هنر بافتنی

0

از زمانی که انسان ها پشم گوسفند را دیدند و طریقه ریسیدن آن را یاد گرفتند به این فکر افتادن که از اون لباس ببافن .کشف چرخهای نخ ریسی و دوکها در حفاریهای باستان شناسی نشان دهنده قدمت این هنره!

اما نباید فکر کنیم که بافتن کار مادربزرگهاست یا لباسهای ماشین بافت بهتره چرا که امروزه خانمهای جوان درسراسر جهان به این هنر روی آورده اند و به آن به عنوان یک هنر ارزشمند نگاه می کنند و مشتاق یادگیری آن هستند . یادگیری این هنر زیبا می تواند هم درخدمت حس زیبادوستی خانمها باشد و هم دربهبود شرایط اقتصادی خانواده مفید باشد . کارسختی نیست تجربه کنید.

 

مدیر سایت

ارسال نظر