آموزش موتیف مربعی شماره ۳

2

سلام به علاقه مندان هنر قلاب بافی علی الخصوص هنر موتیف بافی. امروز قصد دارم یک موتیف ساده ولی زیبا را آموزش دهم تا در پست بعدی با این موتیف یک کلاه بسیار بسیار زیبا ببافیم. چون برای این کلاه به موتیف ذوزنقه ای و مثللثی (یا نصف موتیف) نیز نیاز داریم، در ادامه همین آموزش طریقه بافت آنها را هم توضیح خواهم داد. خب پس برویم سراغ آموزش موتیف های لازم برای این کلاه زیبا:

honarbazaar-moutif-hat-15

آموزش های مورد نیاز :

طریقه بافت موتیف مربعی :

موتیف مربعی ما از سه رنگ سفید، طوسی روشن و طوسی تیره بافته شده است و در نهایت مربعی به ضلع ۶٫۵ سانتی متر خواهد شد. البته شما می توانید از هر رنگی که علاقه داشتید استفاده کنید. سایز قلابتان هم باید متناسب با ضخامت نختان انتخاب کنید. در این بافت ما از قلاب ۲٫۵ میلی متری استفاده کرده ایم.

honarbazaar-moutif-hat-01

خب شروع می کنیم:

۱) ابتدا ۸ زنجیره زده و با یک بافت نامرئی، زنجیره هشتم را به زنجیره اول وصل کنید تا یک حلقه زنجیره تشکیل شود. (برای توضیحات بیشتر می توانید به آموزش بافت نامرئی برای ایجاد حلقه مراجعه کنید).

دقت کنید در این موتیف نمی توانید از حلقه جادویی به جای حلقه زنجیره استفاده کنید زیرا در دور سوم موتیف به سوراخ وسط موتیف نیاز داریم و همانطور که می دانید در حلقه جادویی سوراخی وسط موتیف تشکیل نمی شود.

۲) دور اول موتیف : ۴ زنجیره ببافید سپس { ۴ پایه بلند به دور حلقه زنجیره بزنید، ۳ زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه به دور حلقه زنجیره بزنید، ۳ زنجیره ببافید } عبارت داخل کروشه را ۲ بار دیگر هم تکرار کنید سپس ۴ پایه بلند به دور حلقه زنجیره ببافید و بعد ۳ زنجیره بافته و در انتها یک بافت نامرئی به دور حلقه بزنید. نخ را با گره محکم کنید و اضافی نخ را با سوزن پشت بافت پنهان کنید.

honarbazaar-moutif-hat-02

۳) دور دوم موتیف : نخ رنگ جدید را به چهارمین زنجیره که در ابتدای دور قبل زده بودید متصل کنید و ۴ زنجیره ببافید سپس { ۴ دانه را با پایه بلند یکی کنید (۴ دانه همان پایه بلندهای دور قبل هستند)، ۳ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید (دانه بعدی همان بالاترین زنجیره از ۳ زنجیره دور قبل است)، ۲ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید (دانه بعدی منظور بالاترین زنجیره از ۳ زنجیره دوم در دور قبل است)، ۳ زنجیره بزنید } عبارت داخل کروشه را ۲ بار دیگر هم تکرار کنید سپس ۴ دانه را با پایه بلند یکی کنید، بعد ۳ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید، ۲ زنجیره ببافید و سپس با یک بافت نامرئی، انتهای دور را به نقطه شروع دور وصل کنید.

توجه: روش یکی کردن ۴ دانه با پایه بلند شبیه سه تا یکی کردن است که در بافت خوشه ای قبلا آموزش داده ایم، در صورت نیاز به آموزش بافت خوشه ای مراجعه بفرمایید.

مراحل بافت این دور را در تصویر زیر از چپ به راست می بینید.

honarbazaar-moutif-hat-16

honarbazaar-moutif-hat-17

۴) دور سوم موتیف : نخ رنگ جدید را به بالای یکی از ۴ تایکی های دور قبل متصل کنید، سپس { ۴ زنجیره ببافید، ۱ پایه بلند در سوراخ وسط موتیف بزنید (در تصویر با فلش نشان داده شده است)، ۲ زنجیره ببافید، یک پایه بلند دیگر در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۴ زنجیره ببافید، یک بافت نامرئی به بالای ۴ تا یکی دور قبل بزنید}، عبارت داخل کروشه را ۳ بار دیگر تکرار کنید.

