حلقه جلو و پشت (در ادامه توضیح می دهم)

۷) مجموع گشادی حلقه جلو و پشت (در ادامه توضیح می دهم)

اندازه گیری ارتفاع حلقه جلو و پشت :

برای اندازه گیری ارتفاع حلقه جلو، کافی است مانند فلش آبی رنگ در تصویر زیر، طول این فاصله را در بالاتنه ای که رسم کرده اید اندازه بگیرید.

برای اندازه گیری ارتفاع حلقه پشت، مانند فلش قرمز در تصویر زیر، فاصله نوک سرشانه تا خط کف حلقه را به صورت عمودی اندازه بگیرید و سپس ۱٫۵ سانت عرض ساسون حلقه آستین را از آن کم کنید.

اندازه گیری گشادی حلقه جلو و پشت:

برای اندازه گیری گشادی حلقه جلو، باید با متر ایستاده، از نوک سرشانه تا زیر حلقه را مطابق فلش آبی در تصویر زیر اندازه بگیرید.

برای اندازه گیری گشادی حلقه پشت نیز به همین ترتیب مطابق فلش قرمز، حلقه پشت را با متر ایستاده اندازه می گیریم و سپس ۱٫۵ سانت عرض ساسون را از آن کم می کنیم.

رسم آستین :

خب بعد از اینکه اندازه های لازم را آماده کردید، طبق مراحل زیر رسم آستین را شروع کنید.

۱) ابتدا یک خط عمودی رسم کنید و ابتدای آن را نقطه ۱ بنامید.

۱ به ۲) گشادی کف حلقه را ضربدر ۲ و تقسیم بر ۱۰ کرده سپس بعلاوه ۰٫۵ سانت کنید و از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید تا نقطه ۲ بدست آید. از نقطه ۲ خطی افقی به سمت راست رسم کنید.

۱ به ۳) ارتفاع حلقه جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید. از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید و نقطه ۳ را علامت بزنید و خطی افقی رسم کنید.

۲ به ۴) از نقطه ۲ به اندازه قد آستین پایین بیایید و نقطه ۴ را علامت بزنید و خطی افقی در آن نقطه رسم کنید.

۴ به ۵) از نقطه ۴ به اندازه ۲ سانت بالا بیایید و نقطه ۵ را علامت بزنید.

۵ به ۶) فاصله ۳ به ۵ را اندازه بگیرید سپس نصف آن را بعلاوه ۱٫۵ سانت کرده و از نقطه ۵ به این اندازه بالا بیایید و خط افقی ۶ را رسم کنید (خط آرنج).

۳ به ۷) از نقطه ۳ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بالا بیایید و نقطه ۷ را علامت بزنید.

۷ به ۸) گشادی حلقه جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید. از نقطه ۷ به این اندازه طوری علامت بزنید که نقطه ۸ روی خط افقی ۲ قرار گیرد (خط چین).

پس از مشخص شدن محل نقطه ۸ ، برای اینکه آستین پس از رسم کامل، در قسمت بازو تنگ نشود باید اندازه نقطه ۲ به ۸ را کنترل کنید.

۲ به ۸) فاصله ۲ به ۸ باید حداقل برابر نصف دور بازو بعلاوه ۲ سانتی متر باشد. اگر اندازه ۲ به ۸ کمتر از این مقدار بود، محل نقطه ۸ را اصلاح کنید.

از نقطه ۸ خطی عمود به سمت پایین تا خط آرنج بکشید و محل نقطه ۹ و ۱۰ را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

۲ به ۱۱) از نقطه ۲ به اندازه نصف اندازه ۲ به ۸ بعلاوه ۱ سانت جلو بیایید و نقطه ۱۱ را علامت بزنید.

۲ به ۱۲) نقطه ۱۲ در وسط خط ۲ به ۱۱ قرار میگیرد.

۹ به ۱۳) برابر ۲ به ۱۱ است.

۸ به ۱۴) از نقطه ۸ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بعلاوه ۰٫۵ سانتی متر پایین می آییم و نقطه ۱۴ را مشخص می کنیم.

۱۵) نقطه ۷ به ۱۲ را با نقطه چین به هم وصل می کنیم و وسط آن را نقطه ۱۵ می نامیم.

