رسم آستین در متد مولر

316

آموزش هفتم از سری آموزش های دوره نازکدوزی با متد مولر

سلام به همه دوستان عزیزم. واقعا متاسفم که زودتر نتونستم آموزش آستین رو بذارم، دیگه خودتون می دونید که عید چقدر کار میریزه سر خانم ها 🙂

ولی الوعده وفا. بین مهمون بازی ها تصاویر آموزش رو کم کم آماده کردم و امروز بالاخره وقت کردم تا متنشو بنویسم و تقدیمتون کنم. امیدوارم که این آموزش رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه. خب برویم سراغ آموزش آستین به سبک مولر.

تصاویر در اندازه بزرگ هستند، کافی است روی آنها کلیک کنید.

اندازه های مورد نیاز:

برای رسم آستین به اندازه های زیر احتیاج داریم :

۱) گشادی کف حلقه (این اندازه در آموزش محاسبات اولیه در متد مولر توضیح داده شد)

۲) قد آستین (به آموزش طریقه اندازه گیری در متد مولر مراجعه کنید)

۳) دور بازو

۴) دور مچ

۵) دور آرنج (دور آرنج نیز مانند دور مچ اندازه گیری می شود)

۶) مجموع ارتفاع حلقه جلو و پشت (در ادامه توضیح می دهم)

۷) مجموع گشادی حلقه جلو و پشت (در ادامه توضیح می دهم)

اندازه گیری ارتفاع حلقه جلو و پشت :

برای اندازه گیری ارتفاع حلقه جلو، کافی است مانند فلش آبی رنگ در تصویر زیر، طول این فاصله را در بالاتنه ای که رسم کرده اید اندازه بگیرید.

برای اندازه گیری ارتفاع حلقه پشت، مانند فلش قرمز در تصویر زیر، فاصله نوک سرشانه تا خط کف حلقه را به صورت عمودی اندازه بگیرید و سپس ۱٫۵ سانت عرض ساسون حلقه آستین را از آن کم کنید.

اندازه گیری گشادی حلقه جلو و پشت:

برای اندازه گیری گشادی حلقه جلو، باید با متر ایستاده، از نوک سرشانه تا زیر حلقه را مطابق فلش آبی در تصویر زیر اندازه بگیرید.

برای اندازه گیری گشادی حلقه پشت نیز به همین ترتیب مطابق فلش قرمز، حلقه پشت را با متر ایستاده اندازه می گیریم و سپس ۱٫۵ سانت عرض ساسون را از آن کم می کنیم.

رسم آستین :

خب بعد از اینکه اندازه های لازم را آماده کردید، طبق مراحل زیر رسم آستین را شروع کنید.

۱) ابتدا یک خط عمودی رسم کنید و ابتدای آن را نقطه ۱ بنامید.

۱ به ۲) گشادی کف حلقه را ضربدر ۲ و تقسیم بر ۱۰ کرده سپس بعلاوه ۰٫۵ سانت کنید و از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید تا نقطه ۲ بدست آید. از نقطه ۲ خطی افقی به سمت راست رسم کنید.

۱ به ۳) ارتفاع حلقه جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید. از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید و نقطه ۳ را علامت بزنید و خطی افقی رسم کنید.

۲ به ۴) از نقطه ۲ به اندازه قد آستین پایین بیایید و نقطه ۴ را علامت بزنید و خطی افقی در آن نقطه رسم کنید.

۴ به ۵) از نقطه ۴ به اندازه ۲ سانت بالا بیایید و نقطه ۵ را علامت بزنید.

۵ به ۶) فاصله ۳ به ۵ را اندازه بگیرید سپس نصف آن را بعلاوه ۱٫۵ سانت کرده و از نقطه ۵ به این اندازه بالا بیایید و خط افقی ۶ را رسم کنید (خط آرنج).

۳ به ۷) از نقطه ۳ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بالا بیایید و نقطه ۷ را علامت بزنید.

۷ به ۸) گشادی حلقه جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید. از نقطه ۷ به این اندازه طوری علامت بزنید که نقطه ۸ روی خط افقی ۲ قرار گیرد (خط چین).

پس از مشخص شدن محل نقطه ۸ ، برای اینکه آستین پس از رسم کامل، در قسمت بازو تنگ نشود باید اندازه نقطه ۲ به ۸ را کنترل کنید.

۲ به ۸) فاصله ۲ به ۸ باید حداقل برابر نصف دور بازو بعلاوه ۲ سانتی متر باشد. اگر اندازه ۲ به ۸ کمتر از این مقدار بود، محل نقطه ۸ را اصلاح کنید.

از نقطه ۸ خطی عمود به سمت پایین تا خط آرنج بکشید و محل نقطه ۹ و ۱۰ را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

۲ به ۱۱) از نقطه ۲ به اندازه نصف اندازه ۲ به ۸ بعلاوه ۱ سانت جلو بیایید و نقطه ۱۱ را علامت بزنید.

۲ به ۱۲) نقطه ۱۲ در وسط خط ۲ به ۱۱ قرار میگیرد.

۹ به ۱۳) برابر ۲ به ۱۱ است.

۸ به ۱۴) از نقطه ۸ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بعلاوه ۰٫۵ سانتی متر پایین می آییم و نقطه ۱۴ را مشخص می کنیم.

۱۵) نقطه ۷ به ۱۲ را با نقطه چین به هم وصل می کنیم و وسط آن را نقطه ۱۵ می نامیم.

۱۵ به ۱۱) با خط چین، نقطه ۱۵ را به ۱۱ وصل کرده، از وسط آن ۱٫۲ بالا می رویم (خط سبز رنگ) سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۱۵ وصل می کنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط ۲ مماس شود.

۱۴ به ۱۱) با خط چین، نقطه ۱۴ را به ۱۱ وصل کرده، از وسط آن ۱ سانت بالا می رویم (خط نارنجی رنگ) سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۱۴ وصل می کنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط ۲ مماس شود.

از نقطه ۱۴ به اندازه ۰٫۵ سانت روی نقطه چین جلو بیایید و سپس آن نقطه را به نقطه ۱۳ وصل کنید.

مطابق شکل زیر، خطی به فاصله ۰٫۵ سانت از خط ۳ رسم کنید (خط کوتاه قرمز رنگ).

۷ به ۱۶) فاصله نقطه ۱۲ به X را روی حلقه آستین الگوی بالاتنه اندازه بگیرید و سپس مانند تصویر زیر، فاصله ۷ به ۱۶ را برابر ۱۲ به X علامت بزنید. نقطه ۱۶ باید روی خط قرمز قرار گیرد.

روش دوم این است که برای مشخص کردن محل نقطه ۱۶ می توانید فاصله ۳ به ۱۶ را برابر فاصله ۱۲ به ۱۳ روی الگوی بالاتنه بگیرید که همان یک سوم گشادی کف حلقه می باشد.

۶ به ۱۷) برابر ۱ سانتی متر

۵ به ۱۸) برابر ۱ سانتی متر

۱۸ به ۱۹) از نقطه ۱۸ برابر نصف دور مچ بعلاوه ۲ سانت را طوری اندازه بزنید که نقطه ۱۹ روی خط افقی ۴ قرار گیرد.

۱۰ به ۲۰) برابر ۱ سانتی متر

حالا نقطه ۲۰ را از بالا به نقطه ۱۴ و از پایین به نقطه ۱۹ وصل کنید.

۱۷ به ۲۱) برابر ۳ به ۱۶ است.

۱۸ به ۲۲) برابر ۳ به ۱۶ است.

خط ۱۶ به ۲۱ به ۲۲ که در تصویر زیر با رنگ بنفش مشخص شده است، همان خط درز زیر آستین می باشد.

هلال ۷ به ۱۶) از نقطه ۷ به ۱۶ مانند تصویر زیر یک هلال زیبا رسم کنید.

هلال ۱۴ به ۱۶) از نقطه ۱۴، هلالی به نقطه ۱۶ رسم کنید که تقریبا از وسط نقطه چین ۱۴ به ۱۳ عبور می کند.

به فرم هلال ها در شکل زیر دقت کنید و توجه داشته باشید که هر دو هلال باید در نقطه ۱۶ به خط قرمز مماس باشند.

اگر به شکل قبل دقت کنید، آستینی که تا این مرحله رسم کرده اید دقیقا شبیه آستینی است که درز زیر آن دوخته شده باشد. ولی ما برای برش نیاز به آستین باز داریم پس حالا وقت کپی کردن بخش های زیر آستین است. شروع می کنیم :

۱) مانند تصویر زیر، الگو را از روی خط آبی رنگ ۷ به ۱۷ تا کنید.

حالا روی قسمت تا شده، خطوط قرمز رنگ یعنی ۷ به ۱۶ به ۲۱ را کپی کنید، پس از باز کردن تای الگو، خطوط سبز رنگ مانند تصویر زیر رسم شده اند (می توانید از کاغذ کپی استفاده کنید).

۲) اینبار الگو را از روی خط آبی ۱۷ به ۱۸ تا کنید و خطوط قرمز ۲۱ به ۲۲ به ۱۸ را کپی کنید.

پس از باز کردن تای الگو، خطوط سبز رنگ رسم شده اند.

۳) الگو را از روی خط آبی ۱۴ به ۲۰ تا کنید و خط تا را تا لب آستین هم ادامه دهید.

حالا خطوط قرمز رنگ ۱۴ به ۱۶ به ۲۱ به ۲۲ به ۱۹ به ۲۰ را کپی کنید تا خطوط سبز رنگ مطابق تصویر زیر رسم شوند.

رسم آستین تقریبا تمام است. من در تصویر زیر خطوط و نقاط اضافی را پاک کردم تا بهتر متوجه خطوط نهایی آستین شوید.

همانطور که می بینید، یک پنس در الگوی آستین به وجود آمده که باید حذف شود.

راه های متعددی برای حذف یا انتقال این پنس با توجه به مدل شما وجود دارد ولی در آستین های معمولی و ساده بهتر است به روش زیر که می گویم عمل کنید.

۱) اولا اگر قصد دارید لب آستینتان صاف باشد، خطوط دو سمت آستین را تا خط افقی ۴ امتداد دهید تا نقاط ۲۳ و ۲۴ بدست آیند.

۲) عرض پنس را اندازه بگیرید (فلش قرمز رنگ).

۳) از نقطه ۲۳ به اندازه نصف عرض پنس بعلاوه ۱ سانت جلو آمده نقطه ۲۵ را علامت بزنید. سپس نقطه ۲۵ را به زیر حلقه روی خط ۳ وصل کنید.

۴) از نقطه ۲۴ به اندازه نصف عرض پنس منهای ۱ سانت جلو آمده نقطه ۲۶ را علامت بزنید. سپس نقطه ۲۶ را به خط آرنج وصل کنید.

بدین ترتیب پنس ما حذف می شود و آستین به صورت شکل زیر درمی آید.

می توانید خطوط دو طرف آستین را کمی هلال کنید تا زیباتر شود.

توجه : نقطه ۱۱ تاج آستین است که باید به سرشانه متصل شود. خطی که مانند شکل زیر از این نقطه به صورت عمود به سمت پایین کشیده می شود (خط قرمز)، خط روی آستین خواهد بود.

نقطه ۷ نقطه موازنه در جلوی آستین است که به نقطه موازنه x در حلقه آستین جلو وصل می شود.

نقطه ۲۷ نقطه موازنه در پشت آستین است که به نقطه موازنه Y در حلقه آستین پشت وصل می شود و محل آن به صورت زیر بدست می آید :

۲۷) از نوک زیر حلقه در پشت آستین به اندازه ۱۱ به Y در الگوی بالاتنه بعلاوه ۰٫۵ سانت جلو بیایید و نقطه ۲۷ را علامت بزنید.

آخرین نکته هم اینکه می توانید خط لب آستین را به همان فرم هلال رسم کنید که آستین بسیار حرفه ای تری را به شما خواهد داد.

کافی است مانند تصویر زیر خط سر آستین را با هلالی زیبا اصلاح کنید.

در این حالت هم حذف پنس به همان روش گفته شده انجام می شود.

نکته نهایی نهایی : پس از اتمام آستین، بازو و حلقه آن باید کنترل شود که در پست “کنترل آستین مولر” مفصلا توضیح داده ام و از لینک زیر می توانید این آموزش را ببینید.

بالاخره آموزش آستین به سبک مولر هم به پایان رسید. امیدوارم رسم کنید و از نتیجه فوق العاده آن مثل من لذت ببرید.

دوستان خوبم من سعی می کنم هر نکته ای که خودم بلد هستم و یک زمانی برای فهمیدن آنها تمام اینترنت را جستجو کردم ولی نیافتم در آموزش هایم توضیح دهم به همین دلیل آماده شدن آموزش ها کمی زمانبر می شود. شما هم اگر کسی را می شناسید که عاشق خیاطی است ولی به هر دلیلی توانایی رفتن به کلاس را ندارد این سایت را بهش معرفی کنید شاید توانستیم با هم استعدادهایی را شکوفا کنیم و شاید گرهی از کار یک هنرمند بگشاییم.

