رسم آستین در متد مولر

101

سلام به همه دوستان عزیزم. واقعا متاسفم که زودتر نتونستم آموزش آستین رو بذارم، دیگه خودتون می دونید که عید چقدر کار میریزه سر خانم ها 🙂

ولی الوعده وفا. بین مهمون بازی ها تصاویر آموزش رو کم کم آماده کردم و امروز بالاخره وقت کردم تا متنشو بنویسم و تقدیمتون کنم. امیدوارم که این آموزش رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه. خب برویم سراغ آموزش آستین به سبک مولر.

تصاویر در اندازه بزرگ هستند، کافی است روی آنها کلیک کنید.

اندازه های مورد نیاز:

برای رسم آستین به اندازه های زیر احتیاج داریم :

۱) گشادی کف حلقه (این اندازه در آموزش محاسبات اولیه در متد مولر توضیح داده شد)

۲) قد آستین (به آموزش طریقه اندازه گیری در متد مولر مراجعه کنید)

۳) دور بازو

۴) دور مچ

۵) دور آرنج (دور آرنج نیز مانند دور مچ اندازه گیری می شود)

۶) مجموع ارتفاع حلقه جلو و پشت (در ادامه توضیح می دهم)

۷) مجموع گشادی حلقه جلو و پشت (در ادامه توضیح می دهم)

اندازه گیری ارتفاع حلقه جلو و پشت :

برای اندازه گیری ارتفاع حلقه جلو، کافی است مانند فلش آبی رنگ در تصویر زیر، طول این فاصله را در بالاتنه ای که رسم کرده اید اندازه بگیرید.

برای اندازه گیری ارتفاع حلقه پشت، مانند فلش قرمز در تصویر زیر، فاصله نوک سرشانه تا خط کف حلقه را به صورت عمودی اندازه بگیرید و سپس ۱٫۵ سانت عرض ساسون حلقه آستین را از آن کم کنید.

اندازه گیری گشادی حلقه جلو و پشت:

برای اندازه گیری گشادی حلقه جلو، باید با متر ایستاده، از نوک سرشانه تا زیر حلقه را مطابق فلش آبی در تصویر زیر اندازه بگیرید.

برای اندازه گیری گشادی حلقه پشت نیز به همین ترتیب مطابق فلش قرمز، حلقه پشت را با متر ایستاده اندازه می گیریم و سپس ۱٫۵ سانت عرض ساسون را از آن کم می کنیم.

رسم آستین :

خب بعد از اینکه اندازه های لازم را آماده کردید، طبق مراحل زیر رسم آستین را شروع کنید.

۱) ابتدا یک خط عمودی رسم کنید و ابتدای آن را نقطه ۱ بنامید.

۱ به ۲) گشادی کف حلقه را ضربدر ۲ و تقسیم بر ۱۰ کرده سپس بعلاوه ۰٫۵ سانت کنید و از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید تا نقطه ۲ بدست آید. از نقطه ۲ خطی افقی به سمت راست رسم کنید.

۱ به ۳) ارتفاع حلقه جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید. از نقطه ۱ به این اندازه پایین بیایید و نقطه ۳ را علامت بزنید و خطی افقی رسم کنید.

۲ به ۴) از نقطه ۲ به اندازه قد آستین پایین بیایید و نقطه ۴ را علامت بزنید و خطی افقی در آن نقطه رسم کنید.

۴ به ۵) از نقطه ۴ به اندازه ۲ سانت بالا بیایید و نقطه ۵ را علامت بزنید.

۵ به ۶) فاصله ۳ به ۵ را اندازه بگیرید سپس نصف آن را بعلاوه ۱٫۵ سانت کرده و از نقطه ۵ به این اندازه بالا بیایید و خط افقی ۶ را رسم کنید (خط آرنج).

۳ به ۷) از نقطه ۳ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بالا بیایید و نقطه ۷ را علامت بزنید.

۷ به ۸) گشادی حلقه جلو و پشت را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۲ کنید. از نقطه ۷ به این اندازه طوری علامت بزنید که نقطه ۸ روی خط افقی ۲ قرار گیرد (خط چین).

پس از مشخص شدن محل نقطه ۸ ، برای اینکه آستین پس از رسم کامل، در قسمت بازو تنگ نشود باید اندازه نقطه ۲ به ۸ را کنترل کنید.

۲ به ۸) فاصله ۲ به ۸ باید حداقل برابر نصف دور بازو بعلاوه ۲ سانتی متر باشد. اگر اندازه ۲ به ۸ کمتر از این مقدار بود، محل نقطه ۸ را اصلاح کنید.

از نقطه ۸ خطی عمود به سمت پایین تا خط آرنج بکشید و محل نقطه ۹ و ۱۰ را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

۲ به ۱۱) از نقطه ۲ به اندازه نصف اندازه ۲ به ۸ بعلاوه ۱ سانت جلو بیایید و نقطه ۱۱ را علامت بزنید.

۲ به ۱۲) نقطه ۱۲ در وسط خط ۲ به ۱۱ قرار میگیرد.

۹ به ۱۳) برابر ۲ به ۱۱ است.

۸ به ۱۴) از نقطه ۸ به اندازه گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴ بعلاوه ۰٫۵ سانتی متر پایین می آییم و نقطه ۱۴ را مشخص می کنیم.

۱۵) نقطه ۷ به ۱۲ را با نقطه چین به هم وصل می کنیم و وسط آن را نقطه ۱۵ می نامیم.

۱۵ به ۱۱) با خط چین، نقطه ۱۵ را به ۱۱ وصل کرده، از وسط آن ۱٫۲ بالا می رویم (خط سبز رنگ) سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۱۵ وصل می کنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط ۲ مماس شود.