در انتهای دور، نخ را قطع نکنید زیرا دور بعد هم را همین رنگ بافته می شود.

honarbazaar-moutif-hat-18

honarbazaar-moutif-hat-19

honarbazaar-moutif-hat-11

۵) دور چهارم موتیف : یک زنجیره ببافید، سپس { ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره رج قبل ببافید، ۴ پایه بلند به دور ۲ زنجیره رج قبل ببافید سپس ۳ زنجیره ببافید و مجددا ۴ پایه بلند به دور همان ۲ زنجیره رج قبل ببافید، ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره بعدی ببافید}، عبارت داخل کروشه را ۳ بار دیگر تکرار کنید و در آخر انتهای بافت را با یک بافت نامرئی به ابتدای دور وصل کنید.

honarbazaar-moutif-hat-20

۶) دور پنجم موتیف : از ادامه دور قبل ابتدا ۱ زنجیره ببافید سپس در هر دانه ۱ پایه کوتاه ببافید تا به گوشه ها برسید، وقتی به ۳ زنجیره گوشه ها رسیدید، ۳ پایه کوتاه به دور آنها بزنید و به همین ترتیب ادامه دهید تا انتهای دور، در آخر هم انتها را با یک بافت نامرئی به ابتدای دور وصل کنید.

honarbazaar-moutif-hat-14

موتیف زیبای شما کامل شد. می توانید به سلیقه خودتان از رنگ های دیگری هم در این موتیف استفاده کنید.


طریقه بافت نصف موتیف : 

احتمالا تا حالا به این موضوع برخورد کرده اید که وقتی می خواهید با اتصال موتیف ها چیزی درست کنید به نصفه موتیف هم ممکن است نیاز پیدا کنید. می خواهیم روی موتیف امروز این کار را توضیح دهیم.

۱) ابتدا ۸ زنجیره زده و با یک بافت نامرئی، زنجیره هشتم را به زنجیره اول وصل کنید تا یک حلقه زنجیره تشکیل شود.

۲) دور اول نصف موتیف : ۴ زنجیره ببافید سپس ۴ پایه بلند به دور حلقه زنجیره بزنید، ۳ زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه به دور حلقه زنجیره بزنید، ۳ زنجیره ببافید سپس ۴ پایه بلند به دور حلقه زنجیره ببافید و بعد ۳ زنجیره ببافید و بعد یک پایه کوتاه به دور حلقه زنجیره بزنید. نخ را با گره محکم کنید و اضافی نخ را با سوزن پشت بافت پنهان کنید.

honarbazaar-moutif-hat-21

۳) دور دوم نصف موتیف : نخ رنگ جدید را به حلقه زنجیره متصل کنید و ۴ زنجیره ببافید سپس یک پایه کوتاه در زنجیره چهارم دور قبل بزنید بعد ۳ زنجیره ببافید. حالا ۴ دانه را با پایه بلند یکی کنید (۴ دانه همان پایه بلندهای دور قبل هستند)، ۳ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید (دانه بعدی همان بالاترین زنجیره از ۳ زنجیره دور قبل است)، ۲ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید (دانه بعدی منظور بالاترین زنجیره از ۳ زنجیره دوم در دور قبل است)، ۳ زنجیره بزنید، سپس ۴ دانه را با پایه بلند یکی کنید، بعد ۳ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید و در آخر یک پایه بلند به دور حلقه زنجیره بزنید.

honarbazaar-moutif-hat-22

۴) دور سوم نصف موتیف : نخ رنگ جدید را به بالای زنجیره چهارم دور قبل متصل کنید، سپس ۳ زنجیره ببافید، ۱ پایه بلند در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۴ زنجیره ببافید، یک بافت نامرئی به بالای ۴ تا یکی دور قبل بزنید، ۴ زنجیره ببافید، یک پایه بلند در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۲ زنجیره ببافید، یک پایه بلند دیگر در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۴ زنجیره ببافید، یک بافت نامرئی به بالای ۴ تا یکی دور قبل بزنید، ۴ زنجیره ببافید، یک پایه بلند دیگر در سوراخ وسط موتیف بزنید، یک پایه کوتاه به آخرین پایه بلند دور قبل بزنید.