اگر نکته ای هم شما می دانستید که من اشاره نکردم حتما در بخش دیدگاه بفرمایید تا بنده هم از تجربه شما عزیزان یاد بگیرم.

اگر این آموزش برای شما مفید بوده سه صلوات برای سلامتی آقا امام زمان هدیه بفرمایید.

برای مشاهده آموزش های بعدی و قبلی از دکمه های زیر استفاده کنید.

دوستان خوبم اگر فکر می کنید همچنان در رسم الگوی آستین مشکل دارید، می توانید از فیلم های آموزشی ما در بخش “حرفه ای شو” استفاده کنید. برای ورود به این بخش روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستای خوبم خوشحال میشم در پیج های اینستاگرام هنربازار با آیدی honarbazaar@ و پیج آموزش خیاطی خودم با آیدی reihan_sewing@ همراه من باشید تا هم از آموزشهای جدید مطلع شوید و هم کلی چیز جدید از هم یاد بگیریم.

شاد باشید 🙂

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس های حضوری خیاطی من و یا بسته های آموزشی (DVD) لطفا به شماره 09361906626 فقط در واتس اپ پیام دهید. لطفا به هیچ عنوان با این شماره تماس نگیرید چون از پاسخگویی معذورم. همچنین خوشحال می شوم در پیج های اینستاگرام من با آیدی های HonarBazaar@ و Reihan_sewing@ همراه من باشید. درضمن سوالات خیاطیتان را فقط و فقط در همین سایت و یا روزهای چهارشنبه در استوری پیج اینستاگرامم پاسخگو هستم. با عرض پوزش از پاسخگویی به سوالات آموزشی از طریق واتس اپ و یا دایرکت اینستاگرام نیز معذورم. باتشکر

گفتگو۳۱۶ دیدگاه

 1. Avatar

  سلام بانوی مهربون
  یه سوال من الگوی بالاتنه رو کشیدم وچون بعد از کنترل حلقه کم داشت یک سانتی از قسمت حلقهپایین اومدم
  موقع رسم آستین برای موازنه نقطه xبه مشکل خوردم
  چون تطابق نداره نقطه x روی بالا تنه با اختلاف ۴سانت نسبت به ۱/۳کف حلقه بدست آمده
  یعنی با متر ایستاده روی بالاتنه ۸سانت
  و۱/۳کف حلقه ۳/۲۵سانت
  کدوم رو ملاک قرار بدم
  واینکه موقع نصب آستین به مشکل بر نمخورم
  ویا آستین نمی پیچه
  ممنون بابت این همه لطف بی نهایت تون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم لطفا سوالات خیاطی را در پیج اینستاگرام بپرسید.
   reihan_sewing@

 2. Avatar

  با سلام و خسته نباشید به خاطر آموزش های خوبتون

  الگوی آستین رو که میکشم، دور تاج آستین که با متر ایستاده اندازه میزنم خیلی بزرگتر از مجموع حلقه جلو و پشت در الگوی اصلی در میاد. مشکل به نظرتون از کجاست؟

 3. Avatar

  سلام،خیلی ممنون از آموزش های عالی و دقیق شما.من با اینکه کلاس خیاطی میرم با توضیحات شما خیلی راحتتر الگو رو یاد گرفتم.امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید.
  ی سوال هم داشتم،در اندازه ها دور آرنج رو گفتین اما در الگو ندیدم استفاده بشه،پس کجا بکار میاد ؟

 4. Avatar

  سلام به استادعزیز که بدون هیچ چشم داشتی تجربیات خودشون رو در اختیار دیگران میگذارند.میتونم خواهش کنم شلوار رو هم آموزش بدید.خدا به شما سلامتی بدهد

 5. Avatar

  با سلام و تشکر ویژه از آموزش های بسیار خوب و دقیق و کامل شما
  شما نه تنها مهارت خیاطی بلکه مهارت تدریس فوق العاده ای دارید
  من با هر آموزشتون که یاد میگیرم علاوه بر ۳ صلوات امام زمان ۳ صلوات هم برای سلامتی شما که تجریباتتون را به صورت رایگان در اختیار علاقمندان به این هنر قرار می دهید می فرستم .سپاس سپاس سپاس

 6. Avatar

  سلام وقت بخیر.
  یکی از مانتو هام رو تصمیم دارم آستین کیمونو بدوزم.الگوی بالاتنه ام رو با روش مولر دارم میتونم آستین رو با روش گرلاوین روی الگو پیاده کنم؟
  ممنون میشم پاسخ سوالم رو بدهید.

 7. Avatar

  سلام به استاد عزیز

  ممنون از آموزش های خوبتون و اینکه برای رفع مشکلاتمون وقت میگذارید.

  شکر خدا با رسم الگوی آستین و دوختش مشکلی ندارم ولی سوالم اینه که تو حالت آستین حرفه ای تر که گفتید لبه آستین به حالت هلال طراحی میشه، لبه دوزی آستین چجوری انجام میشه؟

  لبه رو سردوز بزنیم و نیم سانت تو بدیم؟ یا لبه آستین سجاف میخواهد؟ آخه لبه هلال داره. دوختش چجوریه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. هلالش خیلی شیب کمی داره مثل آستین معمولی تو میزنید فقط یکم دقت بیشتر میخواد

 8. Avatar

  سلام عزیزم، ممنون از آموزش‌های خوبتون
  اگه بخوایم آستين سه رب بکشیم باید چکار کنیم اخه اگه قد آستین رو طبق آموزش‌ کوتاه بگیرم و بعد خط ارنج خیلی میره بالا،باید الگو رو با اندازه بلند کشید و بعد کوتاه کرد یا روش دیگه ای داره؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بله عزیزم. باید الگوی آستین بلند رو رسم کنید بعد هر مقدار خواستید کوتاهش کنید.

   • Avatar

    سلام خوبید؟پن برای اولین بار دارم خیاطی یاد میگیرم دوبار بامتد شما مانتو دوختم هر دوبارشم آستین از جلو کشیده میش بد وایمیسه.همه اندازه هام درسته چند بار کشیدم تو الگوی آستین قسمت پشت گوده جلو گود نیس انگار اون گودی باعث میش استین کشیده میش.بقیه جاهابدون ایراده ولی تو استین هر دوبارم مشکل داشتم.میش لطفا کمکم‌کنید

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     عزیزم اون سمتی که گوده جلوی آستینه دارید اشتباه آستینو نصب می کنید.

 9. Avatar

  سلام خسته نباشید من بخوام استین کوتاه برای بلوز نخی تو خونه ای بدوزم باید تا کجا مراحل کار رو انجام بدم چون نیاز به دور مچ و اینا ندارم از کدوم مرحله به بعد نیاز ندارم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم، تمام مراحلی که مربوط به رسم تاج آستینه رو باید انجام بدید

 10. Avatar

  سلام من تازه باسایتتون آشناشدم واقعاخدااجرتون بده بااین آموزشهای بی نقصتون یه سوال دارم میشه الگوی آستین روبعدازانجام تمام کنترلها وبستن پنسهای سرشانه جلو وپشت کشید؟

 11. Avatar

  سلام
  خسته نباشید.
  من الگوی بالاتنه رو با استفاده از متد شما کشیدم. همه اندازه ها رو کنترل کردم درست بود بجز کارور پشت که ۴ سانتیمتر روی الگو زیاد شده. باید روی الگو تصحیح کنم یا بعد از دوخت؟
  الان که میخوام آستین را رسم کنم در موراد یک و دو که فقط نوشتید گشادی حلقه منظور گشادی حلقه جلو هست یا پشت؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. مقدار آزادی تیره پشت را زیاد دادید باید کمش کنید.
   موارد یک و دو که میگید رو من متوجه نشدم کجارو منظورتونه. همه جا دقیق گفتم گشادی حلقه جلو یا پشت یا مجموعش!

 12. Avatar

  سلام عزیزم،یک دنیاااااا ممنون واسه آموزش بی نقصتون.میشه لطفا سوال منو جواب بدید؟
  من با روش شما یک کت دوختم که عااااالی در اومد،ولی الان که میخوام شومیز بدوزم فرم آستین باز هم شبیه آستین کت یا مانتو توی تن هست،میخوام بدونم فرق هست بین الگوی آستین مانتو و شومیز؟باید چیکار کنم که آستین توی تن مث شومیز های بیرون راحت باشه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. این آستین که آموزش دادیم الگوی پایه آستین هست، در لباسهای مختلف از جمله برخی شومیزها آستین را باید باتوجه به مدل الگوسازی کنید. مثلا گشاد کنید یا در تاج یا مچ چین بندازید یا …

   • Avatar

    خیییییلی خوبین شما…منک عاشق خیاطی ام ولی کلاس نرفتم با این آموزشا حس میکنم خیاط شدم رفت…واقن عشق میکنم چن ساعت میشینم پای سایتتون و میخونم و یاد میگیرم…این خیاطی فرصت کار دیگ نمیده ک

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     سلام عزیزم هدف ما هم همین است که شما یک خیاط ماهر شوید.موفق باشید.
     سایت ما را به دوستان دیگر هم معرفی کنید.

 13. Avatar

  سلام خسته نباشید
  ممنون از مطالب خوب و اموزنده تون
  ایا میتونم عضو سایت شما بشم تا ازمطالبتون استفاده کنم یا خیر

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم سایت ما عضویت ندارد و همه عزیزان علاقمند می توانند از سایت استفاده کنند.برای اطلاع از آموزشهای جدید می توانید عضو پیج اینستاگرام شوید.

 14. Avatar

  با سلام و خسته نباشید مرحبا به این همه مهربانی و دست و دلبازی آفرین بانو من به عنوان یکی از کاربران وب سایتتون سپاسگزارم از اینکه علم و دانشی رو که با صرف وقت و هزینه جمع آوری کردید اینطور منظم و کاربردی در اختیار دیگران قرار میدین کاش من هم بتونم مثل شما روزی در زمینه هایی این کار رو انجام بدم براتون آرزوی موفقیت بیشتر و بیشتر دارم

   • Avatar

    سلام استاد عزیز. یه سوال داشتم از خدمتتون. اگه بخوایم آستین لباسمون تا آرنج باشه و از بازو تا آرنج حالت کلوش داشته باشه چجوری باید تو الگو فضا ایجاد کنیم؟ جایی دیدم که خط وسط الگو رو قیچی کرده بودن و از کاپ آستین تا پایین فضا داده بودن. یعنی این فضا از کاپ صفر بود و در قسمت آرنج به بیشترین حد رسیده بود(حالت مثلثی). نظر شما چیه در این مورد؟

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     سلام عزیزم. همین کاری که گفتیدو باید بکنید فقط بهتره فقط از خط وسط نباشه و علاوه بر اون چند خط دیگه هم رسم کنید و فضایی که میخواید بدید (که بهش میگیم اوزمان) بین این خطوط تقسیم کنید.

 15. Avatar

  درود و سپاس از مطالب آموزنده

  سوال ۱) اندازه Y به ۱۱ روی الگوی بالاتنه که به شکل هلال هست و برای تعیین نقطه موازنه ۲۷ روی الگوی آستین استفاده میشه چطوری باید اندازه گرفته بشه؟

  طول خط مستقیم از Y به ۱۱ رو باید اندازه بگیریم یا متر ایستاده؟

  من هر دو روش انداره گرفتم و چون تفاوتشون میلیمتری بود همون اندازه مستقیم رو استفاده کردم.

