آموزش مدل بادبزنی

2

سلام به همه همراهان عزیز هنربازار. امروز با آموزش رج به رج یک بافت زیبای دیگه با دومیل در خدمت شما هستیم.

این مدل زیبا که در بافت کلاه، پولیور یا ژاکت بسیار استفاده می شود به نام مدل بادبزنی، لوزی یا امواج معروف است و برای بافت آن شما کافی است ابتدایی ترین علائم بافتنی را بلد باشید. برای آموزش این علائم می توانید روی لینک های زیر کلیک کنید.

آموزش های مورد نیاز:

تعداد دانه اولیه مورد نیاز:

برای شروع بافت مهم است بدانیم چه تعداد باید سر بیاندازیم.

هر لوزی از ۱۰ دانه تشکیل می شود. پس تعداد کل دانه های شما باید مضربی از ۱۰ باشد (مثلا ۳۰ تا) سپس ۳ دانه در ابتدا و ۳ دانه هم در انتهای بافت به عنوان حاشیه قرار می دهیم (مثلا میشود ۳۶ دانه سر می اندازیم).

در توضیح رج ها قبل از پرانتزها، ۲ دانه ای که نوشته شده از رو بافته شود به این دلیل است که در بافت دومیل معمولا ما دانه اول را بدون بافتن به میل سمت راست منتقل می کنیم و سپس ۲ دانه را از رو می بافیم که جمعا می شود همان ۳ دانه حاشیه ابتدای بافت. شما می توانید هر ۳ دانه اول را از رو ببافید. این مورد در بین بافنده ها تا حد زیادی سلیقه ای است.

تعداد حاشیه هم بستگی به سلیقه خودتان دارد. مثلا اگر بعد یا قبل حاشیه جادکمه قرار می گیرد، ۲ دانه برای حاشیه کفایت می کند.

توضیح رج های فرد (رفت) :

رج ۱: ۲ دانه از رو ( ۱دانه زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ، ۵دانه زیر ،۲تایکی ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

توجه داشته باشید کل دانه های یک رج شما هر تعداد است، داخل پرانتز را تکرار می کنید تا به آخر رج برسید و سپس ۳ تای آخر را از رو می بافید.

رج ۳: ۲ دانه از رو ( ۲تازیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ، ۴تا زیر ، ۲تایکی ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۵: ۲ دانه از رو ( ۳تازیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ، ۳تا زیر ، ۲تایکی ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۷: ۲ دانه از رو ( ۴تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ، ۲تازیر ، ۲تا یکی ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۹: ۲دانه از رو ( ۵تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ، ۱دانه زیر ، دوتایکی ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۱۱: ۲ دانه از رو ( ۶تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ، دوتا یکی ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۱۳: ۲ دانه از رو ( ۵تا زیر ، ۲تایکی ، ۱دانه رو ، ۱زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۱۵: ۲ دانه از رو ( ۴تا زیر ، ۲تایکی ،۱دانه رو ، ۲تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۱۷: ۲دانه از رو ( ۳تا زیر ، ۲تایکی ، ۱دانه رو ، ۳تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۱۹: ۲ دانه از رو ( ۲تا زیر ، ۲تایکی ، ۱دانه رو ، ۴تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۲۱: ۲دانه از رو ( ۱دانه زیر ، دوتایکی ، ۱دانه رو ، ۵تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۲۳: ۲ دانه از رو ( ۲تایکی ، ۱دانه رو ، ۶تا زیر ، ۱ژوته ، ۱دانه رو ) ۳ تای آخر از رو

رج ۲۵ درواقع همان رج اول است . یعنی هر یک گل ما ۲۴ رج طول می کشد و بعد بافت از رج ۱ تکرار می شود.

توضیح رج های زوج (برگشت) :

در رج های برگشت، دانه ها به همان شکلی که دیده می شوند بافته می شوند.

شاد باشید 🙂

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس خصوصی خیاطی لطفا به آیدی تلگرام HonarBazaar_admin@ پیام دهید.

گفتگو۲ دیدگاه

ارسال نظر