هنر شمع سازی

0

وقتی هنوز برق اختراع نشده بود تنها وسیله روشنایی، چراغ های نفتی و قبل از آن شمع بود.

شمع همیشه روشنایی بخش منازل بود اما خودش هیچ جلوه ای نداشت. روح زیبایی طلب انسان که همیشه به دنبال زیباترکردن محیط زندگی خود است شمع را نیز استثنا نکرده و برایش مدلها و رنگها و شکلهای جدیدی ساخته است . امروزه هنر شمع سازی یک هنر زیبا و سرگرم کننده و حتی درآمدزاست . پس با ما همراه شوید در خلق این زیبایی ها.

 

مدیر سایت

ارسال نظر