  سوال۲) فرم آستیم من در قسمت مچ خیلی باریک نشد، در اندازه گیری کارور و مچ هم طبق توضیحات و تصاویر با دقت عمل کردم.
  آیا ممکنه جایی از کارم اشتباه داشته باشه؟

  سپاس فراوان

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم.
   ۱) متر ایستاده
   ۲) نه اشکالی نیست. مچ بهتره اندازه دور آرنج درنظر گرفته بشه

 16. Avatar

  اندازه گردن روی الگو اولیه خیلی خیلی تنگه وقتی یقه گردش هم میکنم مثلا ۲سانت روی طرشانه و ۳ سانت پایین میام بازم تنگه چرا اینحوره؟ کلا الگو مولر گردنش اینجوره؟
  چه مقدار آزادی بدم در الگوهام که نه اندامی شه و نه خیلی گشاد

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   نه عزیزم حتما یه جایی از الگو رو دارید اشتباه رسم می کنید چون گردی یقه اصلا انقدر تنگ نیست. و برای یقه گرد معمولی فقط کافیه کمی از قسمت جلو پایین بیایید حتی سرشانه هم لازم نیست گشاد بشه. ۲ سانت که دیگه میشه یقه گرد بااااااز

 17. Avatar

  من دو دفعه لباس میدوزم بعد اینکه آستین وصل میکنم حلقه تنگ میشه! نمیدونم اشکالم کجاست؟
  دور بازو ۳۰ بلندی کف حلقه ۵ /۲۲ میگیرم، گشادی کف حلقه پشت ۱۲/۴ و جلو ۴/۱۵ مجموع گشادی حلقه ها حدود ۴۶ و کاپ آستین هم ۲سانت بزرگتره (۴۸ سانت)
  هلالها رو بادست میکشم، ممکنه ایراد از زیاد گودکردن یا نکردن هلالها باشه؟
  یه مشکل دیگه هم دارم اینه، بعد خرد دادن وقتی تاج آستین و نقاط موازنه روهم فیکس میکنم و مابینشو میدوزم بعد میرم سراغ قسمت زیر حلقه که هرطرف به پهلو بدوزم آستین یکم بزرگتره یعنی قسمت زیر نقاط موازنه روی بالاتنه و آستین که باید روی هم دوخته شن هم اندازه نیس، یذره اختلاف دارن درحالیکه کنترل کردم قبلش کاپ آستین ۲سانت بزرگتر بود.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   یا توی رسم دارید یه جایی رو اشتباه انجام میدید یا توی نصب.
   ۲ سانت کمه برای بزرگتر بودن تاج آستین نسبت به حلقه بیشترش کنید

 18. Avatar

  اونجا که گفتید خط ۱۴به ۲۲ رو تامیزنیم و تا پایین آستین ادامه میدیم یعنی باید یه خطی مستقیم در امتدادش تا پایین بکشیم؟ یا همون خط ۲۲ به ۱۹؟
  توی شکل سه تا خط بوجود اومده که پنس شکل گرفته! اینجارو متوجه نشدم چه خطوطی کپی شده که پنس بوجود بیاد

  سوال دیگه اینکه ممکنه گشادی کاپ آستین از مجموع حلقه پشت و جلو کمتربشه؟ اگر آره در این حالت باید چکار کرد

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم توی شکل به وضوح نشان دادم ۱۴ به ۲۰ رو تا میزنید و تا پایین ادامه میدید و بعد خطوط قرمزو کپی می کنید.
   خیر نباید کمتر بشه اگر درست رسم کرده باشید

 19. Avatar

  سلام، من الگوآستین روی کاغذ روغنی میکشم تا بتونم خطوطی که گفته شده رو کپی کنم، یعنی کاغذ روغنی رو از روی اون خطها تا میزنم و از سمت دیگه کاغذ کپیش میکنم ولی نمیدونم چرا هلالی های کپی یکم پایینتر از هلال اصلی میفته مثلا هلال ۱۴ به۱۶ رو کپی میکنم ابتداش از خط ۳ به ۹ پاییتره یکم چرا اینجور میشه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم این اتفاق معموله و همیشه میفته. چون خط تای ما کجه. بعد از اتمام رسم باید هلال هر دوطرف رو اصلاح کنید بیارید روی خط ۳ مماس کنید.

 20. Avatar

  سلام
  خیلی ممنونم از مطالب آموزنده و طرز بیان دقیقتون. من الگوی مولر را از شما یاد گرفتم و واقعن هرچی میدوزم خیلی خوبه. ایشالله به همه آرزوهاتون برسیدو سربلند و موفق باشید. ❤❤❤

 21. Avatar

  سلام، امیدوارم در زندگیت خوشبخت باشی عزیزم که دانسته هاتو در اختیار کسانیکه شرایط و توان کلاس رفتن ندارن قرار میدی. خدا اجرت بده در دنیا وآخرت

 22. Avatar

  سلام و خدا قوت . من که تا حالا یه دستگیره ساده هم ندوختم تونستم با آموزش شما الگو در بیارم و الان که کوک زدم واقعا عالی شده ولی خیلی در مورد خیاطی پست کم میذارید.کاش بیشتر میذاشتید مدلهای مختلف. و کاش یه اسم هم از خودتون میذاشتید شاید هم گذاشتید و من ندیدم.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. در قسمت درباره نویسنده درباره خودم نوشتم.
   سعی میکنم پست بیشتری بذارم ولی درخواستها خیلی بالاست و اتفاقا پست های خیاطی ما نسبت به هنرهای دیگه خیلی بیشتره

 23. Avatar

  سلام ببخشید در رسم آستین برای نقطه ۷ به ۱۶ دو روش هست، برا من هرکدومش یه جواب میده!! نمیدونم کدوم انتخاب کنم😕

  دور بازوم رو بدن ۳۰ و روی الگو ۳۱ شد ایرادی داره؟ چون نوشتید کمتر از ۳یا۴سانت باشه باید اصلاح شه

  اونجا که گفتید لبه آستینو میتونیم هلال کنیم تت آستین حرفه ای تری داشته باشیم، اینجوری کج وکوله درنمیاد؟ اصلا چه تاثیری داره این هلال کردن

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   اگر درست انجام داده باشید هر دو روش یک مقدار را میدهد. اگر نمیدونید اشتباهتون کجا بوده از روش دومی که گفتم ۳ به ۱۶ برابر یک سوم گشادی کف حلقه استفاده کنید.
   یک سانت اختلاف برای دور بازو کمه ولی خیلی راحت میتونید بدون رسم دوباره آستین، از قسمت های خط درز زیر آستین یک سانت دیگه هم دور بازوتونو گشاد کنید.
   برای اینه که آستین روی دست بلندتر از زیر دست باشه. شما فعلا مچ رو خط صاف بگیرید.

 24. Avatar

  سلام من دیشب الگوی آستین را کشیدم.برای کنترلش اندازه تاج آستین ۴۷ شد.مجموع گشادی حلقه جلو و پشت۲۲٫۵+۱۸٫۵=۴۱ شد.توی رسم آستین گفته بودین مجموع گشادی حلقه جلو و پشت منهای ۱٫۵ سانت که من برای رسم آستین ازش استفاده کردم.الان برای کنترلش ۴۷-۴۱=۶ سانت اختلاف داره که من فکر می کنم سه سانتش به خاطر ۱٫۵ سانت که اولش کم کردیم.من گیج شدم میشه منو راهنمایی کنید.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم اون ۱٫۵ سانت عرض پنس حلقه آستین پشت هست. اگر موقع اندازه گیری گشادی حلقه پشت اون پنسو بسته بودید دیگه لازم نیست منهای ۱٫۵ کنید.

   • Avatar

    سلام ببخشید من دوباره آستین را رسم کردم اختلاف تاج آستین با مجموع حلقه ها حدود شش سانت شد تاج حلقه را یک سانت پایین آوردم اینکار اختلاف سه سانت شد.ممکنه هلال آستین را بد کشیده باشم آخه با بشقاب کشیدم.

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     اصلا احتیاجی به بشقاب یا وسیله دیگه نیست. با دست بهتر رسم میشه. ۳ سانت اختلاف هم خوبه دیگه

 25. Avatar

  سلام وقتتون بخیر ببخشید پنس استین من ۱ سانته من چجوری نصف پنسمو منهای یک کنم نمیشه ؟چتد سری الگو رو کنترل کردم ولی همین یک سانت در اومد ؟اگه نبندم پنسو ایراد داره؟

 26. Avatar
  غزلghazalغزلغزل

  سلام و تشكر فراوان براي آموزشهاي كامل و فوق العاده شما، براي اندازه گيري ارتفاع و گشادي حلقه جلو و پشت مي تونيم از الگويي كه پنس پشت و سرشانه جلو رو در آنها حذف كرديم استفاده كنيم يا بايد روي الگوهاي اوليه باشه حتما”؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم.اصلا بهتره که بعد از حذف پنس حلقه پشت این اندازه ها گرفته بشه. ولی ما یاد دادیم که قبلش هم میشه اندازه گرفت

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم روی الگوی بالاتنه در پست های قبل محل نقطه موازنه X رو توضیح دادم چجوری پیدا کنید. منظور فاصله نقطه ۱۲ تا نقطه X روی الگوی بالاتنه است.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به دلیل کپی غیرمجاز سایت های دیگه امکان کپی کردن رو بستیم.

   • Avatar

    شما که خیلی خیلی زحمت کشیدید ولی برای استفاده هر لحظه نمیشه به سایت مراجعه کرد کاش می شد حداقل پرینت گرفت که همیشه در دسترس باشه

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     عزیزم میتونید پرینت اسکرین بگیرید یا مثل خیلی از دوستان که عکس جزوه برداریشون از روی سایت رو برامون فرستادن از روی آموزشها برای خودتون جزوه بنویسید.

 27. Avatar

  سلام وقت بخیر ممنون برای آموزش های خوبتون
  یه سوالی داشتم من دور بازوم ۲۶ هستش و پنس پایین آستین برام ایجاد نمیشه یعنی هر دو خط روی هم می افتد ، آیا طبیعی ست یا من جایی اشتباه کردم ؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. یه جایی رو احتمالا دارید اشتباه میکنید چون برای بازوی ۲۶ هم پنس ایجاد میشه

 28. Avatar

  سلام مرسی از مطالب خوبتون واقعا پیدا کردن مطلب در مورد متد مولر سخته و سایتتون واقعا برای من مفید بود.ممنون میشم اگه به سوالاتم جواب بدین.
  اگه بخوام این آستین دو تیکه باشه چه جوری برش بدم و نحوه گذاشتنش رو پارچه در قسمت زیر آستین چه طور باید باشه؟
  برای پیدا کردن نقطه ۱۶ روی الگوی اصلی هم باید اون ۵/. سانت رو در نظر بگیرم یا نه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. برای تبدیل همین الگو به آستین دو تکه کافیه خط ۱۴ به ۲۰ را تا لب مچ برش بزنید و خطوط درز آستین را کنار هم قرار بدید و به هم بچسبانید (اگر میخواهید درز زیر آستین هم نداشته باشید).
   منظورتون از الگوی اصلی چیه!!! سوال دومتونو متوجه نشدم

 29. Avatar

  سلام خسته نباشین خیلی ممنون از سایت خوبتون ک اینقدر خوب و دقیق اموزش میدید لطفا اموزش الگوی لباس بچه رو قراربدید تو سایت و دامنای پفی بچه گونه ک اموزش دوختس رو لطفا قرار بدید

 30. Avatar

  سلام ممنون از اموزشهای خوبتون .خداخیرتون بده
  میشه اموزش استین دوتکه کتی رو بدید

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. سلامت باشید. به مرور ان شاالله میگیم همه رو

 31. Avatar

  سلام خسته نباشید
  لطفاً رفع نواقص اندامی کنترل خط سینه و باسن رو هم در آموزشهاتون میگذارید….؟
  باز هم سپاس از شما 💖

 32. Avatar

  سلام وقت بخیر استاد عزیز
  بالاخره دیشب تونستم الگو مو بکشم!!!!!!!!!!!
  لباس من بی آستین هست و من کنترل نهایی حلقه آستین رو روی الگوانجام دادم(البته گفته بودید بهتره دست نزنیم و در پرو اینکار انجام بشه)
  سوالم اینه که الان این الگو آماده برش هست؟ و در قسمت حلقه آستین پس از برش و دوخت خوب میشه؟ کنترل دیگه ای برای این نوع لباس ها وجود نداره و من با خیال راحت برش بزنم؟
  ممنون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. یعنی لباستون سارافون هست؟ در سارافون ها بهتره کمی حلقه آستین را گشاد کنید زیرا زیر سارافون لباس آستین دار پوشیده میشود. برای حلقه آستین هم باید سجاف برش بزنید.

   • Avatar

    نه مربی جون
    یه لباس اندامی حلقه آستین می خوام بدوزم
    جنس پارچه ام دانتل کشی هست که باید آستر بشه
    اگه آستر رو به پارچه وصل کنم بعدش خوب توی تن می شینه در قسمتحلقه آستین؟ نیاز به کار خاصی نداره؟

     • Avatar

      ممنون از شما که وقت می ذارین و پاسخ میدین
      من بی صبرانه منتظر روزی هستم تا نصب دقیق آستر به پارچه رو هم به ما آموزش بدین
      خدا قوت و اجرت با سید الشهدا

 33. Avatar
  فاطمه قاسمی

  سلام مممنونم ازپاسختون. من زیپ مخفی پشت لباس رو راحت دوختم امادوطرف درز لباس روی زیپ رو مثل یه پیلی ریز پوشونده وقتی با دست به دوطرف کشیده بشه یا کلا بعد ازپوشیدن لباس زیپ کمی معلوم میشه . اشکال کارکجاست؟متشکرم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم کار شما درست بوده و هر زیپی در اثر کشیده شدن کمی معلوم می شود .موفق باشید.

 34. Avatar
  فاطمه قاسمی

  سلام ببخشین یادم میاد درمتدمولر هنگام وصل درزآستین و درزپهلو دریک امتداد قرارنمیگیرندولی یادم نیست درزآستین به کدوم طرف بایدباشه. متشکرم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم.این موضوع ربطی به متد مولر نداره و همانطور که آموزش دادم ،درز آستین و پهلو در یک امتداد قرار می گیرند.بعضی از اساتید برای رفع مشکلات آستین این راه حل را به متد مولر نسبت می دهند.