honarbazaar-moutif-hat-23

۵) دور چهارم نصف موتیف : ۵ زنجیره ببافید، سپس ۴ پایه بلند بین پایه کوتاه و پایه بلند رج قبل ببافید (هر چهارتا در یک نقطه)، ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره رج قبل ببافید سپس ۲ پایه کوتاه دیگر به دور ۴ زنجیره بعدی ببافید، حالا ۴ پایه بلند به دور ۲ زنجیره رج قبل ببافید، سپس ۳ زنجیره بافته و مجددا ۴ پایه بلند دیگر به دور همان ۲ زنجیره ببافید، ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره رج قبل ببافید سپس ۲ پایه کوتاه دیگر به دور ۴ زنجیره بعدی ببافید، سپس ۴ پایه بلند و یک پایه دوبل بین پایه بلند و سه زنجیره رج قبل ببافید.

honarbazaar-moutif-hat-24

۶) دور پنجم نصف موتیف : از ادامه دور قبل ابتدا ۲ زنجیره ببافید سپس در هر دانه ۱ پایه کوتاه ببافید تا به گوشه ها برسید، وقتی به ۳ زنجیره گوشه ها رسیدید، ۳ پایه کوتاه به دور آنها بزنید و به همین ترتیب ادامه دهید تا انتهای دور، در آخر هم دو پایه کوتاه در پنجمین زنجیره ای که در ابتدای دور قبل زدید ببافید.

نصفه موتیف شما به شکل زیر خواهد شد.

honarbazaar-moutif-hat-25


طریقه بافت موتیف ذوزنقه ای :

خب دوستای گلم امیدوارم این موتیف را تا اینجا به خوبی بافته باشید. چون کلاهی که می خواهیم با این موتیف ببافیم گرد است ناچارا نیاز داریم تا در بعضی نقاط از موتیف به شکل ذوزنقه استفاده کنیم. پس این مدل از این موتیف را هم برایتان توضیح می دهم. پس صبورانه این نوع از این موتیف را هم ببافید 🙂

۱) ابتدا ۸ زنجیره زده و با یک بافت نامرئی، زنجیره هشتم را به زنجیره اول وصل کنید تا یک حلقه زنجیره تشکیل شود.

۲) دور اول موتیف : ۴ زنجیره ببافید سپس { ۴ پایه بلند به دور حلقه زنجیره ببافید، ۳ زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه به دور حلقه زنجیره بزنید، ۳ زنجیره ببافید } عبارت داخل کروشه را یک بار دیگر هم تکرار کنید سپس ۴ پایه بلند به دور حلقه زنجیره ببافید و بعد ۳ زنجیره بافته و در انتها یک بافت نامرئی به دور حلقه بزنید. نخ را با گره محکم کنید و اضافی نخ را با سوزن پشت بافت پنهان کنید.

۳) دور دوم موتیف : نخ رنگ جدید را به چهارمین زنجیره که در ابتدای دور قبل زده بودید متصل کنید و ۴ زنجیره ببافید سپس { ۴ دانه را با پایه بلند یکی کنید، ۳ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید، ۲ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید، ۳ زنجیره بزنید } عبارت داخل کروشه را یک بار دیگر هم تکرار کنید سپس ۴ دانه را با پایه بلند یکی کنید، بعد ۳ زنجیره ببافید، ۱ پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید، ۲ زنجیره ببافید و سپس با یک بافت نامرئی، انتهای دور را به نقطه شروع دور وصل کنید.

honarbazaar-moutif-hat-26

۴) دور سوم موتیف : نخ رنگ جدید را به بالای یکی از ۴ تایکی های دور قبل متصل کنید، سپس ۴ زنجیره ببافید، ۱ پایه بلند در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۲ زنجیره ببافید، یک پایه بلند دیگر در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۲ زنجیره ببافید، یک پایه بلند دیگر در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۴ زنجیره ببافید، یک بافت نامرئی به بالای ۴ تا یکی دور قبل بزنید، حالا { ۴ زنجیره ببافید، ۱ پایه بلند در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۲ زنجیره ببافید، یک پایه بلند دیگر در سوراخ وسط موتیف بزنید، ۴ زنجیره ببافید، یک بافت نامرئی به بالای ۴ تا یکی دور قبل بزنید}، عبارت داخل کروشه را یک بار دیگر تکرار کنید.

