طریقه بافت علائم قلاب بافی ۱۰ (دوتایکی کردن با پایه بلند)

0

در ادامه آموزش های کاهش و افزایش دانه ها می رسیم به کاهش دوتا دانه به وسیله پایه بلند که به اختصار در نقشه خوانی به آن dc2tog یا ۲dc dec می گویند.

این بافت نسبت به sc2tog ارتفاع بلندتری دارد و وقتی استفاده می شود که بیس بافت شما پایه بلند باشد و در نتیجه برای کاهش نیز حتما باید از همان پایه بلند استفاده شود.

بافت دوتا یکی کردن با پایه بلند


نماد گرافیکی dc2tog
نام فارسی دوتایکی کردن با پایه بلند
نام و علامت اختصاری آمریکایی (double crochet two together (dc2tog
نام انگلیسی (treble crochet two together (tr2tog

طریقه بافت

خب شروع می کنیم. (اگر در ابتدای رج هستید مانند آنچه در آموزش پایه بلند گفتیم باید ۳ تا زنجیره ببافید ولی چنانچه در وسط رجی هستید که پایه بلند بافته اید نیازی به بافت زنجیره نیست)

۱) یکبار نخ را دور قلاب حلقه کنید (ژته)

honarbazaar-dc2tog 01

۲) قلاب را در اولین دانه داخل کنید.

honarbazaar-dc2tog-02

۳) نخ را با قلاب بگیرید.

honarbazaar-dc2tog-03

۴) از داخل دانه بیرون بکشید. حالا ۳ دانه بر روی قلاب دارید.

honarbazaar-dc2tog-04

۵) نخ را با قلاب بگیرید و از داخل دو حلقه اول بیرون بکشید.

honarbazaar-dc2tog-05

honarbazaar-dc2tog-06

۶) در این مرحله ۲ دانه روی قلاب مانده. دوباره نخ را دور قلاب حلقه کنید (ژته)

honarbazaar-dc2tog-07

۷) قلاب را در دانه دوم داخل کنید.

honarbazaar-dc2tog-08

۸) نخ را با قلاب گرفته بیرون بکشید. حالا ۴ دانه روی قلاب باید داشته باشید.

honarbazaar-dc2tog-09

honarbazaar-dc2tog-10

۹) نخ را با قلاب گرفته از دو دانه جلوتر بیرون بکشید. دانه های روی قلاب ۳ تا می شود.

honarbazaar-dc2tog-11

honarbazaar-dc2tog-12

۱۰) در مرحله آخر فقط کافیست نخ را باقلاب بگیرید و از هرسه دانه بیرون بکشید. به همین سادگی 🙂

honarbazaar-dc2tog-13

honarbazaar-dc2tog-14

اگر مراحل را به ترتیب دنبال کنید می بینید که اصلا بافت مشکلی نیست. باز هم همین مراحل را در تصویر زیر ببینید که در انتهای رج دو دانه را یکی کرده.

honarbazaar-dc2tog-16

می دونم که می دونید ولی یک بار دیگه میگم این بافت یک دانه از رج شما را کاهش می دهد و درنتیجه بافت را جمع میکند.

به زودی سعی میکنم فیلم آموزشی این بافت را هم قراردهم.

 

“به پایان آمد این دفتر”

 

مدیر سایت

ارسال نظر