  • Avatar

   توروخدا راهنماییم کنید چکار کنم خسته شدم از بس الگو آستین رسم کردم😣
   گشادی تاج ستین بیشتر از ۷سانت بزرگتر از مجموع حلقه پشت و جلو شده، گفتید از نقطه۱۱ یکسانت پایین بیاییم، نمیشه بیشتر از یکسانت باشه؟ برا من بااین اختلاف زیاد چق بیام پایین؟

   اندازه دور بازو هم چک کردم ۵سانت بزرگتره نمیدونم خط ۲به ۸ رو چطور اصلاح کنم؟ و دراینصورت باید الگو رو از اول رسم کنم یعنی؟؟؟ 😢

   • مدیر سایت
    مدیر سایت

    عزیزم ۲ به ۸ رو اگه از اول درست بگیرید یعنی ۲ سانت بهش آزادی بدید دیگه در بیشتر موارد تاج در این حد بزرگ نمیشه. ۵ سانت اضافی برای دور بازو زیاده. ۲ به ۸ رو زیاد گرفتید

 35. Avatar

  سلام عزیزم خیلی از شما تشکر میکنم خیلی از این سایتتون استفاده میکنم خدا به زندگیتون برکت بده

 36. Avatar

  سلام خوبی عزیزم….من الگو رو که رسم می کنم بعد از برش وقتی دولایه رو هم قرار میدم حدود یک سانت یکیشون بزرگتره الان الگوی من ایراد داره یا نه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   منظورتون از دولایه چیه؟ پشت و جلو ؟ قرار نیست این دوتا اندازه هم باشن

   • Avatar

    سلام و خد ا قوت.
    این نکته سوال من هم هست و درز زیر آستین در الگوی پشت (بعد از کنترل الگوی آستین) دارای انحنا و طول آن حدود ۲ سانت بیشتر از طول درز زیر آستین در الگوی جلوی آستین هست.
    فکر می کردم باید درز پشت رو “خورد” بدم ولی در آموزش نصب آستین دیدم که نوشتید آستین را از وسط تا زده و دو درز را روی هم قرار داده و اگر الگو درست باشد خط آرنج روی هم می افتد و در واقع خبری از “خورد دادن” نبود.
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 37. Avatar

  سلام. ببخشید من تو رسم آستین به مشکل برخوردم. من برای اینکه مچ آستینم بزرگتر باشه که آستینم بالا بیاد ، طبق گفته شما دور مچ با دور آستین رو یکی گرفتم. بعد موقع کپی کردن ، خط تا بین فاصله ۲۲ تا ۱۹ شده و نمیتونم این خط رو کپی کنم. باید جی کار کنم؟ خط تا رو تغییر بدم یا اینکه کلا نباید این تغییر رو تو الگوم اعمال می کردم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   نه عزیزم شما باید ابتدا الگوتونو با دور مچی که اندازه گرفتید رسم کنید بعدا زمان حذف پنس آستین دور مچ را به اندازه دور آرنج بگیرید که بالا بره آستین

 38. Avatar

  سلام. ممنون به خاطر آموزش های خوبتون. به نظر شما کتاب مولر خانوم نیره یونسی بهتره یا کتابهای هاکوپیان؟

 39. Avatar

  استاد ی سوال داشتم این خط عمودی که از ۱۱ رسم میشه و خط روی استین
  همون خط وسط استین حساب میشه؟
  چون میخام روی استین مدل بدم باید از بالای استین از دو طرف خط وسط ۳تا۴ سانت به پهلو برم و برش بزنم و ی نوع پارچه دیگه بدوزم
  میخام بدون این خط همون خط وسط استین ؟
  ممنون میشم راهنمایم کنید
  و اینکه خط ساعد کجاست
  و خط بازو همونی میشه که گفتید توی کنترل بازو؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. خطی که از نقطه ۱۱ رسم میشه وسط آستین نیست ولی خطیه که دقیقا روی دست قرار میگیره.
   بله خط بازو همونه که در کنترل گفتم

 40. Avatar

  سلام خسته نباشید…من که باورنمیکنم هنوز همچین ادم هایی باشن بدون هزینه اموزش بدن به این قشنگی.🙌🙌⚘⚘.ای کاش تمام خیاطها اینقدر باوجدان بودن🙏

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنون. بالاخره هرکسی برای کارش یه انگیزه ای داره. حالا یا مادی یا معنوی

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم اگر یاد بگیرید از منوی سایت و قسمت سرچ که بالای هر صفحه هست استفاده کنید دیگه قطعا به مشکل نمیخورید چون ما سعی کردیم دسته بندی هارو جوری انجام بدیم که برای شما پیدا کردن آموزشها از طریق منو راحت باشه.

 41. Avatar

  با درود
  زنده و پاینده باشید و خدا بهتون سلامتی روز افزون بده …. سپاس از مطالب سازنده و سودمندتون…
  اگه زحمتی نیس ممنون میشم آموزش الگوی آستین “کتی” مولر رو هم بذارید.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. نه این چه حرفیه. استاد خیاطیمون درحال تدارک مراسم عروسیشونه بخاطر همین فرصت نکرده سوالاتو جواب بده. ان شاالله به زودی دوباره به جمع ما میپیوندن

 42. Avatar

  سلام استاد گرامی
  من الگوی آستین رو رسم کردم اما در مرحله آخر کپی الگو به هم ریخت. مثلاً زیر حلقه سمت ۲۷ افتاده پایین خط ۳. حدود ۲ سانت. و پایین آستین هم افتاده زیر خط ۴. می ترسم نقاط اتصال به هم بریزه. ضمناً جای نقطه۸ هم ۲ سانت جا بجا کردم.
  ممنونم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. زیر حلقه که گفتید میفته زیر خط ۳ ولی نه ۲ سانت!!! حدود چند میلی متر که خودمون اصلاحش میکنیم و میاریم روی خط. پایین آستین هم همینطور میفته زیر خط ۴ که ما لب آستینو همون خط ۴ میگیریم. جای نقطه ۸ هم باید جایی باشه که ۲ به ۸ برابر نصف دور بازو بعلاوه ۲ سانت بشه.

 43. Avatar

  سلام
  اگر بخوام پایین و بالای آستین کمی چین بخوره باید چکار کنم؟ میخوام آستینم مچ بخوره
  چه تغییراتی تو الگو باید بدم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. این مواردو بعدا آموزش میدم. برای چین بالای آستین باید تاج آستینتون ۴ الی ۶ سانت (بسته به میزان چین موردنظرتون) از حلقه تون بزرگتر باشه و برای مچ هم باید طول مچ را از قد آستینتون کم کنید و دهانه آستین را گشادتر کنید تا برای اتصال به مچ چین یا پیلی ریز بخوره

 44. Avatar

  با عرض سلام
  دور حلقه استین ام خیلی بیشتر از دور حلقه بالاتنه ام میشه😭.
  فاصله ۲ تا ۸ دور بازو به اضافه ۲ هست.همه چیزا هم درست کشیدم.
  فقط در بالاتنه کارور جلوم کوچکتر از اون مقداری که کشیدم بود کمش کردم.

   • Avatar

    سلام از ایراد اندامی بازوی چاق استفاده کردم اما عرض کادرم باید هم نصف دور بازو کشید یا کمتر بگیرم؟چون خیلی اذیت میشم الگوهام چند خطی میشه.
    اگه لطف کنید در این مورد آموزش بدید ممنون میشم.

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     عزیزم من هنوز ایراد بازوی تپلو نگفتم ولی شما خیلی راحت میتونید با زدن شلال ریز اختلافای بالای ۳ سانت را هم به حلقه وصل کنید فقط یکم وقتگیر و مشکلتره

 45. Avatar

  سلام من به پیشنهادشما کارورم رو بعدکنترل کم نکردم الان که استینو وصل کردم میبینم کارور هم جلو هم پشت تقریبا دو،دوونیم سانت زیاده اگه حتی یه سانت بخام کم کنم جمع گشادی حلقه استین جلووپشت زیاد میشه و با تاج استین یه اندازه درمیاد و فقط دو میل برا خرد باقی میمونه…راه حلش چیه؟؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بارها گفتم که کار اولتونو با پارچه ارزان مثل متقال بدوزید تا ایرادات کارتونو پیدا کنید. من راهنمایی ای که میکنم برحسب حدسیاتمه چون الگوتونو ندیدم. علی الحساب کاری برای درست کردنش نمیتونید بکنید و فقط میتونید آستینو بدون خرد نصب کنید.
   البته امیدوارم زیادی کارورو کم نکرده باشید

 46. Avatar

  سلام و عرض ادب، من کلاس مانتو دوزی به روش متریک رفتم، فردا آزمون عملی دارم و هنوز موندم که پارچه چه جنس بخرم! که هم خوش دوخت باشه، لیز نخوره و اذیت نکنه، خودتون میدونید که برا امتحان اونقدر آدم وقت نداره که بتونه روی هر پارچه ای کار کنه. البته چون منم تازه واردم برام یکم سخته. پارچه مدارس، ترگال و… نمیخوام بگیرم. شما بجز این ها چه نوع پارچه ای پیشنهاد میدین؟ قیمتش خیلی مهم نیس و قصد دارم بعد از دوخت مانتو رو استفاده کنم. به پیشنهاد یکی از نزدیکان که میگفت کنفی خوبه رفتم دیدم ولی انگار آهار نداشت و به نظرم خیلی خوب نبود. کتفی هم چند جنس هست، لطفا راهنمایی بفرمایید. سپاس

   • Avatar

    سلام عزیزم، عامیانه بگم کیف میکنم با اموزشتون خیلی خیلی ماهی😘😘😘😘
    برای اندازه گیری ارتفاع و گشادی حلقه میشه بعد از بستن ساسون پشت این اندازه را گرفت؟؟؟

 47. Avatar

  سلام استاد من الگو استین رسم کردم توی کنترل تاج اندازه روی الگوم ۴٩ و جمع گشادی حلقه جلو و پشتم که از روی الگو انداره گرفتم ۴۴سانت بود بهمون روشی که گفتید یک سانت از ١١ اومد پایین و دوباره رسم کردم و اینبار شد ۴٧(اختلافش میشه ٣سانت)
  بعد اومدم بازو کنترل کردم که روی الگو شد ٣٣ و اندازه گیری خودم ٢٩ که ۴ سانت بهش اضافه کردم دیدم فاصله شد٣٣ با اندازه روالگو یکی شد پس گفتم نقطه ٢تا٨ مشکلی ندارم
  اومدم اخرین روش انجام دادم نیم سانت از نقطه ١١و١٢ اومدم پایین وبه نقطه ایکس و وای وصل کردم و گشادی حلقه جلو پشتو اندازه گرفتم شد۴۵ که تفاوتش شد ٢ سانت
  الان درسته؟؟
  فقط ی چیزی وقتی من نقطه ٢تا ٨ روی الگو اندازه گرفتم ١٧.۵ بود نصف دوربازوم بعلاوه دو شد ١۶ونیم من دیگه اینجا تغییر ندادم فاصله ٢بخ ٨ رو و همینطوری رسم کردم الگورو

  و ی چیز دیگه من فاصله ایکسم تا١٢ برابر یک سوم گشادی حلقه نیست به اندازه ١ سانت بزرگتر

  و بگم توی کنترل کارو که انجام دادم کارو جلو روی الگو شد ٢٠.٣ و اندازگیریم ١٩ و کارور جلو روی الگو شد ١٨.٨ و اندازه گیریم بود ١٧.۵ که من کارو کوچیک نکردم گفتم نکنه نتونم خوب دربیارم
  حالا من باید چیکار کنم؟؟
  فقط میشه حتی طولانی جوابام حتما بگید چون واقعا میخام مانتوم خوب دربیاد
  کسیو ندارم ازش بپرس الگوم نصفه مونده

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   وای بچه ها انقدر طولانی ننویسید من حوصله ام نمیاد این همه رو بخونم و الگوی شمارو تصور کنم!!!! باید خودتون با تمرین مشکلاتتونو حل کنید.
   عزیزم شما به اختلاف ۳ سانت رسیده بودید دیگه لازم نبود حلقه هارو گشاد کنید.
   ۲ به ۸ رو تغییر ندادید خب دور بازوی آستینتون گشادیش زیاد میشه. اینو بعد رسم الگو هم میتونید کنترل کنید و ببینید. خودتونم گفتید ۴ سانت گشاد شده. این دیگه سلیقه خودتونه که چقدر گشاد بخواید.
   خوب کردید کارور رو دست نزدید. همون درسته.

 48. Avatar

  سلام بر نویسنده عزیز
  ممنون که تو این گرونی بدون هیچ هزینه ای آموزشی میدید که دوره ی اون حداقل یک میلیون تومن هزینشه.
  یک پیشنهاد داشتم.
  لطفا” جایی در سایت قرار بدید که ترتیب آموزش های خیاطی مشخص باشد. من خیلی دنبال بخشی که رسم سجاف رو توضیح دادید گشتم. اما پیدا نکردم.
  مثلا” اینطور
  ۱٫ آشنایی با روش مولر
  ۲٫ رسم بالا تنه مولر(شامل رسم و…)
  ۳٫
  ..
  ۱۰٫

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم مباحث به خوبی در منو دسته بندی شدن که میتونید به همین ترتیبی که گفتید آموزشهارو اونجا پیدا کنید.