۱۴ به ۱۱) با خط چین، نقطه ۱۴ را به ۱۱ وصل کرده، از وسط آن ۱ سانت بالا می رویم (خط نارنجی رنگ) سپس نقطه ۱۱ را با هلالی مطابق شکل به ۱۴ وصل می کنیم. دقت کنید هلال در نقطه ۱۱ بر خط ۲ مماس شود.

از نقطه ۱۴ به اندازه ۰٫۵ سانت روی نقطه چین جلو بیایید و سپس آن نقطه را به نقطه ۱۳ وصل کنید.

مطابق شکل زیر، خطی به فاصله ۰٫۵ سانت از خط ۳ رسم کنید (خط کوتاه قرمز رنگ).

۷ به ۱۶) فاصله نقطه ۱۲ به X را روی حلقه آستین الگوی بالاتنه اندازه بگیرید و سپس مانند تصویر زیر، فاصله ۷ به ۱۶ را برابر ۱۲ به X علامت بزنید. نقطه ۱۶ باید روی خط قرمز قرار گیرد.

روش دوم این است که برای مشخص کردن محل نقطه ۱۶ می توانید فاصله ۳ به ۱۶ را برابر فاصله ۱۲ به ۱۳ روی الگوی بالاتنه بگیرید که همان یک سوم گشادی کف حلقه می باشد.

۶ به ۱۷) برابر ۱ سانتی متر

۵ به ۱۸) برابر ۱ سانتی متر

۱۸ به ۱۹) از نقطه ۱۸ برابر نصف دور مچ بعلاوه ۲ سانت را طوری اندازه بزنید که نقطه ۱۹ روی خط افقی ۴ قرار گیرد.

۱۰ به ۲۰) برابر ۱ سانتی متر

حالا نقطه ۲۰ را از بالا به نقطه ۱۴ و از پایین به نقطه ۱۹ وصل کنید.

۱۷ به ۲۱) برابر ۳ به ۱۶ است.

۱۸ به ۲۲) برابر ۳ به ۱۶ است.

خط ۱۶ به ۲۱ به ۲۲ که در تصویر زیر با رنگ بنفش مشخص شده است، همان خط درز زیر آستین می باشد.

هلال ۷ به ۱۶) از نقطه ۷ به ۱۶ مانند تصویر زیر یک هلال زیبا رسم کنید.

هلال ۱۴ به ۱۶) از نقطه ۱۴، هلالی به نقطه ۱۶ رسم کنید که تقریبا از وسط نقطه چین ۱۴ به ۱۳ عبور می کند.

به فرم هلال ها در شکل زیر دقت کنید و توجه داشته باشید که هر دو هلال باید در نقطه ۱۶ به خط قرمز مماس باشند.

اگر به شکل قبل دقت کنید، آستینی که تا این مرحله رسم کرده اید دقیقا شبیه آستینی است که درز زیر آن دوخته شده باشد. ولی ما برای برش نیاز به آستین باز داریم پس حالا وقت کپی کردن بخش های زیر آستین است. شروع می کنیم :

۱) مانند تصویر زیر، الگو را از روی خط آبی رنگ ۷ به ۱۷ تا کنید.

حالا روی قسمت تا شده، خطوط قرمز رنگ یعنی ۷ به ۱۶ به ۲۱ را کپی کنید، پس از باز کردن تای الگو، خطوط سبز رنگ مانند تصویر زیر رسم شده اند (می توانید از کاغذ کپی استفاده کنید).

۲) اینبار الگو را از روی خط آبی ۱۷ به ۱۸ تا کنید و خطوط قرمز ۲۱ به ۲۲ به ۱۸ را کپی کنید.

پس از باز کردن تای الگو، خطوط سبز رنگ رسم شده اند.

۳) الگو را از روی خط آبی ۱۴ به ۲۰ تا کنید و خط تا را تا لب آستین هم ادامه دهید.

حالا خطوط قرمز رنگ ۱۴ به ۱۶ به ۲۱ به ۲۲ به ۱۹ به ۲۰ را کپی کنید تا خطوط سبز رنگ مطابق تصویر زیر رسم شوند.

رسم آستین تقریبا تمام است. من در تصویر زیر خطوط و نقاط اضافی را پاک کردم تا بهتر متوجه خطوط نهایی آستین شوید.

همانطور که می بینید، یک پنس در الگوی آستین به وجود آمده که باید حذف شود.

راه های متعددی برای حذف یا انتقال این پنس با توجه به مدل شما وجود دارد ولی در آستین های معمولی و ساده بهتر است به روش زیر که می گویم عمل کنید.

۱) اولا اگر قصد دارید لب آستینتان صاف باشد، خطوط دو سمت آستین را تا خط افقی ۴ امتداد دهید تا نقاط ۲۳ و ۲۴ بدست آیند.

۲) عرض پنس را اندازه بگیرید (فلش قرمز رنگ).

۳) از نقطه ۲۳ به اندازه نصف عرض پنس بعلاوه ۱ سانت جلو آمده نقطه ۲۵ را علامت بزنید. سپس نقطه ۲۵ را به زیر حلقه روی خط ۳ وصل کنید.

۴) از نقطه ۲۴ به اندازه نصف عرض پنس منهای ۱ سانت جلو آمده نقطه ۲۶ را علامت بزنید. سپس نقطه ۲۶ را به خط آرنج وصل کنید.

بدین ترتیب پنس ما حذف می شود و آستین به صورت شکل زیر درمی آید.

می توانید خطوط دو طرف آستین را کمی هلال کنید تا زیباتر شود.

توجه : نقطه ۱۱ تاج آستین است که باید به سرشانه متصل شود. خطی که مانند شکل زیر از این نقطه به صورت عمود به سمت پایین کشیده می شود (خط قرمز)، خط روی آستین خواهد بود.

نقطه ۷ نقطه موازنه در جلوی آستین است که به نقطه موازنه x در حلقه آستین جلو وصل می شود.