۱۵ به ۱۱) با خط چین، نقطه ۱۵ را به ۱۱ وصل کرده، از وسط آن ۱٫۲ بالا می رویم (خط سبز رنگ) سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۱۵ وصل می کنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط ۲ مماس شود.

۱۴ به ۱۱) با خط چین، نقطه ۱۴ را به ۱۱ وصل کرده، از وسط آن ۱ سانت بالا می رویم (خط نارنجی رنگ) سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۱۴ وصل می کنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط ۲ مماس شود.

از نقطه ۱۴ به اندازه ۰٫۵ سانت روی نقطه چین جلو بیایید و سپس آن نقطه را به نقطه ۱۳ وصل کنید.

مطابق شکل زیر، خطی به فاصله ۰٫۵ سانت از خط ۳ رسم کنید (خط کوتاه قرمز رنگ).

۷ به ۱۶) فاصله نقطه ۱۲ به X را روی حلقه آستین الگوی بالاتنه اندازه بگیرید و سپس مانند تصویر زیر، فاصله ۷ به ۱۶ را برابر ۱۲ به X علامت بزنید. نقطه ۱۶ باید روی خط قرمز قرار گیرد.

روش دوم این است که برای مشخص کردن محل نقطه ۱۶ می توانید فاصله ۳ به ۱۶ را برابر فاصله ۱۲ به ۱۳ روی الگوی بالاتنه بگیرید که همان یک سوم گشادی کف حلقه می باشد.

۶ به ۱۷) برابر ۱ سانتی متر

۵ به ۱۸) برابر ۱ سانتی متر

۱۸ به ۱۹) از نقطه ۱۸ برابر نصف دور مچ بعلاوه ۲ سانت را طوری اندازه بزنید که نقطه ۱۹ روی خط افقی ۴ قرار گیرد.

۱۰ به ۲۰) برابر ۱ سانتی متر

حالا نقطه ۲۰ را از بالا به نقطه ۱۴ و از پایین به نقطه ۱۹ وصل کنید.

۱۷ به ۲۱) برابر ۳ به ۱۶ است.

۱۸ به ۲۲) برابر ۳ به ۱۶ است.

خط ۱۶ به ۲۱ به ۲۲ که در تصویر زیر با رنگ بنفش مشخص شده است، همان خط درز زیر آستین می باشد.

هلال ۷ به ۱۶) از نقطه ۷ به ۱۶ مانند تصویر زیر یک هلال زیبا رسم کنید.

هلال ۱۴ به ۱۶) از نقطه ۱۴، هلالی به نقطه ۱۶ رسم کنید که تقریبا از وسط نقطه چین ۱۴ به ۱۳ عبور می کند.

به فرم هلال ها در شکل زیر دقت کنید و توجه داشته باشید که هر دو هلال باید در نقطه ۱۶ به خط قرمز مماس باشند.

اگر به شکل قبل دقت کنید، آستینی که تا این مرحله رسم کرده اید دقیقا شبیه آستینی است که درز زیر آن دوخته شده باشد. ولی ما برای برش نیاز به آستین باز داریم پس حالا وقت کپی کردن بخش های زیر آستین است. شروع می کنیم :

۱) مانند تصویر زیر، الگو را از روی خط آبی رنگ ۷ به ۱۷ تا کنید.

حالا روی قسمت تا شده، خطوط قرمز رنگ یعنی ۷ به ۱۶ به ۲۱ را کپی کنید، پس از باز کردن تای الگو، خطوط سبز رنگ مانند تصویر زیر رسم شده اند (می توانید از کاغذ کپی استفاده کنید).

۲) اینبار الگو را از روی خط آبی ۱۷ به ۱۸ تا کنید و خطوط قرمز ۲۱ به ۲۲ به ۱۸ را کپی کنید.

پس از باز کردن تای الگو، خطوط سبز رنگ رسم شده اند.

۳) الگو را از روی خط آبی ۱۴ به ۲۰ تا کنید و خط تا را تا لب آستین هم ادامه دهید.

حالا خطوط قرمز رنگ ۱۴ به ۱۶ به ۲۱ به ۲۲ به ۱۹ به ۲۰ را کپی کنید تا خطوط سبز رنگ مطابق تصویر زیر رسم شوند.

رسم آستین تقریبا تمام است. من در تصویر زیر خطوط و نقاط اضافی را پاک کردم تا بهتر متوجه خطوط نهایی آستین شوید.