توجه : همانطور که در شکل هم می بینید و حتما از روی توضیحات هم متوجه شده اید، در یکی از گلبرگها ۳ بار پایه بلند به سوراخ وسط موتیف زده ایم و در دو گلبرگ دیگر ۲بار پایه بلند به وسط موتیف زدیم. فقط نقطه شروع و پایان موتیف در تصویر زیر با توضیحات ما متفاوت است. بر طبق توضیحات، ما از قسمتی که با فلش مشخص شده است شروع به بافت کرده ایم.

honarbazaar-moutif-hat-28

۵) دور چهارم موتیف : یک زنجیره ببافید، سپس ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره رج قبل ببافید، ۴ پایه بلند به دور ۲ زنجیره رج قبل ببافید سپس ۳ زنجیره ببافید و مجددا ۴ پایه بلند به دور همان ۲ زنجیره ببافید، ۴ پایه بلند به دور ۲ زنجیره بعدی ببافید سپس ۳ زنجیره ببافید و مجددا ۴ پایه بلند به دور همان ۲ زنجیره ببافید، ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره بعدی ببافید، سپس { ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره ببافید، ۴ پایه بلند به دور ۲ زنجیره رج قبل ببافید سپس ۳ زنجیره ببافید و مجددا ۴ پایه بلند به دور همان ۲ زنجیره رج قبل ببافید، ۲ پایه کوتاه به دور ۴ زنجیره بعدی ببافید }، عبارت داخل کروشه را یک بار دیگر تکرار کنید و در آخر انتهای بافت را با یک بافت نامرئی به ابتدای دور وصل کنید.

توجه : این دور هم طبق توضیحات از جایی که فلش نشان میدهد شروع می شود.

honarbazaar-moutif-hat-29

۶) دور پنجم موتیف : از ادامه دور قبل ابتدا ۱ زنجیره ببافید سپس در هر دانه ۱ پایه کوتاه ببافید تا به گوشه ها برسید، وقتی به ۳ زنجیره گوشه ها رسیدید، ۳ پایه کوتاه به دور آنها بزنید و به همین ترتیب ادامه دهید تا انتهای دور، در آخر هم انتها را با یک بافت نامرئی به ابتدای دور وصل کنید.

honarbazaar-moutif-hat-30

بالاخره موتیف های لازم برای این کلاه تمام شد. خسته نباشید.

نوشتن این آموزش دقیقا یک روز طول کشید امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره و بتوانید به راحتی به کمک توضیحات این موتیف ها را ببافید. پیام های زیباتون رو از ما دریغ نکنید تا خستگی از تنمون در بیاد.

دوستتون داریم. شاد و هنرمند باشید 🙂

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس های حضوری خیاطی من و یا بسته های آموزشی (DVD) لطفا به شماره 09361906626 فقط در واتس اپ پیام دهید. لطفا به هیچ عنوان با این شماره تماس نگیرید چون از پاسخگویی معذورم. همچنین خوشحال می شوم در پیج های اینستاگرام من با آیدی های HonarBazaar@ و Reihan_sewing@ همراه من باشید. درضمن سوالات خیاطیتان را فقط و فقط در همین سایت و یا روزهای چهارشنبه در استوری پیج اینستاگرامم پاسخگو هستم. با عرض پوزش از پاسخگویی به سوالات آموزشی از طریق واتس اپ و یا دایرکت اینستاگرام نیز معذورم. باتشکر

گفتگو۲ دیدگاه

 1. Avatar

  سلام من یه سوال دارم در بافت سبد مربع شکل با نخ تریکو وقتی من به بدنه سبد رسیدم نمیدونم چرا سبدم به داخل داره جمع میشه ایا باید در بافت بدنه در هر گوشه اون ۳ بافتو در گوشه ها ادامه که ۴ گوش و قشنگ بیاد بالا اینجا رو متوجه نمیشم لطفا راهنمایی کنید

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   عزیزم من هنوز سبد بافتن رو آموزش ندادم. ایشالا میذاریم آموزشش رو

ارسال نظر