نقطه ۲۷ نقطه موازنه در پشت آستین است که به نقطه موازنه Y در حلقه آستین پشت وصل می شود و محل آن به صورت زیر بدست می آید :

۲۷) از نوک زیر حلقه در پشت آستین به اندازه ۱۱ به Y در الگوی بالاتنه بعلاوه ۰٫۵ سانت جلو بیایید و نقطه ۲۷ را علامت بزنید.

آخرین نکته هم اینکه می توانید خط لب آستین را به همان فرم هلال رسم کنید که آستین بسیار حرفه ای تری را به شما خواهد داد.

کافی است مانند تصویر زیر خط سر آستین را با هلالی زیبا اصلاح کنید.

در این حالت هم حذف پنس به همان روش گفته شده انجام می شود.

نکته نهایی نهایی : پس از اتمام آستین، بازو و حلقه آن باید کنترل شود که در پست “کنترل آستین مولر” مفصلا توضیح داده ام و از لینک زیر می توانید این آموزش را ببینید.

بالاخره آموزش آستین به سبک مولر هم به پایان رسید. امیدوارم رسم کنید و از نتیجه فوق العاده آن مثل من لذت ببرید.

دوستان خوبم من سعی می کنم هر نکته ای که خودم بلد هستم و یک زمانی برای فهمیدن آنها تمام اینترنت را جستجو کردم ولی نیافتم در آموزش هایم توضیح دهم به همین دلیل آماده شدن آموزش ها کمی زمانبر می شود. شما هم اگر کسی را می شناسید که عاشق خیاطی است ولی به هر دلیلی توانایی رفتن به کلاس را ندارد این سایت را بهش معرفی کنید شاید توانستیم با هم استعدادهایی را شکوفا کنیم و شاید گرهی از کار یک هنرمند بگشاییم.

اگر نکته ای هم شما می دانستید که من اشاره نکردم حتما در بخش دیدگاه بفرمایید تا بنده هم از تجربه شما عزیزان یاد بگیرم.

شاد باشید 🙂

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز بذارم. اگر شما هم دوست داشتید هنرتون با نام خودتون در سایت قرار بگیره پیام بذارید تا با شما تماس بگیرم.

گفتگو۱۰۱ دیدگاه

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام به روی ماهتون. بله، این آستین پایه هست و می توانید هر نوع تغییراتی از برش گرفته تا مچ، پیلی و … را روی آن اعمال کنید که بعدا قطعا آموزش همه این موارد را خواهم گذاشت.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم توضیح این دو نقطه را در انتهای آموزش بالاتنه مولر با عنوان “نقاط موازنه حلقه آستین” اضافه کردم لطفا مجددا انتهای آموزش بالاتنه مولر را مطالعه کنید.

 1. با سلام و تبریک سال جدید
  یه سوال از قسمت الگوی پایه داشتم که میشه بجای ایجاد دو پنس در الگوی پشت اضافات کمرو با یک پنس گرفت

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام
   بله عزیزم، اگر عرض پنس خیلی زیاد نباشد (نهایتا ۲٫۵ سانت) می توانید به جای دو پنس، یکی بگیرید که محل آن در وسط خط کمر پشت خواهد بود.

 2. سلام .دوست عزیز من الگوی آستین رو رسم کردم میخواستم بپرسم مشخص کردن نقاط xو y روی الگو بالاتنه و تطبیق دادن اونها با الگو ی آستین لازمه من آستینم رو برش دادم ولی اندازه دور حلقه خیلی بزرگتر از حلقه آستین لباسم شد بنظر شما مشکل از کجاست .
  ببخشید که من اینقد سوال میپرسم .

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام. اگر دقت کرده باشید در انتهای آموزش آستین با عنوان “نکته نهایی نهایی” گفته ام که بازو و حلقه آن باید کنترل شود که بعدا آموزش می دهم.
   چون معمولا همین مشکلی که فرمودید پیش میاد و باید با یک سری دستکاری ها حلقه را اصلاح کنیم تا اختلاف آن با حلقه آستین زیاد نباشد.
   یکی از معمول ترین تغییرات این است که یک سانت از تاج آستین (نقطه ۱۱) پایین بیایید و حلقه را مجددا رسم کنید
   اختلاف حلقه آستین با حلقه بالاتنه باید نهایتا ۲ تا ۲٫۵ سانت باشد

 3. سلام.
  و خسته نباشید به شما بانوی هنرمند میخواستم بپرستم اندازه حلقه آستین برای سایز ۳۸حداقل چقدر باید باشه و بزای اینکه بخوایم حلقه آستین رو گشاد کنیم میتونیم مستقیم رو پارچه اعمال کنیم . و اگر گشاد کنیم مشکلی در قسمت کارور جلو و پشت ایجاد نمیشه.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنون
   منظورتون از اندازه حلقه آستین نمیدونم چیه، در متد مولر چیزی که اندازه حلقه آستین رو در نهایت تعیین میکنه اندازه کف حلقه است. برای سایز ۳۸ اندازه کف حلقه حدود ۲۰ هست که برای بازوهای تپل تا ۲۲ هم می تونید اونو اضافه کنید.
   درضمن به هیچ وجه تغییری روی پارچه اعمال نمیشه. هرتغییری باید روی الگو باشه. وقتی هم حلقه گشاد میشه در نتیجه روی رسم آستین تاثیر میذاره.

 4. سلام، آموزشاتون فوق‌العاده خوبن، فقط لطفا آموزش ایرادات اندامی و کنترل آستین رو هم بزارید، من آستین رو به روشی که آموزش دادید دوختم، خیلی خوب شد فقط چون اندازه دور حلقه آستین از دور حلقه بالاتنه فکر کنم ۵سانت بیشتر شده بود خیلی چین بهش دادم، برای اصلاحش چکار کنم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به زودی این آموزش رو میذارم. حالا برای اینکه کارتون راه بیفته اولین کاری که می تونید بکنید اینه که از نقطه ۱۱ یک سانت پایین بیایید و هلال آستین رو دوباره رسم کنید، اینطوری حدود ۱ تا ۲ سانت از دور حلقه آستینتون کم میشه. از قسمت مچ هم ۱ سانت باید اضافه کنید که آستین کوتاه نشود.