همانطور که می بینید، یک پنس در الگوی آستین به وجود آمده که باید حذف شود.

راه های متعددی برای حذف یا انتقال این پنس با توجه به مدل شما وجود دارد ولی در آستین های معمولی و ساده بهتر است به روش زیر که می گویم عمل کنید.

۱) اولا اگر قصد دارید لب آستینتان صاف باشد، خطوط دو سمت آستین را تا خط افقی ۴ امتداد دهید تا نقاط ۲۳ و ۲۴ بدست آیند.

۲) عرض پنس را اندازه بگیرید (فلش قرمز رنگ).

۳) از نقطه ۲۳ به اندازه نصف عرض پنس بعلاوه ۱ سانت جلو آمده نقطه ۲۵ را علامت بزنید. سپس نقطه ۲۵ را به زیر حلقه روی خط ۳ وصل کنید.

۴) از نقطه ۲۴ به اندازه نصف عرض پنس منهای ۱ سانت جلو آمده نقطه ۲۶ را علامت بزنید. سپس نقطه ۲۶ را به خط آرنج وصل کنید.

بدین ترتیب پنس ما حذف می شود و آستین به صورت شکل زیر درمی آید.

می توانید خطوط دو طرف آستین را کمی هلال کنید تا زیباتر شود.

توجه : نقطه ۱۱ تاج آستین است که باید به سرشانه متصل شود. خطی که مانند شکل زیر از این نقطه به صورت عمود به سمت پایین کشیده می شود (خط قرمز)، خط روی آستین خواهد بود.

نقطه ۷ نقطه موازنه در جلوی آستین است که به نقطه موازنه x در حلقه آستین جلو وصل می شود.

نقطه ۲۷ نقطه موازنه در پشت آستین است که به نقطه موازنه Y در حلقه آستین پشت وصل می شود و محل آن به صورت زیر بدست می آید :

۲۷) از نوک زیر حلقه در پشت آستین به اندازه ۱۱ به Y در الگوی بالاتنه بعلاوه ۰٫۵ سانت جلو بیایید و نقطه ۲۷ را علامت بزنید.

آخرین نکته هم اینکه می توانید خط لب آستین را به همان فرم هلال رسم کنید که آستین بسیار حرفه ای تری را به شما خواهد داد.

کافی است مانند تصویر زیر خط سر آستین را با هلالی زیبا اصلاح کنید.

در این حالت هم حذف پنس به همان روش گفته شده انجام می شود.

نکته نهایی نهایی : پس از اتمام آستین، بازو و حلقه آن باید کنترل شود که در پست “کنترل آستین مولر” مفصلا توضیح داده ام و از لینک زیر می توانید این آموزش را ببینید.

بالاخره آموزش آستین به سبک مولر هم به پایان رسید. امیدوارم رسم کنید و از نتیجه فوق العاده آن مثل من لذت ببرید.

دوستان خوبم من سعی می کنم هر نکته ای که خودم بلد هستم و یک زمانی برای فهمیدن آنها تمام اینترنت را جستجو کردم ولی نیافتم در آموزش هایم توضیح دهم به همین دلیل آماده شدن آموزش ها کمی زمانبر می شود. شما هم اگر کسی را می شناسید که عاشق خیاطی است ولی به هر دلیلی توانایی رفتن به کلاس را ندارد این سایت را بهش معرفی کنید شاید توانستیم با هم استعدادهایی را شکوفا کنیم و شاید گرهی از کار یک هنرمند بگشاییم.

اگر نکته ای هم شما می دانستید که من اشاره نکردم حتما در بخش دیدگاه بفرمایید تا بنده هم از تجربه شما عزیزان یاد بگیرم.

شاد باشید 🙂

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس خصوصی خیاطی لطفا به آیدی تلگرام HonarBazaar_admin@ پیام دهید.

گفتگو۲۳۳ دیدگاه

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم اگر یاد بگیرید از منوی سایت و قسمت سرچ که بالای هر صفحه هست استفاده کنید دیگه قطعا به مشکل نمیخورید چون ما سعی کردیم دسته بندی هارو جوری انجام بدیم که برای شما پیدا کردن آموزشها از طریق منو راحت باشه.