 49. Avatar

  سلام خسته نباشید
  من با متد گرلاوین ی مانتو دوختم سرشانه ام ۱۲ ست اما رو الگو ۱۴ بود باید یه پنس ۲ سانتی میگرفتم رو الگو و میبستمش ک یادم رفت الان پارچمو دوختم حلقه آستین زیاده نمیدونم چیکار کنم ؟

 50. Avatar

  سلام. خدا قوت. اندازه کارور من با الگو ۴ س اختلاف داشت. برای احتیاط ۲ س رو از الگو کم کردم. حالا اندازه نقطه ۱۲ تا Xبا ۱/۴ گشادی کف حلقه اختلاف داره. برای نقطه ۷ به ۱۶ استین عرض میکنم.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. این اختلاف زیاد نشان میده یا ۱) الگورو یه جایی اشتباه رسم کردی ۲) یا کارور را روی بدن اشتباه اندازه گرفتی ۳) یا آزادی های روی خط ۲ را زیاد گرفته اید. پس لطفا قبل از کم کردن از کارور روی الگو این موارد را چک کنید.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   الان درحال آماده کردن آموزش شنل پاییزی هستیم. بعدش چشم دوباره مانتو هم میذارم

 51. Avatar

  سلام وسپاس فراوان از اموزشهای عالی من با اینکه کلاس خیاطی میرم ولی از قسمت کل استین خیلی بهره بردم براتون ارزوی خوشبختی وسلامتی میکنم

 52. Avatar

  سلام استاد گرامی. ممنون از آموزش خوب و کاملتون. میخواستم خواهش کنم آستین دوتکه یا کتی به روش مولر رو هم بزارید چون آستین کتی گرلاوین خوب در نمیاد اگر پیشنهاد دیگه ای برای آستین کتی دارید بفرمایید ممنون

 53. Avatar

  با سلام و خسته نباشید
  دو تا سوال ازخدمتتون داشتم. اول اینکه بعد از بستن لقی یقه فاصله بین نقطه ۳۱ به ۳۴ الگوم حدود یک سانت که نمیشه ۳ تا ۴ سانت روی خط شانه جلو برم برای سجاف مشکل از کجاست؟
  سوال دوم اینکه هنگام کپی کردن الگوی آستین نقطه ۱۹ زیر خط ۴ میافته دور مچم ۱۶ ایراد کجاست؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم مشکل از جایی نیست. در الگوی جلو یه بخش از سرشانه میشه خط ۳۱ به ۳۴ و بخش دیگرش میشه ۳۳ به ۲۵٫ مجموع این دو خط سرشانه ماست. برای رسم سجاف میتونید اول پنس سرشانه رو به هر پنس دلخواه دیگری انتقال بدید (مثل کونفو یا فینانگو یا سرشانه) و بعد که پنس سرشانه بسته شده و انتقال یافت که در نتیجه این دو خط میان کنار هم اونوقت اقدام به رسم سجاف کنید.
   البته این موضوع هیچ ارتباطی به لقی یقه نداره و بستن لقی باعث کوچک شدن ۳۱ به ۳۴ نمیشه!!! بررسی کنید دارید یه اشتباهی میکنید احتمالا!
   هیچ مشکلی نیست همیشه یک مقدار زیر خط ۴ میفته اشتباهی نکرده اید.

 54. Avatar

  سلام بانوی هنرمند عزیز.خدا قوت و خسته نباشید من رو از صمیم قلبم پذیرا باشید.خیلی خیلی خوشحالم که باسایت شما آشنا شدم. خیلی فوق العاده و با حوصله همه چیز رو توضیح دادید.من چند سالی هست با الگوهای متدهای دیگه خیاطی میکنم و همیشه حین دوخت به مشکلاتی برمیخوردم که میفهمیدم مدرس محترم باید در الگو توضیح میداده اما فراموش کرده.اما نکات شما بسیار ریز و عالی بودن و تمام اشکالات قبلیم هم برطرف شد. براتون آرزوی خیر و برکت و سلامتی و توفیق در تمام مراحل زندگیتون دارم.
  من الگو رو کامل کشیدم و کنترلها و انتقال پنسها رو هم انجام دادم فقط الان مونده روی پارچه برش بزنم.سوالم این هست که در الگوی آستین همون خط قرمزی که از نقطه یازده به لبه آستین کشیدید باید در راستای پارچه قرار بگیره؟
  چون پایینِ خط یاد شده به جلوی آستین نزدیکتر هست تا پشت و در وسطِ خط لبه قرا نداره این سوال برام پیش اومد.
  قبلاً ممنون از وقتی که برای پاسخ میگذارید. همیشه در پناه خدا باشید.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنونم از دعای قشنگتون. بله همون خط در راستا قرار میگیره. دلیل چیزی که گفتید اینه که جلوی آستین در متد مولر کوچکتر از پشت آستینه.

 55. Avatar

  سلام عزيزم خسته نباشيد
  سئوالم در اينمورده كه وقتي پنس آستين پشت رو مي بنديم و آستين پشتمون هيچ پنسي نداره آيا بايد موقع اندازه گيري ارتفاع حلقه آستين پشت اون يك سانت و نيم رو دوباره لحاظ كنيم يا ديگه لازم نيست منهاي يك و نيم بكنيم
  سپاس

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام. نه دیگه اگر بعد از بستن پنس ارتفاعو اندازه میگیرید دیگه نیازی به کم کردن ۱٫۵ سانت نیست

 56. Avatar

  سلام خدا قوت
  من یک سوالی داشتم
  وقتی اندازه هامونو با فرمول بدست اوردیم با همون اندازه های فرمول کار کنیم دیگه نیازی به اندازه های قبلی نیست؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم بارها گفتم اندازه های بدن ارجح هست برای رسم الگو نه اندازه های فرمول

 57. Avatar

  سلام،باتشکرازآموزش عالیتون درمرحله ی۱۵به۱۱) فرمودین که ازوسط نقطه ۱۵به۱۱به اندازه۱/۲بالا میرویم،۱/۲دقیقایعنی چقدر؟منظورتون۱سانتی متربه اضافه۲میلی متره؟؟؟

 58. Avatar

  بی نهایت از آموزشهای فوق‌العاده تون ممنونم.
  من بدون اینکه کلاس خیاطی برم با این آموزش ها تونستم واسه خودم بلوز بدوزم و واقعا خوب دراومد

 59. Avatar

  سلام.ممنون از آموزش عالیتون.من از آموزشای آستین استفاده کردم خیلی کامل و خوب توضیح داده بودین ترغیب شدم بقیه آموزشاتونو هم ببینم.لطفا ادامه بدین …

 60. Avatar

  سلام و خسته نباشید ، الگوی استین رو من کشیدم ، قسمت جلوی استین خیلی کمتر از پشت استین هست ، موقع وصل به بالاتنه دچار مشکل میشم پشت استین خیلی چین میخوره و قسمت جلو کم هست مشکل از کجاست بنظرتون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   در الگوی مولر جلوی آستین کوچکتر از پشت آستینه ولی هنگام کنترل تاج باید دقت کنید که پشت و جلوی آستین به اندازه مناسب کم بشه تا به این مشکلی که فرمودید نخورید.

 61. Avatar

  باتشکرازاموزشهای خوبتون
  میخاستم بدونم نقطه ی وسط استین که روی خط سرشانه قرارمیگیره روی کاپ استین روچجوری پیداکنیم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم توضیح کامل دادم که نقطه ۱۱ همان نقطه تاج آستینه که روی سرشانه باید فیکس بشه

 62. Avatar

  سلام .من متد مولر کار میکنم.اکثرا با حلقه آستین مشکل دارم.لباس ک میدوزم آستین میکشه.میتونین بگین مشکلش چیه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به احتمال زیاد مشکل از الگوتونه. با الگویی که داخل سایت آموزش دادم مقایسه کنید تا مشکلشو پیدا کنید.

 63. Avatar

  سلام. ببخشید توی محاسبات گشادی حلقه ی جلو و پشت از اصطلاح “متر ایستاده” استفاده کردید.میشه توضیح بدید دقیقا متر ایستاده یعنی چی؟ اگه امکانش هست لطفا عکسشو بذارین

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. متر ایستاده یعنی باید متر را از سمت لبه آن روی الگو قرار دهید تا به راحتی انحناهای الگو رو بتونید اندازه بگیرید.
   سعی میکنم یه تصویر از این قسمت به آموزش اضافه کنم

 64. Avatar

  سلام و عرض ادب.سپاس بابت تدریس دقیق و استادانه ی جنابعالی.
  کارور جلوی الگوی من نیاز به تصحیح داشت.۱.۵ اضافه داشت.تبعا روی اندازه ی گیری نقطه xتاثیر گذار است.و اندازه نقطه ۱۲ تا x با اندازه گیری روش دوم یعنی یک سوم گشادی کف حلقه همخوانی ندارد.من روش اول(اندازه ی ۶ سانت)را پیاده کردم.درسته؟حدود ۱.۵ بین اندازه ی دو روش فرق هست.۶ سانتی متر و ۴.۵ سانتی متر.ممنون از شما

 65. Avatar
  اعظم حجی پور

  ببخشید دوسوال دیگه هم داشتم.
  موقع بستن پنس سرشانه ملاک برای انتخاب یکی ازسه روش(سینه کوچک،متوسط،بزرگ)چیست؟

  درجدول آزادیها مانتو وکت جذب در یک ستون اند؛یعنی بعداز دوخت مانتو خیلی چسب واندامی می شود؟
  باتشکر فراوان.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   ملاک نظر خودتونه. دیگه ما خانوما فرق بین اندازه سینه ها رو تشخیص میدهیم دیگه.
   نه خیلی جذب نمیشه. کت جذب منظور کتی هست که گشاد نباشه. مثل کت هایی که برای روی لباس های دیگه دوخته میشن و گشادتر هستند

   • Avatar
    اعظم حجی پور

    سلام خسته نباشید.یه دنیاممنونم بابت زحمات وپاسخگویی های بی منت شما.
    فکرنمی کردم جایی به جزکلاس رفتن باشه که بتونم سوالهاموبپرسم.هرنیتی برای این آموزش های خالصانه داریدانشالله برآورده بشه.
    بعضی شبها تادیر وقت بیدارم دارم جزوه برای خودم مینویسم.
    یاعلی مدد. خدا قوت عزیزم.

 66. Avatar
  اعظم حجی پور

  باسلام وخسته نباشید بابت زحمات بی دریغتون.سایتتون واقعا عالیه.
  یه سوال.برای اندازه گیری ارتفاع حلقه جلو وپشت این اندازه هارو بعداز کنترل سرشانه وبستن پنس ها انجام بدیم یا قبل از اون؟
  تاثیری در اندازه ها نداره؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بهتره بعد از تکمیل الگوی جلو و بستن پنس ها باشه که احیانا اندازه اشتباه بدست نیارید ولی همانطور که آموزش دادم فرقی نداره و قبل بستن پنس ها هم میتونید اندازه بگیرید. اتفاقا هر دو روش رو تمرین کنید و ببینید که به یک اندازه باید برسید.

 67. Avatar

  سلام واقعا مطالبتون دقیق و آموزنده است، من خیلی وقته دنبال همچین آموزش هایی بودم. و به قول شما شرایط کلاس رفتن رو ندارم، خیلی به دردم خورد. ممنون بابت زحمات زیادی که برای این مطالب کشیدین

 68. Avatar

  استینهای کتی که سه دکمه ای هست از پنسی که توی این استین به وجود میاد استفاده میشه؟؟

 69. Avatar

  سلام عزيزم يه سوال داشتم جايي كه گفتي مجموع ارتفاع يا گشادي حلقه جلو وپشت خوب جلو و پشت رو باهم جمع كردم ولي جايي كه گفتي مثلا گشادي حلقه رو تقسيم بر دو ميكنيم كدوم حلقه جلو يا پشت

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. گشادی حلقه با گشادی کف حلقه فرق داره.
   گشادی حلقه جلو و پشت اونیه که در رسم آستین آموزش دادم با متر ایستاده اندازه زدید
   گشادی کف حلقه که مثلا گفته شده تقسیم بر ۲ بشه همون عددیه که در آموزش محاسبات مولر توضیح دادم

 70. Avatar

  سلام عزیزم. من آستین مولر رو که وصل میکنم، از قسمت جلو آستین کشیده میشه و اصلا راحت نیست. البته این مشکل من تنها نیست. همه هم دوره ایی هامم این مشکل رو دارن. دلیل چیه؟ و چطوری میشه درستش کرد.
  در ضمن خیلی خیلی ممنون بخاطر توضی و آموزش کاملتون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. حتما دارید از الگویی غیر از الگویی که من در سایت آموزش دادم استفاده میکنید. احتمالا الگویی که در آموزشگاه آموزش دیدید مشکل داره که پیشنهاد میکنم با الگوی بالاتنه و آستینی که من در سایت آموزش دادم مقایسه کنید تا به اشکالاتش پی ببرید.