 5. سلام. ممنون از آموزشای خوب و بی نقصتون. واقعا خدا خیرتون بده. من با آموزش شما الگو کشیدم و کنترل کردم. فقط منتظر اشکالات اندامی ام. لطفا اگه ایرادی نداره این مبحثو از گودی کمر و باسن برجسته شروع کنید. بی نهایت ممنونم. منتظر کنترل آستین هم هستیم. ?????

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   خواهش میکنم عزیزم، همین دعای خیر شما ان شاالله برکت زندگی ماست
   چشم، ببخشید من چون دانشجو هستم کمی با کمبود وقت مواجهم ولی در اولین فرصت آموزش هارو قرار می دم

 6. سلام خسته نباشین
  نقاط X و Y رو فهمیدم روی نقاط ۷ و۲۷ قرار میگیرن
  سوالم اینه که آیا نقطه ۱۱ روی درز سرشانه و نقطه ۱۶ هم باید روی نقطه درز پهلو قرار بگیره؟
  این سوال رو پرسیدم چون از بعضی ها شنیدم که میگن درز زیر آستین باید یک سانت جلوتر از درز پهلو گرفته بشه.اگه میشه از این قضیه یک سانت هم کمی بگین.
  باز هم ممنون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم
   بله در این الگو نقطه ۱۱ روی سرشانه و درز آستین روی درز زیر بغل بالاتنه قرار میگیره. ولی به دلیل هر نوع نقصی در بدن ممکنه ببینیم آستین بعد از نصب کمی پیچ داره که برای رفع آن می توانیم نهایتا ۱ سانت آستین را به جلو یا عقب بچرخانیم. یعنی هم درز زیر بغل یک سانت جابجا می شود و به تبع آن نقطه ۱۱ هم یک سانت از سرشانه فاصله میگیرد.

 7. سلام خسته نباشید
  پنس آستین چجوری بدست میاد ؟؟،؟
  آستینو کشیدم ولی نمیدونم چه جوری پنس بدم ممنون میشم زود جواب بدید ????

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   یعنی چی عزیزم چجوری پنس بدی؟ اون پنسی که در تصویر آخر آبی رنگ کشیدمش در حین رسم الگو خودش به وجود میاد. بین نقاط ۱۹ و ۲۰ و خط سبز کپی شده.

 8. سلام
  جمع دورحلقه جلو وپشت الگوم ۴۸
  بعددور حلقه آستینو میگیرم میشه ۳۷ باید چیکار کنم لطفا کمک کنید ؟؟؟؟،

 9. سلام، خسته نباشید.
  ببخشید من یه سوال دارم. من هر لباسی میدوزم و آستین ک بهش وصل میکنم، از قسمت پهلو اذیتم میکنه و میکشه. بعضی وقتام از قسمت پشت یا جلو. بنظرتون مشکل چیه؟؟؟؟ حتی کارور جلو و پشت هم درسته. مطمئنم.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. از چه الگویی استفاده می کنید؟ خیلی دلایل می تونه داشته باشه. میتونه کف حلقه کوچیک باشه. میتونه تاج آستین کوتاه باشه. ممکنه گودی آستین در قسمت جلو و پشت خوب رسم نشده باشه. ممکنه جلو و پشت آستین را برعکس به بالاتنه وصل می کنید، چون میفرمایید جلو و پشت هر دو اذیت می کنه. ممکنه حلقه آستین و آستین با هم همخونی درستی نداشته باشن. خلاصه خیلی دلیل میشه براش تصور کرد.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. بله ولی نه به این زودیا چون هنوز خیلی از آموزش های پایه ای مانده. ولی من خودم درخیلی موارد همون آستین معمولی رو بهش برش میدم و استفاده میکنم. این کار برای آستین کت و مانتو مناسب هست و الگوی آستین دو تکه معمولا برای پالتو استفاده میشه.

 10. سلام بر شما بانوی عزیز
  من همیشه دلم میخواست، خیاطی یاد بگیرم،ولی خیلی میترسیدم،بنابراین هیچ وقت سمتش نرفته بودم،تا اینکه دیشب به اینجا رسیدم و امروز دست بکار شدم،انقدر عالی توضیح داده بودین که منی که حتی یه دامن ندوختم تابحال،خیلی راحت ولی با صرف زمان زیاد،تونستم الگو رو بکشم و بندازم رو پارچه و برش بزنم و بدون آستین کوک بزنم??? پرو اولیه ش خیلی خوبه.
  فقط یه چیز جالبی دراومد،اونم اینکه از سرشونه تا نوک سینه یه مثلثی اضافه بود که اونو دادم توی دوخت،جوری که الان زیر اون درزها، یه مثلث قایم شده،میخواستم ببینم که اشتباه از منه؟ یا مدل به همین ترتیبه؟
  بازم ممنونم ازتون.چند روز دیگه م میخوام برم سراغ آستیناش???

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ترس نداره که ان شاالله که می تونی با آموزش های ما یاد بگیری.
   اون مثلثی که میگی ساسون سرشانه است. باید هم دوخته بشه. ولی توی دوتا آموزش بعدی یاد داده بودم که چجوری اون ساسون رو به پهلو منتقلش کنیم. باید اول اون آموزش رو هم میخونیدی بعد الگوتو کامل میکردی بعد بر میزدی. حالا اشکال نداره بجاش دستتون راه میفته
   از منوی بالای صفحه برو توی قسمت اصول اولیه خیاطی و تمام آموزش هایی که تاحالا داشتیمو به ترتیب ببین و مطالعه کن.