 1. Avatar

  با درود
  زنده و پاینده باشید و خدا بهتون سلامتی روز افزون بده …. سپاس از مطالب سازنده و سودمندتون…
  اگه زحمتی نیس ممنون میشم آموزش الگوی آستین “کتی” مولر رو هم بذارید.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. نه این چه حرفیه. استاد خیاطیمون درحال تدارک مراسم عروسیشونه بخاطر همین فرصت نکرده سوالاتو جواب بده. ان شاالله به زودی دوباره به جمع ما میپیوندن

 2. Avatar

  سلام استاد گرامی
  من الگوی آستین رو رسم کردم اما در مرحله آخر کپی الگو به هم ریخت. مثلاً زیر حلقه سمت ۲۷ افتاده پایین خط ۳. حدود ۲ سانت. و پایین آستین هم افتاده زیر خط ۴. می ترسم نقاط اتصال به هم بریزه. ضمناً جای نقطه۸ هم ۲ سانت جا بجا کردم.
  ممنونم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. زیر حلقه که گفتید میفته زیر خط ۳ ولی نه ۲ سانت!!! حدود چند میلی متر که خودمون اصلاحش میکنیم و میاریم روی خط. پایین آستین هم همینطور میفته زیر خط ۴ که ما لب آستینو همون خط ۴ میگیریم. جای نقطه ۸ هم باید جایی باشه که ۲ به ۸ برابر نصف دور بازو بعلاوه ۲ سانت بشه.

 3. Avatar

  سلام
  اگر بخوام پایین و بالای آستین کمی چین بخوره باید چکار کنم؟ میخوام آستینم مچ بخوره
  چه تغییراتی تو الگو باید بدم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. این مواردو بعدا آموزش میدم. برای چین بالای آستین باید تاج آستینتون ۴ الی ۶ سانت (بسته به میزان چین موردنظرتون) از حلقه تون بزرگتر باشه و برای مچ هم باید طول مچ را از قد آستینتون کم کنید و دهانه آستین را گشادتر کنید تا برای اتصال به مچ چین یا پیلی ریز بخوره

 4. Avatar

  با عرض سلام
  دور حلقه استین ام خیلی بیشتر از دور حلقه بالاتنه ام میشه😭.
  فاصله ۲ تا ۸ دور بازو به اضافه ۲ هست.همه چیزا هم درست کشیدم.
  فقط در بالاتنه کارور جلوم کوچکتر از اون مقداری که کشیدم بود کمش کردم.

   • Avatar

    سلام از ایراد اندامی بازوی چاق استفاده کردم اما عرض کادرم باید هم نصف دور بازو کشید یا کمتر بگیرم؟چون خیلی اذیت میشم الگوهام چند خطی میشه.
    اگه لطف کنید در این مورد آموزش بدید ممنون میشم.

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     عزیزم من هنوز ایراد بازوی تپلو نگفتم ولی شما خیلی راحت میتونید با زدن شلال ریز اختلافای بالای ۳ سانت را هم به حلقه وصل کنید فقط یکم وقتگیر و مشکلتره

 5. Avatar

  سلام من به پیشنهادشما کارورم رو بعدکنترل کم نکردم الان که استینو وصل کردم میبینم کارور هم جلو هم پشت تقریبا دو،دوونیم سانت زیاده اگه حتی یه سانت بخام کم کنم جمع گشادی حلقه استین جلووپشت زیاد میشه و با تاج استین یه اندازه درمیاد و فقط دو میل برا خرد باقی میمونه…راه حلش چیه؟؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بارها گفتم که کار اولتونو با پارچه ارزان مثل متقال بدوزید تا ایرادات کارتونو پیدا کنید. من راهنمایی ای که میکنم برحسب حدسیاتمه چون الگوتونو ندیدم. علی الحساب کاری برای درست کردنش نمیتونید بکنید و فقط میتونید آستینو بدون خرد نصب کنید.
   البته امیدوارم زیادی کارورو کم نکرده باشید