 71. Avatar

  سلام .
  اگر این مقدار ۲ تا ۸ خیلی زیاد تر از نصف دور بازو + ۲ بود چه کار کنیم.
  مثلا فاصله ۲ به ۸ شده ۲۱.۵ در حالی که نصف دور بازو +۲ شده ۱۵ ؟؟؟

  برام جای سواله؟؟؟
  و اینکه گشادی کف حلقه در فرمول با احتساب ازادی داده شده باشه یا نه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. اول اینکه این همه اختلاف نشانه اینه که یجایی در رسم اشتباه کردید. ولی به طور کلی چنانچه ۲ به ۸ بیشتر باشه کمش میکنیم تا به اندازه دور بازو +۲ برسه و سپس رسم را ادامه میدیم.
   بله با آزادی هست.

 72. Avatar

  سلام واقعا خسته نباشی خانمی.کارت محشره
  من الگوی استین را کشیدم ولی در مرحله ای ک از نقطه ۱۴ تا ۲۰ را تا میزنیم و تا را تا لب استین ادامه میدیم،نقطه ۱۹ میفته زیر تا و نمیتونم نقطه ۲۲ تا ۱۹ را کپی کنم.چه کنم؟
  میشه از نقطه ۲۰ تا ۱۹ را جدا تا کنم و کپی کنم.ولی اینطوری پنسی تو استین ب وجود نمیاد.
  اندازه دور مچ را ۲۱ گرفتم.
  ممنونم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   احتمالا دور مچ رو زیاد گرفتید! دقت کنید دور مچ باید کیپ گرفته بشه و فقط ۳ انگشت خوابیده زیر متر قرار بدید. دور مچ ۲۱ برای یک خانم خیلی چاق با بازوی حدود ۴۰ هست. شما همچین بازویی دارید؟

   • Avatar

    نه دور بازوم ۲۶ است.من هم موقع اندازه گیری ۳ انگشت به صورت عمود با مچ دستم زیر متر گذاشتم شد ۲۱٫آیا درسته؟ضمنا مدل استینم ساده و شمشیری است از ۲۱ کمتر بگیرم تنگ نمیشه؟
    مشکل دیگرم اینه که موقع رسم الگو چرا سرشانه پشت ۱ سانت بزرگتره؟موقع وصل کردن سرشانه ها بهم این ۱ سانت را باید چکار کنیم؟
    بخاطر وقت گذاشتنتون ممنونم

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     خیر دقیقا گفتم سه انگشت خوابیده نه عمود.
     درباره سرشانه هم مفصلا داخل آموزش ها توضیح دادم که مشخصه شما کامل مطالعه نکردید.

     • Avatar

      سلام.
      تو توضیحات درباره کنترل سرشانه( کنترل الگو مولر) نوشتید : یعنی ۲۵ به ۲۹برابر اندازه ۱۷به A منهای ۱ سانت یا همان اندازه سرشانه فرد خواهد بود. تو عکس هم سرشانه پشت را نوشته اندازه سرشانه +۱ و سرشانه جلو را نوشته اندازه سرشانه.
      شما گفتید دقیق نخوندم ولی در صورتی ک چند بار خوندم ولی متوجه نشدم اگر امکانش هست ی توضیحی بدید ک چرا سرشانه پشت +۱ میشه ممنون میشم

     • مدیر سایت
      مدیر سایت

      عزیزم گفتم آموزش صفرتاصد مانتو (آموزش برش و دوخت ۴ مرحله دوخت) را مطالعه بفرمایید دقیقا عنوان دوخت سرشانه ها در این آموزش هست که توضیحات داده شده.
      دلیل یک سانت بزرگتر بودن سرشانه پشت ایجاد فضا برای برجسته تر بودن پشت شانه افراد نسبت به جلوی شانه است.

   • Avatar

    سلام. خانم هنرمند مچ کیپ با ۳ انگشت گاهی باعث میشه موقع وضو استین به سختی بالا بره؟ با این مشکل چه کنیم؟

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     سلام عزیزم. پس از اینکه رسم آستین کامل شد، هنگام حذف پنس ایجاد شده روی آستین باید فقط مقداری از آن کم شود که دور مچ الگو برابر دور آرنج شود تا هنگام وضو گرفتن به راحتی آستین بالا برود.
     ولی اگر از ابتدای رسم آستین دور مچ برابر دور آرنج گرفته شود در رسم به مشکل برخواهید خورد.

 73. Avatar

  سلام بی نهایت ازتون ممنونم….
  ببخشید وقتی از فرمول ها عدد هارو به دست اوردم اختلاف زیادی بود..تصمیم دارم دوباره اندازه گیری کنم..اگر دوباره اختلاف بود به علت ایراد اندامی هست؟؟بعد این ک من تو رسم الگو از کدوم عدد ها باید استفاده کنم؟؟
  شما ایمیل یا ایدی تلگرام میتونید بدید برای راهنمایی بیشتر؟؟من واقعا توانایی رفتن به اموزشگاه رو ندارم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   اگه اختلاف خیلییییییییی زیاده اشتباه اندازه گیریه. اگه اختلاف منطقیه و ظاهر فرد هم نشان دهنده ایراده، بخاطر ایراد اندامیه.
   در آموزش صفرتاصد مانتو توضیح کامل دادم.
   خیر چون واقعا فرصت نمیکنم تو تلگرام جواب بدم. همینجا بپرسید لطفا. البته آموزش ها کامله فقط کافیه با دقت بخونید.

 74. Avatar

  سلام.مرسی از راهنماییتون.آموزشهاتون ارزنده هست.لطفا میتوانید آموزش الگو آستین رگلان و الگو بالاتنه کودک رو داخل سایت تون بزارید؟
  باتشکر

 75. Avatar

  سلام خسته نباشید مدیر گرامی
  من کارور جلو و پشت بالاتنه رو که زیاد بود حدود ۳سانت کم کردم.الان برای اندازه گیری بلندی حلقه برای رسم آستین کجارو باید اندازه بزنم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم توضیح داده بودم که ترجیحا تغییر کارور را به بعد از دوخت و هنگام پرو موکول کنید چون معمولا اگر الگو درست رسم شده باشه در مولر مقدار کارور درست بدست خواهد امد.
   اندازه گیری بلندی حلقه هم ربطی به کارور نداره و همانطور که توضیح دادم اندازه گرفته میشود.

 76. Avatar

  بله اندازه ۲به ۸ من اندازه دور بازو بعلاوه دو هست یعنی دقیقا وقتی نقطه ۸ رو تنظیم کردم روی خط ۲همون نصف دوربازو بعلاوه دو در اومد دور بازو راحته و تنگ نیست…باشه چشم من دوباره انجام میدم…متشکرم از اموزشتون…منتظر اموزشهای جدید عستم…لطفا یقه ها و . دامن رو هم شروع کنید…

 77. Avatar

  با سلام مدیر عزیز لطفا آموزش دوخت سارافون دخترانه ۲ساله هم در سایت قرار بدید …با سپاس ممنونم

 78. Avatar

  ممنونم مرسی از پاسخگوییتون…من چندبار دیگه آستین رو کشیدم پنس نیم سانتی ایجاد شد..کوچکی پنس ایرادی نداره؟؟
  و اینکه راهی برای بزرگتر کردن دور آرنج هم هست؟؟چون آرنج خم شده من ۲۶هست اما در الگو ۲۳ در میاد.میترسم تنگ باشه…میتونم اون یک سانت که ۶ به ۱۷ هست رو انجام ندم یا راه دیگه ای هست؟؟
  الگوم خیلی دقیق در اومد از آموزش بسیار عالی شما نهایت سپاس رو دارم…ارزوی موفقیت و پیروزی برای شما دارم…

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. حس میکنم کوچک شدن پنس آستینتون باید بخاطر کم گرفتن ۲ به ۸ باشه!
   الان دور بازوی الگوی آستینتون خوب درومده؟ کنترل کردید؟ اگر دور آرنجتون تنگ شده باید دور بازو هم تنگ شده باشه.
   اگر دور آرنجتون ۲۶ هست و روی الگو ۲۳ شده (بافرض اینکه درست اندازه گرفته باشید) آستینتون تنگ میشه.

 79. Avatar

  و سوال دیگه من این بود که وقتی پنس داخل حلقه رو ببندیم فضای باز شده رو سرشانه رو باید بدوزیم یا به شکل اوازمان پرکنیم و سرشانه رو اصلاح کنیم؟؟ اگر بدوزیم به همان صورت که ده یازده سانت هست بدوزیم؟؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   خیر نباید دوخته بشه، اینو کاملا توی آموزش ها با تصویر توضیح دادم که پنس حلقه آستین چجوری باید حذف بشه

 80. Avatar

  با سلام و خسته نباشید..بینهایت متشکرم از حوصله و صبر شما و آموزش های مفیدتون..
  سوال من در رابطه با آستین اینه که من آستین رو کشیدم ..و از روی خط ۱۴ به ۲۰ رو تا زدم و تا لب آستین ادامه دادم اما خط تاخورده دقیقا روی نقطه ۱۹ یعنی رو مچم افتاده و پنسی درست نشده..مشکلم چیه ؟؟دور مچم ۱۸ و دور بازو ۲۳ هست…ممنونم از لطف بیکران شما…

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   ممکنه بخاطر لاغر بودن آرنجتون پنس ایجاد نشه. در اندام های مختلف فرق میکنه. بازم دقیق چک کنید ببنید جایی اشتباه نکرده باشید ولی عرض این پنس در اندامهای مختلف بزرگ و کوچک میشه

 81. Avatar

  خداوندبه شماخیرکثیردنیاوآخرت عطافرمایدکه اینچنین خالصانه زکات علمتان رامیدهیدوبه دیگران خدمت میکنید.دستانتان همیشه سبزوبخشنده باد.امین

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به دلیل مشغله درسی ادامه آموزش های خیاطی با کمی تاخیر انجام میشه. فعلا صفرتاصد مانتو کامل شد و شما عزیزان میتونید در این فاصله تمرین کنید و حتی چند دست مانتو بدوزید تا دستتون راه بیفته

 82. Avatar
  سولماز موحدی

  با سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از اموزشی که دارید،یه سوال داشتم واینکه در الگوی استین ه از نقطه ۳ به اندازه گشادی کف حلقه ÷۴بالا میاییم و نقطه ۷ را مشخص میکنیم منظورتون گشادی کف حلقه پشت هست یا جلو؟ در نقطه ۸ به ۱۴ هم همین اشکال را دارم ،ممنون میشم راهنماییم کنید

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم گشادی کف حلقه یک عدد هست که از محاسبات مولر بدست اومده. جلو و پشت نداره. منظور همون عدد هست

 83. Avatar

  سلام وقت بخیر، استاد عزیز چطوری میتونم در سایت شما عضو بشم؟
  درخواستی دارم درخصوص آموزش رسم الگو و دوخت پالتو به روش مولر، من بر اساس الگوی بالاتنه و جدول اضافات برای پالتو الگو کشیدم ولی مطمعن نیستم این روش صحیح است یاخیر، لطفا راهنمایی بفرمایید، سپاس

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم سایت ما عضویت نداره. ارتباطمون همینجوری یا از طریق تلگرامه. عزیزم پالتو هیچ تفاوتی با مانتو نداره غیر از اینکه باید آزادیهاش مطابق جدول بیشتر از مانتو باشه. در ضمن اول ۱۰ تا مانتو بدوزید بعد تجربه کافی که پیدا کردید برید سراغ پالتو.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   هرجایی که می خواهید برش جدید قرار بگیره برشتون رو رسم میکنید و می برید سپس درز زیر آستین رو در دو قطعه کنار هم میذارید و چسب میزنید.
   اگر هم خواستید مثل خیلی از لباسها دوتا برش داشته باشید که بدون چسبوندن دو قطعه روی پارچه میذارید و برش میدید

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام
   اگر فقط می خواهید شکل برش آستین دو تکه را داشته باشه کافیه جای برش زیر آستین را عوض کنید. ولی اگر منظورتون رسم الگوی آستین کتی به روش مولر هست که آموزش لازم داره

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   فقط عزیزم من هنوز رفع ایراد اندامی بازوی تپل رو درس ندادم، امیدوارم آستینتون طوری که کشیدید خوب شده باشه

 84. Avatar

  با سلام و خسته نباشید فراوون ، ممنون از توضیحات خیلی خوبتون ، یه سوال در مورد استین بدون پنس دارم ، من استینی که الان کشیدم یرای یه شخصی هست با دور بازو ۴۰ ،، چون برای پالتو ۴ سانت ازادی دادم ،با اینکه به روش که شما گفتین پنس حذف کردم خیلی در قسمت دور مچ ازادی داره ،میتونم بیشتر هم داخل برم ؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بله میتونید. افرادی که بازوهای تپلی دارن معمولا از آرنج به پایین خیلی چاق نیستن. برای این افراد بهتره فرم آستین را با توجه به فرم دستشون طراحی کنید.

 85. Avatar

  سلام
  با تشکر از اموزشهای مفید تون و بیان عالی که به بهترین شیوه مطالب به خواننده انتقال داده میشه
  شما یک معلم نمونه هستین .به نوبه خود از شما تشکر میکنم.