 11. با سلام و خسته نباشید
  ممنون به خاطر آموزشهای عالیتون
  من یک پیشنهاد داشتم: بنظر من اگه توی تلگرام یک کانال بزنید و همه ی این آموزشهارو توی اون کانال بذارید برای ما هنرجوها خیلی راحتتر میشه.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به نظرتون این حجم آموزش و تصویر توی تلگرام شدنیه! آموزش های تلگرامی همه مختصر و به هم ریخته هستند. مزیت سایت هم همینه. توی سایت شما میتونید هر آموزش رو به راحتی پیدا کنید.
   درضمن نابرده رنج گنج میسر نمیشود 🙂

 12. سلام
  طاعاتتون قبول
  میشه لطف کنین یه راهنماییم کنین برای دامن پلیسه
  من خودم مقدار ۲/۵ _۳ برابر دور باسن پارچه در نظر گرفتم که بدم برام پلیسه کنن، اما نمیدونم که دور کمر رو بعد از اینکه پارچم پلیسه شد چه کنم?
  آیا از اول باید الگو بکشم یا نه?
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  خیلی سوال دارم که بهترین پاسخگوی خالص شما رو گیر آوردم

  لطف میکنین ???

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم ببین اگه میخواید دامن کلوش پلیسه بدوزید که قشنگتر هم هست، باید اول پارچه تون رو به صورت کلوش یک درز (که مثل نیم دایره میشه) برش بزنید، گردی کمر رو هم با فرمول کلوش از کله قندی بالای پارچه دربیارید بعد بدید مراکز پلیسه براتون پلیسه کنن که بهش پلیسه سوله میگن. هر مرکز پلیسه ای هم که برید میتونن بهتر راهنماییتون کنن که چطور باید پارچتونو برش بزنید. ولی در کل منظورم اینه که اول برش میزنن بعد پلیسه میکنن.

   • یعنی سه برابر پارچمو نیم کلوش در بیارم?
    دور کمرشم سه برابر میشه
    درست متوجه شدم ?

    ممنون از راهنماییتون

    • مدیر سایت
     مدیر سایت

     خواهش میکنم. نه تمام کلوش در بیاریدکه وقتی پلیسه میشه گشادیش مث نیم کلوش باشه. من تمام کلوش یک درز درمیارم. یعنی پارچتونو اول از طول تا میکنید بعد کله قندی تا میکنید اونوقت از نوک کله قندی به اندازه “یک سوم کمر منهای ۱ سانت” پایین میاید و گرد علامت میزنید از این علامت هم به اندازه قد دامن میاید پایین و دوباره گرد علامت میزنید و برش میدید. وقتی پارچتونو باز کنید شکل یه نیم دایره است که یه نیم دایره کوچکتر هم از توش درومده. اول با یه کاغذ امتحان کنید تا متوجه بشید.

 13. سلام خسته نباشیدوخداقوت خدمت شمااستاد ارجمند.ببخشیدمن عضوتلگرام شماشدم اماچت نداره چجوری به غیرازایمل باشمادرخصوص اشکالهای خیاطی درتماس باشیم؟خیلی ممنون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. تلگرام فقط حالت خبرنامه داره. برای سوالهاتون میتونید از همین قسمت دیدگاه های سایت استفاده کنید من همه رو میام جواب میدم. فقط درصورتی که بخواید عکسی از کارتون بفرستید بهتون آیدی تلگرام میدم ولی سوالات دیگه لطفا همینجا بفرمایید.

 14. سلام ببخشیدمن یک مطلبی روفراموش کردم ازتون بپرسم اینگه چراروی اندازه های اصلی الگورونکشیم.شماگفتین فرمول ها نقص های اندامی رونشون میده خب مااگرنخواستیم نقص های اندامی رویدونیم میشه همون ابتداروی اندازه های شخص الگورابکشیم یانه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   ببینید یه چندبار که الگوی مولر رو برای اندام های مختلف رسم کنید متوجه میشید که دلیل استفاده از فرمول ها چیه. اتفاقا الان داشتم پاسخ یکی از دوستانو میدادم که از اختلاف زیاد بین اندازه خودشون و فرمول متوجه اشتباه اندازه گیریشون شدن. توی آموزش “جدول اندازه های استاندارد اندام نرمال بانوان در متد مولر” دلیل استفاده از فرمول هارو گفتم. ولی درنهایت مرجع اصلی ما در رسم اندازه های بدن فرد هست.
   الگو کشیدن مولر خیلی نکته داره که باید به مرور و تجربه دستتون بیاد. پس فقط تمرین تمرین تمرین

 15. سلام، من امروز سایتتون رو دیدم، من از جاهای مختلف الگوی مولر رو یاد گرفته بودم و چند ساله که با این روش برای خودم خیلی عالی خیاطی میکنم، اما همیشه هر کسی تو آموزش ها سهوا ًیه قسمت کوچکی از کار رو نمیگه،
  خوشحالم که با سایتتون آشنا شدم و اینکه اینقدر با حوصله و کامل اما مختصر و مفید همه چیز رو میگید. من تقریبا همه چیز اصلی رو بلد بودم ولی فقط برای خودم میتونستم لباس بدوزم چون یه سوال کوچیک داشتم، اما نکات شما با عث میشه بتونم برای دیگران هم بدون ترس لباس بدوزم.
  نمیدونم کی شروع به فعالیت کردید و چه زمان هایی پست میزارید، بیصبرانه منتظر آموزش شلوار هستم، یه سوال کوچیک دارم که با توضیحات شما مطمئنم میتونم تو آموزشتون پیداش کنم.
  بازم ممنونم. موفق باشید.
  راستی من ناخودآگاه به پایین صفحه ها میرسم یه صلوات میفرستم، چه کار قشنگی کردید

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنونم از لطفت. من چندماهی هست که اموزش های مولر رو شروع کردم و ان شاالله عمری باشه ادامه میدم. به همراهی شما عزیزان هم افتخار میکنیم.
   ممنونم ان شاالله آقا هم دوست داشته باشند. ممنون که صلوات میفرستید.