 6. Avatar

  سلام و عرض ادب، من کلاس مانتو دوزی به روش متریک رفتم، فردا آزمون عملی دارم و هنوز موندم که پارچه چه جنس بخرم! که هم خوش دوخت باشه، لیز نخوره و اذیت نکنه، خودتون میدونید که برا امتحان اونقدر آدم وقت نداره که بتونه روی هر پارچه ای کار کنه. البته چون منم تازه واردم برام یکم سخته. پارچه مدارس، ترگال و… نمیخوام بگیرم. شما بجز این ها چه نوع پارچه ای پیشنهاد میدین؟ قیمتش خیلی مهم نیس و قصد دارم بعد از دوخت مانتو رو استفاده کنم. به پیشنهاد یکی از نزدیکان که میگفت کنفی خوبه رفتم دیدم ولی انگار آهار نداشت و به نظرم خیلی خوب نبود. کتفی هم چند جنس هست، لطفا راهنمایی بفرمایید. سپاس

 7. Avatar

  سلام استاد من الگو استین رسم کردم توی کنترل تاج اندازه روی الگوم ۴٩ و جمع گشادی حلقه جلو و پشتم که از روی الگو انداره گرفتم ۴۴سانت بود بهمون روشی که گفتید یک سانت از ١١ اومد پایین و دوباره رسم کردم و اینبار شد ۴٧(اختلافش میشه ٣سانت)
  بعد اومدم بازو کنترل کردم که روی الگو شد ٣٣ و اندازه گیری خودم ٢٩ که ۴ سانت بهش اضافه کردم دیدم فاصله شد٣٣ با اندازه روالگو یکی شد پس گفتم نقطه ٢تا٨ مشکلی ندارم
  اومدم اخرین روش انجام دادم نیم سانت از نقطه ١١و١٢ اومدم پایین وبه نقطه ایکس و وای وصل کردم و گشادی حلقه جلو پشتو اندازه گرفتم شد۴۵ که تفاوتش شد ٢ سانت
  الان درسته؟؟
  فقط ی چیزی وقتی من نقطه ٢تا ٨ روی الگو اندازه گرفتم ١٧.۵ بود نصف دوربازوم بعلاوه دو شد ١۶ونیم من دیگه اینجا تغییر ندادم فاصله ٢بخ ٨ رو و همینطوری رسم کردم الگورو

  و ی چیز دیگه من فاصله ایکسم تا١٢ برابر یک سوم گشادی حلقه نیست به اندازه ١ سانت بزرگتر

  و بگم توی کنترل کارو که انجام دادم کارو جلو روی الگو شد ٢٠.٣ و اندازگیریم ١٩ و کارور جلو روی الگو شد ١٨.٨ و اندازه گیریم بود ١٧.۵ که من کارو کوچیک نکردم گفتم نکنه نتونم خوب دربیارم
  حالا من باید چیکار کنم؟؟
  فقط میشه حتی طولانی جوابام حتما بگید چون واقعا میخام مانتوم خوب دربیاد
  کسیو ندارم ازش بپرس الگوم نصفه مونده

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   وای بچه ها انقدر طولانی ننویسید من حوصله ام نمیاد این همه رو بخونم و الگوی شمارو تصور کنم!!!! باید خودتون با تمرین مشکلاتتونو حل کنید.
   عزیزم شما به اختلاف ۳ سانت رسیده بودید دیگه لازم نبود حلقه هارو گشاد کنید.
   ۲ به ۸ رو تغییر ندادید خب دور بازوی آستینتون گشادیش زیاد میشه. اینو بعد رسم الگو هم میتونید کنترل کنید و ببینید. خودتونم گفتید ۴ سانت گشاد شده. این دیگه سلیقه خودتونه که چقدر گشاد بخواید.
   خوب کردید کارور رو دست نزدید. همون درسته.

 8. Avatar

  سلام بر نویسنده عزیز
  ممنون که تو این گرونی بدون هیچ هزینه ای آموزشی میدید که دوره ی اون حداقل یک میلیون تومن هزینشه.
  یک پیشنهاد داشتم.
  لطفا” جایی در سایت قرار بدید که ترتیب آموزش های خیاطی مشخص باشد. من خیلی دنبال بخشی که رسم سجاف رو توضیح دادید گشتم. اما پیدا نکردم.
  مثلا” اینطور
  ۱٫ آشنایی با روش مولر
  ۲٫ رسم بالا تنه مولر(شامل رسم و…)
  ۳٫
  ..
  ۱۰٫

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم مباحث به خوبی در منو دسته بندی شدن که میتونید به همین ترتیبی که گفتید آموزشهارو اونجا پیدا کنید.

ارسال نظر