  یه سوالی داشتم در قسمت رسم الگو اموزش الگوی شلوار را خواهید داشت یا نه؟

 86. Avatar

  ممنون از آموزشهای خوبتون…من دارم همه رو یادداشت میکنم و خیلی کار سختیه…این باعث میشه بیشتر به کار شما بخاطر اینکه هنر و مهمتر از اون تجربتون رو در اختیار ما میگزارید به دیده سپاس نگاه کنم…تشکر

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. آفرین اینطوری مطمئن باشید بهتر هم یاد میگیرید. ممنون از پیامتون

 87. Avatar

  سلام با عرض خسته نباشید خدمت شما
  در قسمت ۷ به ۸ که رسم میکنم باید ۱۹ سانت باشه نقطه ۸ رو که روی خط ۲ میزنم موقع کنترل فاصله ۲ به ۸ مشکل دارم اخه فاصلشون میشه ۱۵ در صورتی که باید ۱۵/۵ باشه یعنی ۰/۵ سانت کم میاد بعد گفتین اصلاح باید کرد میشه بگین چطوری اخه اگه نقطه ۸ رو جابه جا کنم فاصله ۷ تا ۸ تغییر میکنه و دیگه ۱۹ سانتی که باید باشه نیست لطفا حتما بگین? تازه این دفعه دومیه که الگوی آستین رو رسم میکنم دفعه اول اندازه تاج آستین تقریبا دو برابر مجموع گشادی حلقه جلو و پشت شد و موقع کنترل دور بازو هم یه ۱۰سانتی اضافی اومده بود میدونم یه مشکل اساسی داره اما نمیدونم چی!?? یه سوال دیگه هم داشتم اینکه اون پنسی که ایجاد میشه وقتی حذفش میکنیم باید خود پنس رو هم ببندیم یا نه همون از دو طرف که داخل اومدیم کافیه؟!?

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام. عزیزم اولویت با مقدار ۲ به ۸ هست. وقتی میگیم اصلاح کنید یعنی اگر اندازه ۲ به ۸ صحیح بدست نیامد باید نقطه ۸ را جابجا کنید تا به اندازه درست (نصف دور بازو +۲سانت) برسد.
   نه عزیزم همون از دوطرف که داخل میایید پنس حذف میشه

 88. Avatar

  سلام ?
  باز هم زحمت !
  اگر بخوام مانتو کلوش بدوزم که از سینه به پایین کلوش بشه پنس سرشانمو ببندم کافیه ?
  پشت مانتو رو چطوری از همون قسمت به پایین کلوش کنم?

  ممنون از شما
  ?

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم.
   اگر فقط پنس سرشانه رو ببندید و منتقل کنید به پنس زیر سینه که مانتو از روی سینه به پایین مانتو کلاش میشه و بیشتر بدرد بارداری میخوره!
   باید مدلتونو ببینم تا متوجه بشم چجوری مد نظرتونه

 89. Avatar

  سلام، خسته نباشید، خیلی ممنون از آموزشهای خوبتون، ببخشید چرا تو بالاتنه ای که دوختم از قسمت جلوی لباس در قسمت بازو وقتی دستم رو تکون میدم حالت کشیدگی پیدا میکنه تو آستین؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام ممنونم. یا بازوتون تنگه، یا تاج آستینو زیاد کوتاه کردید، یا توی رسم الگو یه جایی اشتباه کردید.
   الگوی مولر نکته زیاد داره پس با دقت رسم کنید و کنترل کنید

 90. Avatar

  سلام . مرسی از آموزش عالی و روشنتون . یه سوال : اندازه دور آرنج به چه دردی میخورد؟ اصلا استفاده نشد! و اینکه اندازه گیری دور آرنج ، با آرنج خم باید باشه یا باز؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنون. دور آرنج برای وقتیه که شما می خواید آستین رو جوری بدوزید که مثلا برای وضو گرفتن راحت تا آرنج بالا زده بشه درنتیجه باید دور مچ را برابر دور آرنج بگیرید.
   کمی دست را خم میکنید نه خیلی

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام. عزیزم گفتم اگر کمتر بود شما ۲ به ۸ را به اندازه نصف دور بازو بعلاوه ۲ میکشید

 91. Avatar

  دختر تو عالی هستی ..عالی ..من متد مولرو دامناشو بلدم ..اما ب بالا تنه ک رسیدم دیگه نرفتم کلاس ..حالا باا توضیحاتت میخام برم پارچه بگیرمو مانتو بدوزم ..مچکرممممم عزززیزززززم دعات میکنمممممم ..همیشه پیروز باشی ..صلواتا ام فرستادم

 92. Avatar

  سلام خدا خیرتون بده من برای عاقبت بخیری شما خیلی دعا میکنم، واقعا در اوج ناامیدی سایت شما رو پیدا کردم بهترینه.دارم قدم به قدم با آموزشاتون پیش میرم اگه خدا بخواد می خوام الگومو روی پارچه پیاده کنم. بازم ممنونم

 93. Avatar

  سلام خسته نباشیید.ببخشیدیک سوال داشتم برای اندازه گیری ارتفاع حلقه پشت (فلش قرمز ) احیانا جاش بابالاتنه جلوعوض نشده؟چون اون پنس ۱/۵س رو ماجلو کارداشتیم ممنون میشم توضیح بدین.

 94. Avatar

  ویه سوال دیگه .خانمی بهتر نیست قبل از دوخت لباس اول ایرادات اندامی رو بگذارین .چون اگر الگوی دوستان ایراد اندامی داشته باشه خوب تا رفع نشه که نمیشه ازش استفاده کنن و پارچشونو ببرن چون حتما دچار مشکل میشن .فکر میکنم مشکل بیشتر دوستامون تو سایت همینه که خیلی پیام میدن بابتش .خیلی شاید بهتر باشه اگه اول ایرادات اندامی و شیوه ی رفعش روی الگو رو اموزش بدین و بعد کاربرش روی پارچه رو انجام بدین.تا خیال همه راحت باشه .این یه نظر بود.خیلی بابت وقتی که میزاری ممنون .شما واقعا عالی هستین?

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. درباره سوال اول اینکه فاصله ۱ به ۲ ارتفاع تاج آستین رو کنترل میکنه و درنتیجه روی کشیده بودن یا کوتاه بودن تاج آستین و باز درنتیجه روی بازوی آستین تاثیر داره. برای کسی که بازوی چاقی داره باید مقدار ۱ به ۲ بیشتر گرفته بشه.
   درباره ایراد اندامی هم ببینید من دارم مطابق روند کلاس های خودم پیش میرم. یعنی فرض من از خواننده یک فرد مبتدی هست. فرد مبتدی اول باید برای اندام نرمال لباس بدوزه تا مشکلات اولیه اش در رسم الگو و دوخت رفع بشه بعد برام اندام های غیر نرمال. چون اگر از ابتدا برای اندام غیر نرمال لباس بدوزه متوجه نمیشه ایرادی که بهش برخورده از دوخت خودشه یا از اندام فرد.
   مرسی گلم از نظرت

 95. Avatar

  سلام .عزیزم وقتون بخیر
  من یه سوالی داشتم؟میشه بگین خط۱ تا خط ۲ که برای بدست اومدن فاصلش از فرمول گشادی کف حلقه ×۲÷۱۰+۵/. استفاده میشه اصلا چه فایده ای داره .ما در کل کشیدن الگو از اون قسمت استفاده ای نداریم پس چرا باید محاسبه بشه و به کار بره این خیلی فکرمو مشقول کرده ممنون میشم جواب بدین و خیییییلی ممنون بابت سایتتون و خدا قوت

 96. Avatar

  سلام عزیزم دست گلت دردنکنه یه دنیاممنون.لطفایک ساعتی روکه احتمال میدین دراون موقع انلاین هستین لطف کنین بگین که اگراحتیاج داشتیم سوالهامون بپرسیم.بازم ازلطفتون ممنونم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. خواهش میکنم. من خیلی ساعت سایت اومدنم معلوم نیس چون مشغله ام زیاده. ولی معمولا عصرا ۶ به بعد میام سوالاتو جواب بدم.

 97. Avatar

  اگرالگوی پایه بالاتنه روباعدادفرضی شخص میگذاشتین خیلی بهتربوداینجوری بهترمیفهمیدیم.البته این نظرشخصیه منه ببخشید.بازم ازتون ممنونم بخاطرصبرومهربونیتون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بله نظر خیلی خوبیه. همین قصد رو دارم ان شاالله مانتویی که گفتم مراحل دوختشو میذارم، محاسبات و رسم الگوشم از پایه میذارم به عنوان یه نمونه کامل

 98. Avatar

  سلام.عزیزم ممنون که جواب
  دادین.من ازدیروزمنتظرجوابتون بودم.راستش چندتاسوال داشتم اول اینکه شمافرمودین خط باسن برابراست بابالاتنه پشت بعلاوه بلندی کف حلقه .الان عددبدست اومده ازفرمول منظورتون بودیاعددی که ازشخص داریم.؟بعداینکه بزرگی جلوسینه روازتوجدول بایدبدست بیاریم یانه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام گلم. ببخشید این ماه سرم خیلی شلوغه. ببینید مواردی که در قسمت فرمول ها گفتم مخصوص همون بخشه. یعنی در محاسبات فرمول ها شما فرض میکنید که فقط ۴ اندازه از شخص دارید (دور سینه و کمرو باسن و قد شخص)، با اونا تمام فرمول هارو محاسبه میکنید (به اندازه های شخص کاری ندارید) اونوقت عددای حاصل رو با اندازه های بدن شخص مقایسه می کنید و همون روندی که توضیح دادم.
   جدول صرفا برای سایز دوزی هست، برای شخصی دوزی به جدول کاری نداشته باشید.
   بزرگی سینه جلو از فرمول بدست میاد چون قابل اندازه گیری روی بدن هم نیست (با کارور جلو فرق داره)

 99. Avatar

  سلام، من امروز سایتتون رو دیدم، من از جاهای مختلف الگوی مولر رو یاد گرفته بودم و چند ساله که با این روش برای خودم خیلی عالی خیاطی میکنم، اما همیشه هر کسی تو آموزش ها سهوا ًیه قسمت کوچکی از کار رو نمیگه،
  خوشحالم که با سایتتون آشنا شدم و اینکه اینقدر با حوصله و کامل اما مختصر و مفید همه چیز رو میگید. من تقریبا همه چیز اصلی رو بلد بودم ولی فقط برای خودم میتونستم لباس بدوزم چون یه سوال کوچیک داشتم، اما نکات شما با عث میشه بتونم برای دیگران هم بدون ترس لباس بدوزم.
  نمیدونم کی شروع به فعالیت کردید و چه زمان هایی پست میزارید، بیصبرانه منتظر آموزش شلوار هستم، یه سوال کوچیک دارم که با توضیحات شما مطمئنم میتونم تو آموزشتون پیداش کنم.
  بازم ممنونم. موفق باشید.
  راستی من ناخودآگاه به پایین صفحه ها میرسم یه صلوات میفرستم، چه کار قشنگی کردید

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنونم از لطفت. من چندماهی هست که اموزش های مولر رو شروع کردم و ان شاالله عمری باشه ادامه میدم. به همراهی شما عزیزان هم افتخار میکنیم.
   ممنونم ان شاالله آقا هم دوست داشته باشند. ممنون که صلوات میفرستید.

 100. Avatar

  سلام ببخشیدمن یک مطلبی روفراموش کردم ازتون بپرسم اینگه چراروی اندازه های اصلی الگورونکشیم.شماگفتین فرمول ها نقص های اندامی رونشون میده خب مااگرنخواستیم نقص های اندامی رویدونیم میشه همون ابتداروی اندازه های شخص الگورابکشیم یانه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   ببینید یه چندبار که الگوی مولر رو برای اندام های مختلف رسم کنید متوجه میشید که دلیل استفاده از فرمول ها چیه. اتفاقا الان داشتم پاسخ یکی از دوستانو میدادم که از اختلاف زیاد بین اندازه خودشون و فرمول متوجه اشتباه اندازه گیریشون شدن. توی آموزش “جدول اندازه های استاندارد اندام نرمال بانوان در متد مولر” دلیل استفاده از فرمول هارو گفتم. ولی درنهایت مرجع اصلی ما در رسم اندازه های بدن فرد هست.
   الگو کشیدن مولر خیلی نکته داره که باید به مرور و تجربه دستتون بیاد. پس فقط تمرین تمرین تمرین

 101. Avatar

  سلام خسته نباشیدوخداقوت خدمت شمااستاد ارجمند.ببخشیدمن عضوتلگرام شماشدم اماچت نداره چجوری به غیرازایمل باشمادرخصوص اشکالهای خیاطی درتماس باشیم؟خیلی ممنون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. تلگرام فقط حالت خبرنامه داره. برای سوالهاتون میتونید از همین قسمت دیدگاه های سایت استفاده کنید من همه رو میام جواب میدم. فقط درصورتی که بخواید عکسی از کارتون بفرستید بهتون آیدی تلگرام میدم ولی سوالات دیگه لطفا همینجا بفرمایید.