 16. سلام.عزیزم ممنون که جواب
  دادین.من ازدیروزمنتظرجوابتون بودم.راستش چندتاسوال داشتم اول اینکه شمافرمودین خط باسن برابراست بابالاتنه پشت بعلاوه بلندی کف حلقه .الان عددبدست اومده ازفرمول منظورتون بودیاعددی که ازشخص داریم.؟بعداینکه بزرگی جلوسینه روازتوجدول بایدبدست بیاریم یانه؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام گلم. ببخشید این ماه سرم خیلی شلوغه. ببینید مواردی که در قسمت فرمول ها گفتم مخصوص همون بخشه. یعنی در محاسبات فرمول ها شما فرض میکنید که فقط ۴ اندازه از شخص دارید (دور سینه و کمرو باسن و قد شخص)، با اونا تمام فرمول هارو محاسبه میکنید (به اندازه های شخص کاری ندارید) اونوقت عددای حاصل رو با اندازه های بدن شخص مقایسه می کنید و همون روندی که توضیح دادم.
   جدول صرفا برای سایز دوزی هست، برای شخصی دوزی به جدول کاری نداشته باشید.
   بزرگی سینه جلو از فرمول بدست میاد چون قابل اندازه گیری روی بدن هم نیست (با کارور جلو فرق داره)

 17. اگرالگوی پایه بالاتنه روباعدادفرضی شخص میگذاشتین خیلی بهتربوداینجوری بهترمیفهمیدیم.البته این نظرشخصیه منه ببخشید.بازم ازتون ممنونم بخاطرصبرومهربونیتون

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بله نظر خیلی خوبیه. همین قصد رو دارم ان شاالله مانتویی که گفتم مراحل دوختشو میذارم، محاسبات و رسم الگوشم از پایه میذارم به عنوان یه نمونه کامل

 18. سلام عزیزم دست گلت دردنکنه یه دنیاممنون.لطفایک ساعتی روکه احتمال میدین دراون موقع انلاین هستین لطف کنین بگین که اگراحتیاج داشتیم سوالهامون بپرسیم.بازم ازلطفتون ممنونم

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. خواهش میکنم. من خیلی ساعت سایت اومدنم معلوم نیس چون مشغله ام زیاده. ولی معمولا عصرا ۶ به بعد میام سوالاتو جواب بدم.

 19. سلام .عزیزم وقتون بخیر
  من یه سوالی داشتم؟میشه بگین خط۱ تا خط ۲ که برای بدست اومدن فاصلش از فرمول گشادی کف حلقه ×۲÷۱۰+۵/. استفاده میشه اصلا چه فایده ای داره .ما در کل کشیدن الگو از اون قسمت استفاده ای نداریم پس چرا باید محاسبه بشه و به کار بره این خیلی فکرمو مشقول کرده ممنون میشم جواب بدین و خیییییلی ممنون بابت سایتتون و خدا قوت

 20. ویه سوال دیگه .خانمی بهتر نیست قبل از دوخت لباس اول ایرادات اندامی رو بگذارین .چون اگر الگوی دوستان ایراد اندامی داشته باشه خوب تا رفع نشه که نمیشه ازش استفاده کنن و پارچشونو ببرن چون حتما دچار مشکل میشن .فکر میکنم مشکل بیشتر دوستامون تو سایت همینه که خیلی پیام میدن بابتش .خیلی شاید بهتر باشه اگه اول ایرادات اندامی و شیوه ی رفعش روی الگو رو اموزش بدین و بعد کاربرش روی پارچه رو انجام بدین.تا خیال همه راحت باشه .این یه نظر بود.خیلی بابت وقتی که میزاری ممنون .شما واقعا عالی هستین?

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. درباره سوال اول اینکه فاصله ۱ به ۲ ارتفاع تاج آستین رو کنترل میکنه و درنتیجه روی کشیده بودن یا کوتاه بودن تاج آستین و باز درنتیجه روی بازوی آستین تاثیر داره. برای کسی که بازوی چاقی داره باید مقدار ۱ به ۲ بیشتر گرفته بشه.
   درباره ایراد اندامی هم ببینید من دارم مطابق روند کلاس های خودم پیش میرم. یعنی فرض من از خواننده یک فرد مبتدی هست. فرد مبتدی اول باید برای اندام نرمال لباس بدوزه تا مشکلات اولیه اش در رسم الگو و دوخت رفع بشه بعد برام اندام های غیر نرمال. چون اگر از ابتدا برای اندام غیر نرمال لباس بدوزه متوجه نمیشه ایرادی که بهش برخورده از دوخت خودشه یا از اندام فرد.
   مرسی گلم از نظرت

 21. سلام خسته نباشیید.ببخشیدیک سوال داشتم برای اندازه گیری ارتفاع حلقه پشت (فلش قرمز ) احیانا جاش بابالاتنه جلوعوض نشده؟چون اون پنس ۱/۵س رو ماجلو کارداشتیم ممنون میشم توضیح بدین.

 22. سلام خدا خیرتون بده من برای عاقبت بخیری شما خیلی دعا میکنم، واقعا در اوج ناامیدی سایت شما رو پیدا کردم بهترینه.دارم قدم به قدم با آموزشاتون پیش میرم اگه خدا بخواد می خوام الگومو روی پارچه پیاده کنم. بازم ممنونم

 23. دختر تو عالی هستی ..عالی ..من متد مولرو دامناشو بلدم ..اما ب بالا تنه ک رسیدم دیگه نرفتم کلاس ..حالا باا توضیحاتت میخام برم پارچه بگیرمو مانتو بدوزم ..مچکرممممم عزززیزززززم دعات میکنمممممم ..همیشه پیروز باشی ..صلواتا ام فرستادم

 24. سلام . مرسی از آموزش عالی و روشنتون . یه سوال : اندازه دور آرنج به چه دردی میخورد؟ اصلا استفاده نشد! و اینکه اندازه گیری دور آرنج ، با آرنج خم باید باشه یا باز؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. ممنون. دور آرنج برای وقتیه که شما می خواید آستین رو جوری بدوزید که مثلا برای وضو گرفتن راحت تا آرنج بالا زده بشه درنتیجه باید دور مچ را برابر دور آرنج بگیرید.
   کمی دست را خم میکنید نه خیلی

 25. سلام، خسته نباشید، خیلی ممنون از آموزشهای خوبتون، ببخشید چرا تو بالاتنه ای که دوختم از قسمت جلوی لباس در قسمت بازو وقتی دستم رو تکون میدم حالت کشیدگی پیدا میکنه تو آستین؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام ممنونم. یا بازوتون تنگه، یا تاج آستینو زیاد کوتاه کردید، یا توی رسم الگو یه جایی اشتباه کردید.
   الگوی مولر نکته زیاد داره پس با دقت رسم کنید و کنترل کنید

 26. سلام ?
  باز هم زحمت !
  اگر بخوام مانتو کلوش بدوزم که از سینه به پایین کلوش بشه پنس سرشانمو ببندم کافیه ?
  پشت مانتو رو چطوری از همون قسمت به پایین کلوش کنم?

  ممنون از شما
  ?

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم.
   اگر فقط پنس سرشانه رو ببندید و منتقل کنید به پنس زیر سینه که مانتو از روی سینه به پایین مانتو کلاش میشه و بیشتر بدرد بارداری میخوره!
   باید مدلتونو ببینم تا متوجه بشم چجوری مد نظرتونه

 27. سلام با عرض خسته نباشید خدمت شما
  در قسمت ۷ به ۸ که رسم میکنم باید ۱۹ سانت باشه نقطه ۸ رو که روی خط ۲ میزنم موقع کنترل فاصله ۲ به ۸ مشکل دارم اخه فاصلشون میشه ۱۵ در صورتی که باید ۱۵/۵ باشه یعنی ۰/۵ سانت کم میاد بعد گفتین اصلاح باید کرد میشه بگین چطوری اخه اگه نقطه ۸ رو جابه جا کنم فاصله ۷ تا ۸ تغییر میکنه و دیگه ۱۹ سانتی که باید باشه نیست لطفا حتما بگین? تازه این دفعه دومیه که الگوی آستین رو رسم میکنم دفعه اول اندازه تاج آستین تقریبا دو برابر مجموع گشادی حلقه جلو و پشت شد و موقع کنترل دور بازو هم یه ۱۰سانتی اضافی اومده بود میدونم یه مشکل اساسی داره اما نمیدونم چی!?? یه سوال دیگه هم داشتم اینکه اون پنسی که ایجاد میشه وقتی حذفش میکنیم باید خود پنس رو هم ببندیم یا نه همون از دو طرف که داخل اومدیم کافیه؟!?

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام. عزیزم اولویت با مقدار ۲ به ۸ هست. وقتی میگیم اصلاح کنید یعنی اگر اندازه ۲ به ۸ صحیح بدست نیامد باید نقطه ۸ را جابجا کنید تا به اندازه درست (نصف دور بازو +۲سانت) برسد.
   نه عزیزم همون از دوطرف که داخل میایید پنس حذف میشه

 28. ممنون از آموزشهای خوبتون…من دارم همه رو یادداشت میکنم و خیلی کار سختیه…این باعث میشه بیشتر به کار شما بخاطر اینکه هنر و مهمتر از اون تجربتون رو در اختیار ما میگزارید به دیده سپاس نگاه کنم…تشکر

 29. سلام
  با تشکر از اموزشهای مفید تون و بیان عالی که به بهترین شیوه مطالب به خواننده انتقال داده میشه
  شما یک معلم نمونه هستین .به نوبه خود از شما تشکر میکنم.

  یه سوالی داشتم در قسمت رسم الگو اموزش الگوی شلوار را خواهید داشت یا نه؟

 30. با سلام و خسته نباشید فراوون ، ممنون از توضیحات خیلی خوبتون ، یه سوال در مورد استین بدون پنس دارم ، من استینی که الان کشیدم یرای یه شخصی هست با دور بازو ۴۰ ،، چون برای پالتو ۴ سانت ازادی دادم ،با اینکه به روش که شما گفتین پنس حذف کردم خیلی در قسمت دور مچ ازادی داره ،میتونم بیشتر هم داخل برم ؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   بله میتونید. افرادی که بازوهای تپلی دارن معمولا از آرنج به پایین خیلی چاق نیستن. برای این افراد بهتره فرم آستین را با توجه به فرم دستشون طراحی کنید.

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   فقط عزیزم من هنوز رفع ایراد اندامی بازوی تپل رو درس ندادم، امیدوارم آستینتون طوری که کشیدید خوب شده باشه

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام
   اگر فقط می خواهید شکل برش آستین دو تکه را داشته باشه کافیه جای برش زیر آستین را عوض کنید. ولی اگر منظورتون رسم الگوی آستین کتی به روش مولر هست که آموزش لازم داره

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   هرجایی که می خواهید برش جدید قرار بگیره برشتون رو رسم میکنید و می برید سپس درز زیر آستین رو در دو قطعه کنار هم میذارید و چسب میزنید.
   اگر هم خواستید مثل خیلی از لباسها دوتا برش داشته باشید که بدون چسبوندن دو قطعه روی پارچه میذارید و برش میدید

 31. سلام وقت بخیر، استاد عزیز چطوری میتونم در سایت شما عضو بشم؟
  درخواستی دارم درخصوص آموزش رسم الگو و دوخت پالتو به روش مولر، من بر اساس الگوی بالاتنه و جدول اضافات برای پالتو الگو کشیدم ولی مطمعن نیستم این روش صحیح است یاخیر، لطفا راهنمایی بفرمایید، سپاس

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم سایت ما عضویت نداره. ارتباطمون همینجوری یا از طریق تلگرامه. عزیزم پالتو هیچ تفاوتی با مانتو نداره غیر از اینکه باید آزادیهاش مطابق جدول بیشتر از مانتو باشه. در ضمن اول ۱۰ تا مانتو بدوزید بعد تجربه کافی که پیدا کردید برید سراغ پالتو.