 102. Avatar

  سلام
  طاعاتتون قبول
  میشه لطف کنین یه راهنماییم کنین برای دامن پلیسه
  من خودم مقدار ۲/۵ _۳ برابر دور باسن پارچه در نظر گرفتم که بدم برام پلیسه کنن، اما نمیدونم که دور کمر رو بعد از اینکه پارچم پلیسه شد چه کنم?
  آیا از اول باید الگو بکشم یا نه?
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  خیلی سوال دارم که بهترین پاسخگوی خالص شما رو گیر آوردم

  لطف میکنین ???

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم ببین اگه میخواید دامن کلوش پلیسه بدوزید که قشنگتر هم هست، باید اول پارچه تون رو به صورت کلوش یک درز (که مثل نیم دایره میشه) برش بزنید، گردی کمر رو هم با فرمول کلوش از کله قندی بالای پارچه دربیارید بعد بدید مراکز پلیسه براتون پلیسه کنن که بهش پلیسه سوله میگن. هر مرکز پلیسه ای هم که برید میتونن بهتر راهنماییتون کنن که چطور باید پارچتونو برش بزنید. ولی در کل منظورم اینه که اول برش میزنن بعد پلیسه میکنن.

   • Avatar

    یعنی سه برابر پارچمو نیم کلوش در بیارم?
    دور کمرشم سه برابر میشه
    درست متوجه شدم ?

    ممنون از راهنماییتون

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     خواهش میکنم. نه تمام کلوش در بیاریدکه وقتی پلیسه میشه گشادیش مث نیم کلوش باشه. من تمام کلوش یک درز درمیارم. یعنی پارچتونو اول از طول تا میکنید بعد کله قندی تا میکنید اونوقت از نوک کله قندی به اندازه “یک سوم کمر منهای ۱ سانت” پایین میاید و گرد علامت میزنید از این علامت هم به اندازه قد دامن میاید پایین و دوباره گرد علامت میزنید و برش میدید. وقتی پارچتونو باز کنید شکل یه نیم دایره است که یه نیم دایره کوچکتر هم از توش درومده. اول با یه کاغذ امتحان کنید تا متوجه بشید.

 103. Avatar

  با سلام و خسته نباشید
  ممنون به خاطر آموزشهای عالیتون
  من یک پیشنهاد داشتم: بنظر من اگه توی تلگرام یک کانال بزنید و همه ی این آموزشهارو توی اون کانال بذارید برای ما هنرجوها خیلی راحتتر میشه.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به نظرتون این حجم آموزش و تصویر توی تلگرام شدنیه! آموزش های تلگرامی همه مختصر و به هم ریخته هستند. مزیت سایت هم همینه. توی سایت شما میتونید هر آموزش رو به راحتی پیدا کنید.
   درضمن نابرده رنج گنج میسر نمیشود 🙂

 104. Avatar

  سلام بر شما بانوی عزیز
  من همیشه دلم میخواست، خیاطی یاد بگیرم،ولی خیلی میترسیدم،بنابراین هیچ وقت سمتش نرفته بودم،تا اینکه دیشب به اینجا رسیدم و امروز دست بکار شدم،انقدر عالی توضیح داده بودین که منی که حتی یه دامن ندوختم تابحال،خیلی راحت ولی با صرف زمان زیاد،تونستم الگو رو بکشم و بندازم رو پارچه و برش بزنم و بدون آستین کوک بزنم??? پرو اولیه ش خیلی خوبه.
  فقط یه چیز جالبی دراومد،اونم اینکه از سرشونه تا نوک سینه یه مثلثی اضافه بود که اونو دادم توی دوخت،جوری که الان زیر اون درزها، یه مثلث قایم شده،میخواستم ببینم که اشتباه از منه؟ یا مدل به همین ترتیبه؟
  بازم ممنونم ازتون.چند روز دیگه م میخوام برم سراغ آستیناش???

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ترس نداره که ان شاالله که می تونی با آموزش های ما یاد بگیری.
   اون مثلثی که میگی ساسون سرشانه است. باید هم دوخته بشه. ولی توی دوتا آموزش بعدی یاد داده بودم که چجوری اون ساسون رو به پهلو منتقلش کنیم. باید اول اون آموزش رو هم میخونیدی بعد الگوتو کامل میکردی بعد بر میزدی. حالا اشکال نداره بجاش دستتون راه میفته
   از منوی بالای صفحه برو توی قسمت اصول اولیه خیاطی و تمام آموزش هایی که تاحالا داشتیمو به ترتیب ببین و مطالعه کن.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. بله ولی نه به این زودیا چون هنوز خیلی از آموزش های پایه ای مانده. ولی من خودم درخیلی موارد همون آستین معمولی رو بهش برش میدم و استفاده میکنم. این کار برای آستین کت و مانتو مناسب هست و الگوی آستین دو تکه معمولا برای پالتو استفاده میشه.

 105. Avatar

  سلام، خسته نباشید.
  ببخشید من یه سوال دارم. من هر لباسی میدوزم و آستین ک بهش وصل میکنم، از قسمت پهلو اذیتم میکنه و میکشه. بعضی وقتام از قسمت پشت یا جلو. بنظرتون مشکل چیه؟؟؟؟ حتی کارور جلو و پشت هم درسته. مطمئنم.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. از چه الگویی استفاده می کنید؟ خیلی دلایل می تونه داشته باشه. میتونه کف حلقه کوچیک باشه. میتونه تاج آستین کوتاه باشه. ممکنه گودی آستین در قسمت جلو و پشت خوب رسم نشده باشه. ممکنه جلو و پشت آستین را برعکس به بالاتنه وصل می کنید، چون میفرمایید جلو و پشت هر دو اذیت می کنه. ممکنه حلقه آستین و آستین با هم همخونی درستی نداشته باشن. خلاصه خیلی دلیل میشه براش تصور کرد.

 106. Avatar

  سلام
  جمع دورحلقه جلو وپشت الگوم ۴۸
  بعددور حلقه آستینو میگیرم میشه ۳۷ باید چیکار کنم لطفا کمک کنید ؟؟؟؟،

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   آموزش کنترل آستین رو مطالعه بفرمایید اونجا مفصلا توضیح دادم. ممنون

 107. Avatar

  سلام خسته نباشید
  پنس آستین چجوری بدست میاد ؟؟،؟
  آستینو کشیدم ولی نمیدونم چه جوری پنس بدم ممنون میشم زود جواب بدید ????

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   یعنی چی عزیزم چجوری پنس بدی؟ اون پنسی که در تصویر آخر آبی رنگ کشیدمش در حین رسم الگو خودش به وجود میاد. بین نقاط ۱۹ و ۲۰ و خط سبز کپی شده.

 108. Avatar

  سلام خسته نباشین
  نقاط X و Y رو فهمیدم روی نقاط ۷ و۲۷ قرار میگیرن
  سوالم اینه که آیا نقطه ۱۱ روی درز سرشانه و نقطه ۱۶ هم باید روی نقطه درز پهلو قرار بگیره؟
  این سوال رو پرسیدم چون از بعضی ها شنیدم که میگن درز زیر آستین باید یک سانت جلوتر از درز پهلو گرفته بشه.اگه میشه از این قضیه یک سانت هم کمی بگین.
  باز هم ممنون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم
   بله در این الگو نقطه ۱۱ روی سرشانه و درز آستین روی درز زیر بغل بالاتنه قرار میگیره. ولی به دلیل هر نوع نقصی در بدن ممکنه ببینیم آستین بعد از نصب کمی پیچ داره که برای رفع آن می توانیم نهایتا ۱ سانت آستین را به جلو یا عقب بچرخانیم. یعنی هم درز زیر بغل یک سانت جابجا می شود و به تبع آن نقطه ۱۱ هم یک سانت از سرشانه فاصله میگیرد.

 109. Avatar

  سلام. ممنون از آموزشای خوب و بی نقصتون. واقعا خدا خیرتون بده. من با آموزش شما الگو کشیدم و کنترل کردم. فقط منتظر اشکالات اندامی ام. لطفا اگه ایرادی نداره این مبحثو از گودی کمر و باسن برجسته شروع کنید. بی نهایت ممنونم. منتظر کنترل آستین هم هستیم. ?????

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   خواهش میکنم عزیزم، همین دعای خیر شما ان شاالله برکت زندگی ماست
   چشم، ببخشید من چون دانشجو هستم کمی با کمبود وقت مواجهم ولی در اولین فرصت آموزش هارو قرار می دم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم
   تقریبا آموزش آمادست و توی این هفته حتما قرارمیدم براتون

 110. Avatar

  سلام، آموزشاتون فوق‌العاده خوبن، فقط لطفا آموزش ایرادات اندامی و کنترل آستین رو هم بزارید، من آستین رو به روشی که آموزش دادید دوختم، خیلی خوب شد فقط چون اندازه دور حلقه آستین از دور حلقه بالاتنه فکر کنم ۵سانت بیشتر شده بود خیلی چین بهش دادم، برای اصلاحش چکار کنم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به زودی این آموزش رو میذارم. حالا برای اینکه کارتون راه بیفته اولین کاری که می تونید بکنید اینه که از نقطه ۱۱ یک سانت پایین بیایید و هلال آستین رو دوباره رسم کنید، اینطوری حدود ۱ تا ۲ سانت از دور حلقه آستینتون کم میشه. از قسمت مچ هم ۱ سانت باید اضافه کنید که آستین کوتاه نشود.

 111. Avatar

  سلام.
  و خسته نباشید به شما بانوی هنرمند میخواستم بپرستم اندازه حلقه آستین برای سایز ۳۸حداقل چقدر باید باشه و بزای اینکه بخوایم حلقه آستین رو گشاد کنیم میتونیم مستقیم رو پارچه اعمال کنیم . و اگر گشاد کنیم مشکلی در قسمت کارور جلو و پشت ایجاد نمیشه.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنون
   منظورتون از اندازه حلقه آستین نمیدونم چیه، در متد مولر چیزی که اندازه حلقه آستین رو در نهایت تعیین میکنه اندازه کف حلقه است. برای سایز ۳۸ اندازه کف حلقه حدود ۲۰ هست که برای بازوهای تپل تا ۲۲ هم می تونید اونو اضافه کنید.
   درضمن به هیچ وجه تغییری روی پارچه اعمال نمیشه. هرتغییری باید روی الگو باشه. وقتی هم حلقه گشاد میشه در نتیجه روی رسم آستین تاثیر میذاره.

 112. Avatar

  سلام .دوست عزیز من الگوی آستین رو رسم کردم میخواستم بپرسم مشخص کردن نقاط xو y روی الگو بالاتنه و تطبیق دادن اونها با الگو ی آستین لازمه من آستینم رو برش دادم ولی اندازه دور حلقه خیلی بزرگتر از حلقه آستین لباسم شد بنظر شما مشکل از کجاست .
  ببخشید که من اینقد سوال میپرسم .

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام. اگر دقت کرده باشید در انتهای آموزش آستین با عنوان “نکته نهایی نهایی” گفته ام که بازو و حلقه آن باید کنترل شود که بعدا آموزش می دهم.
   چون معمولا همین مشکلی که فرمودید پیش میاد و باید با یک سری دستکاری ها حلقه را اصلاح کنیم تا اختلاف آن با حلقه آستین زیاد نباشد.
   یکی از معمول ترین تغییرات این است که یک سانت از تاج آستین (نقطه ۱۱) پایین بیایید و حلقه را مجددا رسم کنید
   اختلاف حلقه آستین با حلقه بالاتنه باید نهایتا ۲ تا ۲٫۵ سانت باشد

 113. Avatar

  با سلام و تبریک سال جدید
  یه سوال از قسمت الگوی پایه داشتم که میشه بجای ایجاد دو پنس در الگوی پشت اضافات کمرو با یک پنس گرفت

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام
   بله عزیزم، اگر عرض پنس خیلی زیاد نباشد (نهایتا ۲٫۵ سانت) می توانید به جای دو پنس، یکی بگیرید که محل آن در وسط خط کمر پشت خواهد بود.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم توضیح این دو نقطه را در انتهای آموزش بالاتنه مولر با عنوان “نقاط موازنه حلقه آستین” اضافه کردم لطفا مجددا انتهای آموزش بالاتنه مولر را مطالعه کنید.

   • Avatar

    سلام، در رسم الگوی آستین منظور از نقطه ۱ به ۲ که گشادی کف حلقه که در بابلتنه محاسبه شده است؟ من با این مقدار کشیدم در کنترل الگو متوجه شدم تاج استینم ۸ سانت اضافه داره چک هم کردم درست کشیدم
    بازو هام تپل نیستن دور بازوم ۲۸ هست
    چرا

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام به روی ماهتون. بله، این آستین پایه هست و می توانید هر نوع تغییراتی از برش گرفته تا مچ، پیلی و … را روی آن اعمال کنید که بعدا قطعا آموزش همه این موارد را خواهم گذاشت.

ارسال نظر