 32. سولماز موحدی

  با سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از اموزشی که دارید،یه سوال داشتم واینکه در الگوی استین ه از نقطه ۳ به اندازه گشادی کف حلقه ÷۴بالا میاییم و نقطه ۷ را مشخص میکنیم منظورتون گشادی کف حلقه پشت هست یا جلو؟ در نقطه ۸ به ۱۴ هم همین اشکال را دارم ،ممنون میشم راهنماییم کنید

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم گشادی کف حلقه یک عدد هست که از محاسبات مولر بدست اومده. جلو و پشت نداره. منظور همون عدد هست

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. به دلیل مشغله درسی ادامه آموزش های خیاطی با کمی تاخیر انجام میشه. فعلا صفرتاصد مانتو کامل شد و شما عزیزان میتونید در این فاصله تمرین کنید و حتی چند دست مانتو بدوزید تا دستتون راه بیفته

 33. خداوندبه شماخیرکثیردنیاوآخرت عطافرمایدکه اینچنین خالصانه زکات علمتان رامیدهیدوبه دیگران خدمت میکنید.دستانتان همیشه سبزوبخشنده باد.امین

 34. با سلام و خسته نباشید..بینهایت متشکرم از حوصله و صبر شما و آموزش های مفیدتون..
  سوال من در رابطه با آستین اینه که من آستین رو کشیدم ..و از روی خط ۱۴ به ۲۰ رو تا زدم و تا لب آستین ادامه دادم اما خط تاخورده دقیقا روی نقطه ۱۹ یعنی رو مچم افتاده و پنسی درست نشده..مشکلم چیه ؟؟دور مچم ۱۸ و دور بازو ۲۳ هست…ممنونم از لطف بیکران شما…

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   ممکنه بخاطر لاغر بودن آرنجتون پنس ایجاد نشه. در اندام های مختلف فرق میکنه. بازم دقیق چک کنید ببنید جایی اشتباه نکرده باشید ولی عرض این پنس در اندامهای مختلف بزرگ و کوچک میشه

 35. و سوال دیگه من این بود که وقتی پنس داخل حلقه رو ببندیم فضای باز شده رو سرشانه رو باید بدوزیم یا به شکل اوازمان پرکنیم و سرشانه رو اصلاح کنیم؟؟ اگر بدوزیم به همان صورت که ده یازده سانت هست بدوزیم؟؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   خیر نباید دوخته بشه، اینو کاملا توی آموزش ها با تصویر توضیح دادم که پنس حلقه آستین چجوری باید حذف بشه

 36. ممنونم مرسی از پاسخگوییتون…من چندبار دیگه آستین رو کشیدم پنس نیم سانتی ایجاد شد..کوچکی پنس ایرادی نداره؟؟
  و اینکه راهی برای بزرگتر کردن دور آرنج هم هست؟؟چون آرنج خم شده من ۲۶هست اما در الگو ۲۳ در میاد.میترسم تنگ باشه…میتونم اون یک سانت که ۶ به ۱۷ هست رو انجام ندم یا راه دیگه ای هست؟؟
  الگوم خیلی دقیق در اومد از آموزش بسیار عالی شما نهایت سپاس رو دارم…ارزوی موفقیت و پیروزی برای شما دارم…

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام عزیزم. حس میکنم کوچک شدن پنس آستینتون باید بخاطر کم گرفتن ۲ به ۸ باشه!
   الان دور بازوی الگوی آستینتون خوب درومده؟ کنترل کردید؟ اگر دور آرنجتون تنگ شده باید دور بازو هم تنگ شده باشه.
   اگر دور آرنجتون ۲۶ هست و روی الگو ۲۳ شده (بافرض اینکه درست اندازه گرفته باشید) آستینتون تنگ میشه.

 37. با سلام مدیر عزیز لطفا آموزش دوخت سارافون دخترانه ۲ساله هم در سایت قرار بدید …با سپاس ممنونم

 38. بله اندازه ۲به ۸ من اندازه دور بازو بعلاوه دو هست یعنی دقیقا وقتی نقطه ۸ رو تنظیم کردم روی خط ۲همون نصف دوربازو بعلاوه دو در اومد دور بازو راحته و تنگ نیست…باشه چشم من دوباره انجام میدم…متشکرم از اموزشتون…منتظر اموزشهای جدید عستم…لطفا یقه ها و . دامن رو هم شروع کنید…

 39. سلام خسته نباشید مدیر گرامی
  من کارور جلو و پشت بالاتنه رو که زیاد بود حدود ۳سانت کم کردم.الان برای اندازه گیری بلندی حلقه برای رسم آستین کجارو باید اندازه بزنم؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم توضیح داده بودم که ترجیحا تغییر کارور را به بعد از دوخت و هنگام پرو موکول کنید چون معمولا اگر الگو درست رسم شده باشه در مولر مقدار کارور درست بدست خواهد امد.
   اندازه گیری بلندی حلقه هم ربطی به کارور نداره و همانطور که توضیح دادم اندازه گرفته میشود.

 40. سلام.مرسی از راهنماییتون.آموزشهاتون ارزنده هست.لطفا میتوانید آموزش الگو آستین رگلان و الگو بالاتنه کودک رو داخل سایت تون بزارید؟
  باتشکر

ارسال نظر